Privacyverklaring website

Lees hier hoe Perspectief om gaat met uw privacy op deze website

Perspectief hecht veel waarde aan de bescherming en privacy van haar websitebezoekers, cliënten, medewerkers, partners en andere relaties. Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. Deze persoonsgegevens worden dan ook met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG en aanvullende regelgeving stelt. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij hiermee omgaan. Mocht u na het lezen van deze website privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Voor een gedetailleerdere uitleg van de doelen en wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar het privacyreglement van Perspectief Groep B.V..

Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke

Perspectief Groep B.V. (Hierna: “Perspectief”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Perspectief Groep B.V.

Adres: Lorentzstraat 33, 3846 AV

Plaats: Harderwijk

Telefoonnummer: 0341-438 700

E-mailadres: info@perspectief.eu

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op xx-december 2023.

Wij vinden het belangrijk dat onze privacyverklaring up-to-date is. Wetswijzigingen of veranderingen in onze dienstverlening kunnen aanleiding geven om onze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op onze website zijn gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen opdat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens via de website www.perspectief.eu en derhalve alle persoonsgegevens die wij verwerken van websitebezoekers.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de dienstverlening aan en verwerking van persoonsgegevens van cliënten. Hiervoor verwijzen wij u naar de specifieke privacyverklaring voor cliënten. Deze privacyverklaring is tevens niet van toepassing op gegevensverwerking van medewerkers van Perspectief Groep B.V. voor zover het gaat om verwerking van persoonsgegevens in het kader van medewerkerschap. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacyverklaring voor medewerkers in de personeelsgids.

Hoe komen jullie aan mijn persoonsgegevens?

Bij een bezoek aan onze website heeft u de mogelijkheid om op verschillende manieren contact met ons op te nemen of een vraag aan ons te stellen. Om aan uw verzoek te voldoen verwerken wij een aantal persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is hoofdzakelijk gericht op het beantwoorden van een verzoek of vraag.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie van mij als websitebezoeker?

Van u als websitebezoeker verwerken wij, afhankelijk van de gegevens die u ons verstrekt, de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Organisatienaam en functietitel
 • Gebruikersgedrag op basis van cookies
 • Gespreksnotities van telefoongesprek, inhoud van e-mailberichten en overige gegevens die u deelt (afhankelijk van vraag, tip of klacht)

Met welk doel verwerken jullie deze persoonsgegevens?

Hieronder wordt een overzicht gegeven voor welke doelen de persoonsgegevens worden verwerkt.

Communicatie

 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen de afhandeling van uw aanvraag via telefoon, e-mail tot informatie
 • het behandelen van geschillen of klachten
 • het afhandelen van een verzoek tot inzage in uw medisch dossier of uitoefening rechten van betrokkenen
 • het in behandeling nemen van uw sollicitatie
 • u als klant te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Perspectief

Websitefunctionaliteit

 • om u diensten en functies te bieden die beschikbaar zijn op onze website en om de gebruikservaring te verbeteren
 • verificatiedoeleinden en toegang verlenen tot het cliëntenportaal

Analyse voor websiteverbetering

 • om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en om onze website, producten en dienstverlening te verbeteren, maken wij gebruik van Simple Analytics. Dit is een privacy-vriendelijke analysetool die géén persoonlijk identificeerbare gegevens opslaat

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet onze intentie om via onze website bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Wij verzoeken u daarom geen medische of andere gevoelige informatie via onze contactformulieren of per mail met ons te delen. Wilt u gezondheidsgegevens met ons delen, dan kunt u bellen of mailen met uw behandelaar of via uw cliëntenportaal kenbaar maken.

Welke rechtsgrond hebben jullie voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verwerking van de persoonsgegevens vindt zijn grondslag in artikel 6 (Rechtmatigheid van de verwerking) van de AVG. Wij maken gebruik van de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG); Bijvoorbeeld indien u ons online een vraag stelt.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG; Bijvoorbeeld indien u via de website bij ons solliciteert.
 • De verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG); bijvoorbeeld als het gaat om het verwerken van functionele en statistische cookies.

