Risico Inventarisatie & Evaluatie

Belangrijke basis arbo-/verzuimbeleid

Alle bedrijven en organisaties in Nederland zijn verplicht om over een actuele Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te beschikken. Met de RI&E inventariseert u alle risico's binnen uw bedrijf. Met behulp van het Plan van Aanpak, kunt u de risico's aanpakken.

Goede arbeidsomstandigheden, minder verzuim

De RI&E vormt een belangrijke basis voor een goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Bij goede arbeidsomstandigheden is de kans op ongelukken en verzuim kleiner. Zonder actuele RI&E, riskeert u een boete. De Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) voert deze controle uit. Een onverwachts (ernstig) ongeluk zit in een klein hoekje. Zorg dat uw Risico inventarisatie actueel is!

Hoe houd ik mijn RI&E actueel? 

Waarom een RI&E laten uitvoeren door Perspectief?

  • Met de RI&E werkt u systematisch en preventief(!) aan goede arbeidsomstandigheden.
  • U toont maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
  • U voorkomt dat werknemers nadelen ondervinden van de activiteiten en werkzaamheden.
  • U voldoet aan de wettelijke verplichting en voorkomt hiermee boetes.
  • Kostenbeheersing, dankzij verzuim- en ongevallenpreventie.
  • U bewaakt de kwaliteit en continuïteit van uw bedrijfsvoering.
  • U vermindert de kans op aansprakelijkheid voor schade die samenhangt met slechte arbeidsomstandigheden.
  • De RI&E geeft inzicht in de factoren die (mede) verantwoordelijk zijn voor ziekteverzuim en bedrijfsongevallen.
  • Er ontstaat openheid over de wijze waarop de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden wordt ingevuld.
  • De RI&E biedt mogelijkheden om de werkvloer te motiveren en actief te betrekken bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Ja, ik wil de RI&E laten uitvoeren of toetsen

Wilt u de risico's van uw bedrijf (opnieuw) in kaart brengen en een Plan van Aanpak RI&E opstellen? Neem contact op met onze afdeling Veiligheid & Gezondheid. Bel (Telefoonnummer) en vraag naar (Contactpersoon)of mail naar(Email).

Perspectief kan vrijwel al haar diensten blijven aanbieden, zij het soms op een aangepaste manier (bijvoorbeeld online). Wij zijn u – ook in coronatijd – graag van dienst! Neem gerust contact met ons op.