RI&E - de feiten op een rijtje

Interview met een veiligheidskundige

Elk bedrijf met personeel moet volgens de Arbowet een actuele RI&E hebben. Maar, meestal wordt de RI&E als een stoffig document en een blok aan het been ervaren. Toch wordt de RI&E een steeds belangrijker onderdeel van het Arbobeleid van bedrijven.

Waar ligt de meerwaarde van de RI&E en hoe zorg je ervoor dat ‘een veilige werkomgeving’ een vanzelfsprekend onderdeel van uw bedrijfsvoering is? Wij vroegen het John, veiligheidskundige bij Perspectief!

Wat zijn de gevolgen als de werkgever geen RI&E heeft?

 • Wanneer je de risico’s van je organisatie niet in kaart brengt, ben je ook niet in staat om daar preventieve maatregelen op te nemen. Dat kan betekenen dat werknemers zich kunnen verwonden, ziek kunnen worden of psychische klachten kunnen ontwikkelen. In het ergste geval kan een werknemer overlijden. Kortom, bij uitval om wat voor reden dan ook heeft uw organisatie te maken met torenhoge verzuimkosten.
 • Wanneer de Inspectie SZW na onderzoek concludeert dat de werkgever in gebreke is gebleven, kunnen daar boetes voor worden opgelegd. Daarnaast kan de werknemer naar de rechter stappen en de schade verhalen op de werkgever met het inspectierapport als sterke bewijsvoering.
 • Dit alles buiten beschouwing gelaten, mist de werkgever de kans om een omgeving te scheppen waarin werknemers optimaal kunnen functioneren. Waarin ze veilig en gezond en met plezier kunnen werken.

Hoe kun je de RI&E intern het beste communiceren?

De RI&E is een instrument. Je moet goed nadenken over wat je wilt bereiken en de manier waarop je de inhoud wilt overbrengen.

 • Allereerst dient de MR/OR/PVT geïnformeerd te zijn.
 • Daarnaast moeten alle werknemers worden ingelicht dat de RI&E ter inzage beschikbaar is.
 • Arbeidsveiligheid moet je vervolgens in de dagelijkse praktijk brengen. Introduceer verbeterprogramma’s, maandthema’s, toolboxen, gezamenlijke inspecties, etc.
 • TIP! Zorg ervoor dat het thema Arbeidsomstandigheden een vast agendapunt is bij vergaderingen.

Is controle op de naleving van de RI&E van belang?

Natuurlijk is het belangrijk dat je naleving controleert. Controleer niet alleen of beheersmaatregelen op tijd en naar behoren worden uitgevoerd, maar vooral ook of de getroffen maatregelen het gewenste effect hebben!

Hoe doet een werkgever dit het beste?

Neem de cyclus op in jaarplanning volgens Deming: plan, do, check, act.

Wanneer is een RI&E niet actueel meer?

Als er een verbouwing, een ingrijpende personele wijziging of een verhuizing heeft plaatsgevonden. Maar ook wanneer het Plan van Aanpak niet regelmatig wordt aangevuld of geëvalueerd. Kort gezegd: de RI&E is niet meer actueel wanneer er nieuwe risico’s zijn ontstaan en deze zijn niet opgenomen in het bijbehorende Plan van Aanpak.

Kan een werkgever zich op de RI&E voorbereiden?

Jazeker! De volgende dingen kun je van tevoren al doen:

 • De werkgever kan zich informeren over het doel en de werkwijze van de RI&E.
 • Verzuim, ongevallen en bijna-ongevallen in kaart brengen.
 • Een preventiemedewerker benoemen en trainen.
 • Ervoor zorgen dat het formulier vooronderzoek is ingevuld alvorens een adviseur op bezoek komt.

Waarin onderscheidt Perspectief zich met de RI&E?

 • Perspectief biedt maatwerk door bij de voorbereiding zorgvuldig een instrument te kiezen dat bij de organisatie past.
 • Mens en gedrag staan centraal. Daardoor kunnen wij de lijstjes ook even los laten om achterliggende oorzaken te identificeren.
 • Wij hebben alle kerndeskundigen in huis en kunnen daardoor snel schakelen wanneer verdiepend onderzoek en advies nodig is.