Werkplekonderzoek

Onderzoeken voor een gezonde werkomgeving

Dankzij gericht onderzoek op de werkplek kan ziekte bij werknemers beperkt of zelfs voorkomen worden. De uitslag van een onderzoek kan bijvoorbeeld zijn dat de werkplek aangepast moet worden om zo acute of chronische gezondheidsklachten voor te zijn. 

Onze onderzoeken richten zich op geluid, licht, trillingen, fysieke belasting, luchtkwaliteit, binnenklimaat, gevaarlijke stoffen en bijvoorbeeld biologische agentia (virussen, schimmels, bacteriën) of een combinatie hiervan. Onze arbeidshygiënisten doen onderzoek naar de blootstelling van de hele productieomgeving of naar de werkplek van de individuele werknemer.

Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen

Wilt u bij werknemers gezondheidsschade voorkomen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Met dit onderzoek heeft u een complete registratie van de aard, mate en duur van de blootstelling aan de gevaarlijke stoffen in uw bedrijf. Aan de hand van de registratie kunt u gericht gezondheidsschade voorkomen.

Blootstellingsmetingen gevaarlijke stoffen

Wilt u de blootstellingsrisico's meten en toetsen aan de grenswaarden? Met de meting kan bepaald worden of de huidige situatie voldoet, periodieke metingen noodzakelijk zijn of dat er andere maatregelen genomen moeten worden. Afhankelijk van de resultaten zal advies worden gegeven over eventuele gerichte maatregelen en of er een noodzaak bestaat voor een eventuele vervolgmeting.

Geluidsmetingen

Het doel van het geluidsonderzoek is het meten, beoordelen en toetsen van de lawaainiveaus waaraan de werknemers worden blootgesteld. Het resultaat is een advies volgens de arbeidshygiënische strategie over maatregelen gezondheidsschade te voorkomen of te beperken.

Binnenklimaat

Ervaren uw werknemers het binnenmilieu van het kantoor als oncomfortabel (branderige ogen, hoofdpijn na een dag werken). In dit onderzoek wordt het binnenklimaat beoordeeld. We onderzoeken wat de aard, de mate en de achtergrond is van de ervaren klachten. We hanteren hierbij de norm NEN-ISO 7730.

Luchtkwaliteit

In dit onderzoek wordt de luchtkwaliteit beoordeeld. Gekeken wordt of de natuurlijke en mechanische ventilatie voldoet aan de norm. Daarnaast wordt de concentratie koolstofdioxide gemeten als indicator voor de hoeveelheid ventilatie.

Fysieke belasting

Hebben uw werknemers last van de rug, polsen, nek of schouders? Dan kan een onderzoek naar de fysieke belasting een oplossing zijn om de klachten te objectiveren en gericht maatregelen voor te stellen. Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van instrumenten voor de verschillende soorten fysieke belasting.

Werkplekonderzoek

Heeft u een werknemer die dreigt uit te vallen of uitgevallen is door beeldschermwerk, fysieke belasting of een andere werkgerelateerde klacht? Wilt u als werkgever hiermee aan de slag? Dan kan een werkplekonderzoek  uitkomst bieden.

Het doel van het werkplekonderzoek is het objectiveren van de gezondheidsklachten. De huidige situatie wordt beoordeeld. Indien de belasting of de waarde wordt overschreden worden aan de hand van de arbeidshygiënische strategie maatregelen voorgesteld.

Contact

Wilt u een gezonde werkomgeving voor het hele bedrijf? Neem contact op met de afdeling Veiligheid & Gezondheid: bel(Telefoonnummer)en vraag naar (Contactpersoon)of mail naar(Email).