Risico-inventarisatie & -evaluatie

Belangrijke basis arbo-/verzuimbeleid

Alle bedrijven en organisaties in Nederland zijn verplicht om over een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te beschikken. Met de RI&E inventariseert u alle risico's binnen uw bedrijf. Met behulp van het Plan van Aanpak, kunt u de risico's aanpakken.

Goede arbeidsomstandigheden, minder verzuim

De RI&E vormt een belangrijke basis voor een goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Bij goede arbeidsomstandigheden is de kans op ongelukken en verzuim kleiner. Zonder actuele RI&E, riskeert u een boete. De Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) voert deze controle uit. Een onverwachts (ernstig) ongeluk zit in een klein hoekje. Zorg dat uw Risico-inventarisatie actueel is!

Hoe houd ik mijn RI&E actueel? 

Waarom een RI&E laten uitvoeren door Perspectief?

  • Met de RI&E werkt u systematisch en preventief(!) aan goede arbeidsomstandigheden.
  • U toont maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
  • U voorkomt dat werknemers nadelen ondervinden van de activiteiten en werkzaamheden.
  • U voldoet aan de wettelijke verplichting en voorkomt hiermee boetes.
  • Kostenbeheersing, dankzij verzuim- en ongevallenpreventie.
  • U bewaakt de kwaliteit en continuïteit van uw bedrijfsvoering.
  • U vermindert de kans op aansprakelijkheid voor schade die samenhangt met slechte arbeidsomstandigheden.
  • De RI&E geeft inzicht in de factoren die (mede) verantwoordelijk zijn voor ziekteverzuim en bedrijfsongevallen.
  • Er ontstaat openheid over de wijze waarop de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden wordt ingevuld.
  • De RI&E biedt mogelijkheden om de werkvloer te motiveren en actief te betrekken bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Werken in coronatijd

Na de uitbraak van het coronavirus is het voor u als werkgever extra belangrijk om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Heeft u voldoende maatregelen genomen om te zorgen dat uw medewerkers weer veilig aan het werk kunnen?

Met onze RI&E helpen wij u dat inzicht te krijgen. We beoordelen of u voldoende maatregelen heeft genomen voor een veilige werkomgeving. Deze beoordeling is op basis van de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Arbowet en het brancheprotocol.

We beoordelen onder andere de thema’s beleid, schoonmaak en hygiëne, bezoekers, bedrijfscontinuïteitsplan, BHV-organisatie, thuiswerken, klimaat, kwetsbare groepen, persoonlijke beschermingsmiddelen en looproutes.

Binnen het Plan van Aanpak vermelden we precies welke extra maatregelen u moet nemen, zodat u voldoende actie onderneemt voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Ja, ik wil de RI&E laten uitvoeren of toetsen

Neem contact op met onze afdeling Veiligheid & Gezondheid. Bel (Telefoonnummer)of mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu.