Wet verbetering poortwachter: wat u moet weten

Om te voorkomen dat werknemers als langdurig zieke uit het arbeidsproces verdwijnen en in de WIA terecht komen, heeft de overheid maatregelen getroffen om deze werknemers zo goed mogelijk terug te laten keren naar hun werkplek. Deze maatregelen zijn samengevat in de Wet verbetering poortwachter. Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor re-integratie vooral bij de zieke werknemer en zijn werkgever te liggen. Op deze pagina leggen we uit wat deze wet voor u als werkgever inhoudt.

Logo YouTube

Kan video niet weergeven

Pas de cookies instellingen aan en ververs deze pagina om de video te bekijken

man schud hand vrouw

Ontstaan van de Wet Poortwachter

De Wet Poortwachter, ook wel Wet Verbetering Poortwachter (wikipedia) genoemd, is ontstaan vanuit de behoefte om langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid te verminderen in Nederland. In de jaren '90 en begin 2000 was het aantal mensen dat langdurig ziek was en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving erg hoog. Dit leidde tot hoge kosten voor zowel de overheid als organisaties. Om dit probleem aan te pakken, werd in 2002 de Wet Poortwachter geïntroduceerd. Deze wet legt meer verantwoordelijkheid bij zowel de werkgever als de medewerker om samen te werken aan een snelle en verantwoorde werkhervatting. Sinds de invoering van de Wet Poortwachter zijn er duidelijke richtlijnen voor het re-integratieproces. Het UWV treedt op als zogeheten 'poortwachter' en toetst of een werknemer terecht arbeidsongeschikt is verklaard. De werknemer en werkgever moeten kunnen aantonen dat zij voldoende hebben ondernomen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

U heeft verantwoordelijkheid als werkgever  

U moet er als werkgever dus alles aan doen om een (langdurig) verzuimende medewerker weer aan het werk te krijgen. Doet u dat niet, dan kan er een loonsanctie worden opgelegd. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u verplicht bent het loon van een werknemer langer door te betalen. Deze verantwoordelijkheden worden vaak ook al doorlopen als u met een verzuimprotocol werkt.  

Hoe lang duurt het re-integratieproces volgens de Wet verbetering poortwachter?  

Het re-integratieproces duurt minimaal twee jaar. Tijdens deze periode bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker en moet u het loon doorbetalen (minstens 70% van het loon, met in het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid het minimumloon als ondergrens). Als uw medewerker na twee jaar nog steeds niet volledig hersteld is, dan kan uw medewerker een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Verplichtingen voor de werkgever Wet Verbetering Poortwachter?

In het eerste jaar:

 1. Meld ziektegevallen binnen één week na de eerste ziektedag bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 2. Laat binnen 6 weken na de eerste ziektedag een probleemanalyse opstellen door de arbodienst of bedrijfsarts als er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Hierin staat informatie over het werkvermogen van de medewerker, herstelmogelijkheden en verwachte werkhervatting.
 3. Houd bij dreigend langdurig verzuim een re-integratiedossier bij, met daarin het verloop van de ziekte en alle genomen re-integratieactiviteiten.
 4. Stel samen met de medewerker twee weken na de probleemanalyse een Plan van Aanpak (PvA) op. Beschrijf hierin de stappen die jullie samen nemen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Het PvA is onderdeel van het re-integratiedossier.
 5. Bespreek iedere zes weken de voortgang met de medewerker.
 6. Kies samen met de medewerker een casemanager, die de uitvoering van het PvA begeleidt en controleert.
 7. Meld de medewerker in de 42e ziekteweek ziek bij het UWV.
 8. Voer tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie uit. Evalueer samen met de medewerker het afgelopen jaar en bepaal de re-integratiedoelen en aanpak voor het tweede ziektejaar.