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

We delen uw persoonsgegevens alleen indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. Om diverse functies op onze website mogelijk te maken, integreren we enkele toepassingen van externe leveranciers. Deze leveranciers zijn verwerkers, met wie wij een Verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Afhankelijk van het gebruik van onze website kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden door onderstaande ververwerkers.

Wij maken gebruik van de volgende verwerker:

 • Jotform; voor het mogelijk maken van online-formulieren

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of onbevoegde toegang, treffen wij passende informatiebeveiligingsmaatregelen. Wij zorgen ervoor dat alleen de personen die uw persoonsgegevens nodig hebben, er toegang toe hebben. Wij schermen uw persoonsgegevens af en verbeteren ons proces voortdurend om te kunnen reageren op actuele risico’s, technische mogelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Logische toegangsbeveiliging en toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden en twee-factor-authenticatie;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • wij verlenen uitsluitend toegangsrechten op basis van functie en noodzakelijkheid.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

De gegevens die wij van u verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Als u het contactformulier invult op onze website, dan worden de gegevens die u aan ons toestuurt bewaard gedurende de periode die naar aard of de inhoud van het contactformulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De informatie die binnenkomt op Jotform wordt binnen een termijn van 60 dagen verwijderd.

Welke rechten heb ik als het gaat om de verwerking van mijn persoonsgegevens?

U heeft het recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, evenals het recht op het rectificeren, het wissen, het beperken van de verwerking én het overdragen van de gegevens. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt uw verzoek indienen via de website. U ontvangt binnen één maand een reactie op uw verzoek.

Wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven een bepaalde verwerking uit te voeren, dan kunt u deze te allen tijde weer intrekken.  Wijziging van toestemming heeft geen invloed op verwerkingen die reeds eerder met uw toestemming zijn verricht.

Plaatsen jullie cookies?

De website van Perspectief maakt alleen gebruik van functionele en statistische cookies. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website. Bovendien maken we gebruik van privacyvriendelijke statistische cookies die geen identificeerbare gegevens opslaan. Hierdoor is het niet noodzakelijk om toestemming te vragen voor statistische cookies. Voor de details verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Wie kan ik benaderen als ik vragen heb over privacy?

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de afdeling Privacy van Perspectief via privacy@perspectief.eu.

Perspectief heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw privacyvragen, dan staat het u vrij om contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Perspectief via het telefoonnummer 0341-438 700 of door een mail sturen naar FG@perspectief.eu.

Waar kan ik naartoe met een klacht?

We streven ernaar uw gegevens zorgvuldig te verwerken en uw vragen correct te beantwoorden. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan horen we dat graag. Voor meer informatie over het indienen van een klacht kunt u op de onderstaande knop klikken. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (zie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), dan wel kunt u beroep instellen bij de bevoegde rechter. We stellen het op prijs als u eerst contact met ons opneemt voordat u elders een klacht indient.

Klacht indienen
Illustratie koekje

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Wil je meer weten over de verschillende soorten cookies en je instellingen aanpassen? Open dan dan de cookies-instellingen.

Illustratie koekje

Cookies instellingen

Selecteer welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke cookies

Verplicht

Perspectief wil uw bezoek op de website zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk maken. Om dit te realiseren, hebben we enkele noodzakelijke cookies al geactiveerd. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

Statistische cookies

Verplicht

Perspectief gebruikt statistische cookies om inzicht te krijgen in het bezoek op deze website en om u een betere ervaring op onze website te geven. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

YouTube cookies

De YouTube cookies die we gebruiken, stellen je in staat om te bepalen of je cookies van YouTube toestaat wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je deze cookies uitschakelt, zijn de video's niet zichtbaar binnen onze website. Voor meer informatie over deze specifieke cookies verwijzen we je naar het cookiebeleid van Google.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw privacy? Lees dan onze privacyverklaring.