Risico Inventarisatie & Evaluatie

Belangrijke basis arbo-/verzuimbeleid

Alle bedrijven en organisaties in Nederland zijn verplicht om over een actuele Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te beschikken. Met de RI&E inventariseert u alle risico's binnen uw bedrijf. Met behulp van het Plan van Aanpak, kunt u de risico's aanpakken.

Goede basis arbobeleid

De RI&E vormt een belangrijke basis voor een goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Bij goede arbeidsomstandigheden is de kans op ongelukken en verzuim kleiner. Wanneer een bedrijf geen actuele RI&E heeft, riskeert het een boete. De arbeidsinspectie voert deze controle uit. Een onverwachts (ernstig) ongeluk zit in een klein hoekje. Zorg dat u uw Risico inventarisatie op orde heeft!

Informatie RI&E en VVS

Werkwijze uitvoering RI&E

Interviews

Interviews met diverse functionarissen.

Informatie over de organisatie

Schriftelijk beschikbaar stellen door opdrachtgever van informatie over de organisatie, processen en personeelsaangelegenheden.

De opdrachtgever verstrekt voordat het bezoek aan de organisatie plaatsvindt, de informatie door het beantwoorden van een vooraf toegestuurd informatieformulier.

Arbo documenten

Beschikbaar stellen en bestuderen van de aanwezige Arbo documenten (inspectierapporten van Brandweer, GGD, Gemeentelijke of Provinciale overheid, energieleveranciers, keuringsinstanties van blusmiddelen, e.d.).

De opdrachtgever verstrekt voordat het bezoek aan de organisatie plaatsvindt, alle gevraagde relevante gegevens.

Bedrijfsbezoek

Een rondgang langs de beschreven locaties en op iedere locatie een gesprek met de locatieleider en met een aantal sleutelfunctionarissen.

Evaluatie

Evalueren van de gevonden risico's, rapportage over de bevindingen en opstellen van een aanzet voor het Plan van Aanpak.

Conceptrapport

Ontvangen van een reactie van de opdrachtgever op het Plan van Aanpak en nabespreken van het conceptrapport.

Toetsing RI&E

Toetsing van de RI&E door een kerndeskundige van Perspectief.

Veiligheid Volgsysteem (nieuw!)

Definitief maken van de RI&E als basis voor het innovatieve Veiligheid Volgsysteem. Het Veiligheid Volgsysteem is de online oplossing voor het actueel houden van uw RI&E. Wij zetten het Plan van Aanpak in zijn geheel in ons digitale systeem, zodat u alle informatie te allen tijde online beschikbaar heeft.

Ja, ik wil een RI&E

Wilt u de risico's van uw bedrijf (opnieuw) in kaart brengen en een Plan van Aanpak RI&E opstellen? Neem contact op met onze afdeling Veilig & Gezondheid. Bel (Telefoonnummer) en vraag naar (Contactpersoon)of mail naar(Email).