In het tweede jaar:

 1. Uiterlijk op de dag waarop werknemer 89 weken ziek is, stuurt het UWV de medewerker een brief waarin het UWV de medewerker informeert over de mogelijkheid een WIA-aanvraag in te dienen. Het UWV stuurt u een kopie van deze brief.
 2. Uiterlijk in de 93ste verzuimweek dient de medewerker de WIA-aanvraag in, met als onderbouwing het re-integratieverslag met daarin alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 3. Het UWV beoordeelt vervolgens het re-integratieverslag, voert een WIA-keuring uit en start mogelijk de WIA-uitkering als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
 4. Voor beide jaren geldt: Pas, indien noodzakelijk, het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de medewerker aan.

Verplichtingen medewerker in de WVP?

 1. Binnen zes weken na de ziekmelding stelt een bedrijfsarts een probleemanalyse en advies op. De medewerker dient hierbij informatie te verstrekken en hieraan mee te werken.
 2. De medewerker moet actief bijdragen  meewerken aan het opstellen en uitvoeren van dit het plan van aanpak, dat werkgever op basis van het advies van de bedrijfsarts opstelt.
 3. De medewerker is verplicht om passend werk te accepteren als dit aangeboden wordt door de werkgever
 4. Mocht er onenigheid ontstaan tussen de medewerker en werkgever over de re-integratie, dan kunnen zij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Wet Verbetering Poortwachter: alle stappen voor werkgever en werknemer gebundeld

De Wet Verbetering Poortwachter is er om ervoor te zorgen dat werkgever en werknemer samen werken aan een succesvolle re-integratie bij langdurig verzuim. Wilt u meer weten welke stappen dit exact zijn, bekijk dan het stappenplan wet verbetering poortwachter of download ons handboek wetverbetering poortwachter waarin u gebundeld alle informatie ontvangt om de juiste acties te ondernemen.  

Bekijk het stappenplan voor werkgevers >

Bekijk het stappenplan voor medewerkers >

Ondersteuning nodig bij de Wet verbetering poortwachter?

Wanneer u een arbodienst zoals Perspectief inschakelt voor uw arbodienstverlening, hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de richtlijnen en wettelijke termijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter. Deze houdt Perspectief voor u in de gaten, zodat u aan de gestelde verplichtingen kunt voldoen.

Onze Poortwachtergarantie

De Poortwachtergarantie van Perspectief houdt in, dat wij ons garant stellen voor deze verlengde loondoorbetaling. Voorwaarde is dat wij gedurende de gehele verzuimduur de verzuimbegeleiding en bijbehorende re-integratie-activiteiten hebben uitgevoerd (waaronder een zeswekelijks contact tussen ons en de arbeidsongeschikte werknemer) én de werkgever de adviezen van Perspectief direct en adequaat heeft opgevolgd en zich heeft gehouden aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter en een eventuele (verzuim)verzekeraar stelt. 

Vanzelfsprekend verwacht Perspectief dat de werkgever en de werknemer Perspectief direct en volledig informeren over relevante zaken rondom het verzuim. Als de werkgever een beroep wil doen op de Poortwachtergarantie, dan dient deze de gehele (verzuim)begeleiding gedurende de loonsanctieperiode volledig over te dragen aan Perspectief.

Vrijblijvend advies over de WVP?

Hulp nodig bij verzuim of voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.  

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op

Illustratie koekje

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Wil je meer weten over de verschillende soorten cookies en je instellingen aanpassen? Open dan dan de cookies-instellingen.

Illustratie koekje

Cookies instellingen

Selecteer welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke cookies

Verplicht

Perspectief wil uw bezoek op de website zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk maken. Om dit te realiseren, hebben we enkele noodzakelijke cookies al geactiveerd. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

Statistische cookies

Verplicht

Perspectief gebruikt statistische cookies om inzicht te krijgen in het bezoek op deze website en om u een betere ervaring op onze website te geven. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

YouTube cookies

De YouTube cookies die we gebruiken, stellen je in staat om te bepalen of je cookies van YouTube toestaat wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je deze cookies uitschakelt, zijn de video's niet zichtbaar binnen onze website. Voor meer informatie over deze specifieke cookies verwijzen we je naar het cookiebeleid van Google.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw privacy? Lees dan onze privacyverklaring.