Alles over het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

In dit kennisbankartikel leggen we alles uit wat u moet weten over het PMO, waaronder de verschillende aspecten, de voordelen en hoe u een PMO succesvol kunt implementeren binnen uw organisatie.

Logo YouTube

Kan video niet weergeven

Pas de cookies instellingen aan en ververs deze pagina om de video te bekijken

Vrouw ondergaat een PMO

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?  

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een instrument om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers in kaart te brengen, te beschermen en te bevorderen. Het PMO is bedoeld voor individuele werkende mensen. Met het PMO kunnen werkgevers een beeld krijgen van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers, beleid opstellen en maatregelen nemen om de inzetbaarheid te bevorderen.

Waarom een PMO?

Met een PMO krijgen medewerkers inzicht in hun persoonlijke situatie (zoals leefstijl, werkomstandigheden, werk-privé balans, werkstress en werkplezier), adviseren we hoe het beter kan en stimuleren we medewerkers om op een positieve manier te werken aan hun gezondheid.

Met de informatie uit het PMO kunt u als werkgever concreet aan de slag. U krijgt inzicht in maatregelen op het werk nemen om de gezondheid van de werknemers te beschermen of te verbeteren.

Een PMO kan een significante bijdrage leveren aan het welzijn en de veiligheid van uw medewerkers, door vroegtijdig gezondheidsrisico's op te sporen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen. Door regelmatig een PMO aan te bieden, kunt u gezondheidsrisico's identificeren en passende maatregelen nemen om de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers te verbeteren, waardoor uw organisatie beter presteert.

Wat is de inhoud van een PMO?  

De inhoud van het PMO is afhankelijk van de gezondheidsrisico’s in uw organisatie. Het PMO bestaat uit verschillende onderdelen. Vaak start het onderzoek met een vragenlijst over de (geestelijke) gezondheid en leefstijl. Vervolgens wordt de lichamelijke fitheid getest met behulp van verschillende gezondheidsonderzoeken zoals bloeddruk en cholesterol.

Afhankelijk van de risico’s die er in het werk zijn voor de fysieke gezondheid wordt het onderzoek uitgebreid met bijvoorbeeld een gehoor- of longfunctietest. Voorafgaand aan het PMO wordt de medewerker door de werkgever en Perspectief geïnformeerd over de onderzoeken die voor hem of haar van toepassing zijn.

Wie voert een PMO uit?

De gezondheids- en fitheidstesten worden door een (bedrijfs)arts of medisch specialist afgenomen en uitgevoerd op een locatie met voorzieningen voor privacy. De gesprekken en de uitslagen van de tests zijn vertrouwelijk. Dit betekent dat deze informatie niet zonder de toestemming van medewerkers wordt verstrekt aan derden waaronder de huisarts, bedrijfsarts (anders dan eventueel betrokken bedrijfsarts), zorgverzekeraar of werkgever.

Hoe vaak moet een PMO uitgevoerd worden?  

De wet schrijft niet voor om de hoeveel tijd het PMO moet worden herhaald. De frequentie is mede afhankelijk per organisatie en de aard van het werk. Over het algemeen bevelen wij werkgevers aan het PMO periodiek aan te bieden, eens in de drie jaar, zodat werknemers actueel inzicht hebben in de ontwikkeling van hun gezondheid en eventuele gezondheids- en verzuimrisico's.

Is het PMO verplicht om aan te bieden?

Als werkgever bent u verplicht een PMO aan te bieden aan uw medewerkers. Zo staat in artikel 18 van de Arbowet: ‘De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.’

De verplichting geldt voor uw eigen medewerkers en in principe niet voor uitzendkrachten of vrijwilligers.

Is deelname aan het PMO vrijwillig of verplicht?  

Deelname aan het PMO is vrijwillig. Een PMO heeft geen gevolgen voor de rechtspositie van medewerkers. Ook niet als zij niet willen deelnemen.

Wat zijn de kosten van een PMO en wie betaalt ervoor?  

De kosten van het PMO zijn afhankelijk van de samenstelling van het onderzoek. De kosten van het uitvoeren van een PMO zijn voor rekening van de werkgever. In sommige gevallen betaalt de zorgverzekeraar mee.

Vertrouwelijkheid en communicatie van resultaten  

De resultaten van het PMO worden vertrouwelijk behandeld en toegang is beperkt tot de betrokken gezondheidsprofessionals en de medewerker zelf. Rapporten met bevindingen en aanbevelingen worden gecommuniceerd via vertrouwelijke gesprekken en algemene statistische informatie kan gedeeld worden met de werkgever.

Wat wordt er gedaan met de informatie over de gezondheid van medewerkers?

Alle individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Een PMO moet bovendien voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verzameld, en regelt onder andere de wijze van opslag en de bewaartermijnen.

Het feit dat de werkgever betaalt, geeft hem niet het recht om inzage te hebben in het medisch dossier. Alleen met toestemming van de medewerker wordt er over individuele arbeidsomstandigheden geadviseerd aan de werkgever. Perspectief houdt zich aan de richtlijnen van de NVAB om privacy zo goed mogelijk te bewaken.

(PDF) Tips voor leidinggevenden

Download deze handige sheet en leer hoe u medewerkers motiveert om deel te nemen.

Download > 

(Video) PMO uitgelegd aan medewerkers

PMO aanvragen?

Het PMO vraagt u aan vrijblijvend aan via deze pagina: Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via 0341-438700

Illustratie koekje

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Wil je meer weten over de verschillende soorten cookies en je instellingen aanpassen? Open dan dan de cookies-instellingen.

Illustratie koekje

Cookies instellingen

Selecteer welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke cookies

Verplicht

Perspectief wil uw bezoek op de website zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk maken. Om dit te realiseren, hebben we enkele noodzakelijke cookies al geactiveerd. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

Statistische cookies

Verplicht

Perspectief gebruikt statistische cookies om inzicht te krijgen in het bezoek op deze website en om u een betere ervaring op onze website te geven. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

YouTube cookies

De YouTube cookies die we gebruiken, stellen je in staat om te bepalen of je cookies van YouTube toestaat wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je deze cookies uitschakelt, zijn de video's niet zichtbaar binnen onze website. Voor meer informatie over deze specifieke cookies verwijzen we je naar het cookiebeleid van Google.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw privacy? Lees dan onze privacyverklaring.