Wat is langdurig verzuim?

Langdurig verzuim treedt op wanneer een medewerker zes weken of langer afwezig is door ziek-te. Dit soort verzuim is nadelig voor zowel de medewerker als de organisatie. De medewerker kampt met gezondheidsproblemen, terwijl de organisatie kosten maakt zonder de bijbehorende opbrengsten. Daarom is het in het belang van alle betrokken partijen om de medewerker zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk te krijgen. Langdurig verzuim vereist een andere aanpak dan kort verzuim, vaak met intensievere begeleiding door de arbodienst en een sterkere focus op re-integratie.

Kan video niet weergeven

Pas de cookies instellingen aan en ververs deze pagina om de video te bekijken

verzuimende werknemer

Wat zijn de voornaamste oorzaken van langdurig verzuim?

De  oorzaken van langdurig verzuim zijn psychische klachten, klachten aan het bewegingsapparaat en ouderdomsklachten.

  1. Psychische klachten: Ongeveer een derde van het langdurig verzuim is gerelateerd aan psychische problemen. Dit percentage neemt al jaren toe, en het duurt ook langer voordat medewerkers met psychische klachten weer aan het werk gaan. Inzet op preventie, tijdige signalering en passende interventies, zoals gesprekken met een coach, zijn daarom cruciaal.
  2. Klachten aan het bewegingsapparaat: Een verkeerde werkhouding kan leiden tot verzuim. Dit geldt met name voor sectoren waar medewerkers lichamelijk zwaar belast worden, zoals de bouw, zorg en logistiek. Inzet van een preventiemedewerker of ergonoom kan helpen om chronische klachten te voorkomen.
  3. Ouderdomsklachten: Door de verhoging van de pensioenleeftijd komen ouderdomsklachten zoals hart- en vaatziekten en kanker vaker voor. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid en een gezonde leefstijl is essentieel. Het wettelijk verplichte Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een goed instrument om medewerkers op weg te helpen naar een gezondere leefstijl.

Hoe kunt u langdurig verzuim voorkomen?

Het is belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om langdurig verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Enkele van deze maatregelen zijn:

  1. Arbeidsrisico's verminderen: Door het uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) krijgt u inzicht in de risico's binnen uw organisatie en kunt u gerichte maatregelen treffen om een veilige werkomgeving te creëren.
  2. Fysieke en mentale gezondheidscheck: Het wettelijk verplichte Preventief Medisch Onderzoek (PMO) biedt medewerkers een check op zowel de fysieke als mentale gezondheid. Door proactief te werken aan een gezondere en vitalere organisatie, voorkomt u verzuim en vergroot u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.
  3. Signalering en begeleiding: Neem initiatief en bied medewerkers die mogelijk psychische klachten hebben een gesprek aan met een coach. Dit geeft blijk van betrokkenheid en kan de medewerker helpen een verzuimperiode te verkorten of zelfs voorkomen.
  4. Gemotiveerd personeel: Bevlogen medewerkers hebben minder risico op verzuim. Belangrijke factoren voor motivatie zijn onder andere verantwoordelijkheid, ruimte voor ontwikkeling, goede interne communicatie, waardering en een gezonde werk-privébalans.

Wat doen bij langdurig verzuim?

Langdurig verzuim kan een flinke uitdaging zijn voor organisaties. Als medewerkers langdurig uitvallen, kan dit leiden tot hogere kosten, verminderde productiviteit en extra werkdruk voor de rest van het team. Bij Perspectief bieden we oplossingen en ondersteuning om langdurig verzuim effectief aan te pakken en bij te dragen aan een vitale organisatie met gezonde en professionele medewerkers.

Stap 1: Signaleren en vastleggen: Zodra u merkt dat een medewerker langdurig gaat verzuimen, is het belangrijk om dit direct te signaleren en vast te leggen. Houd een verzuimregistratie bij om een goed overzicht te hebben van de situatie.

Stap 2: Contact onderhouden: Onderhoud regelmatig contact met de verzuimende medewerker om de voortgang te monitoren en betrokkenheid te tonen. Bespreek de situatie en bekijk of er mogelijkheden zijn voor (gedeeltelijke) werkhervatting.

Stap 3: Verzuimconsultant inschakelen: Schakel tijdig de verzuimconsultant in om vroegtijdig de oorzaken, eventuele werkgerelateerde situaties en mogelijkheden in kaart te brengen. De verzuimconsultant heeft kennis en ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding en kan advies geven over re-integratie. Indien nodig komt de bedrijfsarts in beeld.

Stap 4: Probleemanalyse en plan van aanpak: Samen met de verzuimconsultant (en eventueel bedrijfsarts) en de medewerker stelt u binnen zes weken na aanvang van het verzuim een probleemanalyse en een re-integratieplan op. Hierin worden de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker in kaart gebracht en wordt bepaald welke acties er nodig zijn om de medewerker weer aan het werk te krijgen.

Stap 5: Re-integratie: Zet samen met de medewerker stappen om de re-integratie te bevorderen. Denk hierbij aan aanpassingen aan de werkplek, werktijden of werkzaamheden. Stimuleer de medewerker om actief aan zijn/haar herstel te werken en ondersteun hen hierbij.

Stap 6: Evaluatie en bijstelling: Evalueer regelmatig de voortgang van de re-integratie en stel het plan van aanpak bij indien nodig. Zorg dat u samen met de medewerker en de verzuimconsultant het proces nauwlettend in de gaten houdt en streef naar een duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Op de hoogte met het Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter?

De inspanningen voor re-integratie zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Om u hierbij te helpen hebben we een handig stappenplan zodat u alle acties kunt ondernemen die zowel u als uw werknemer ten goede komen.  

Vragen over dit onderwerp?

Stuur ons een chatbericht of bel naar 0341-438700

Illustratie koekje

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Wil je meer weten over de verschillende soorten cookies en je instellingen aanpassen? Open dan dan de cookies-instellingen.

Illustratie koekje

Cookies instellingen

Selecteer welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke cookies

Verplicht

Perspectief wil uw bezoek op de website zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk maken. Om dit te realiseren, hebben we enkele noodzakelijke cookies al geactiveerd. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

Statistische cookies

Verplicht

Perspectief gebruikt statistische cookies om inzicht te krijgen in het bezoek op deze website en om u een betere ervaring op onze website te geven. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

YouTube cookies

De YouTube cookies die we gebruiken, stellen je in staat om te bepalen of je cookies van YouTube toestaat wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je deze cookies uitschakelt, zijn de video's niet zichtbaar binnen onze website. Voor meer informatie over deze specifieke cookies verwijzen we je naar het cookiebeleid van Google.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw privacy? Lees dan onze privacyverklaring.