Trainingen en workshops

Bouwen aan een vitale organisatie is een boeiende reis vol nieuwe inzichten en groeimogelijkheden. Wij  helpen u en uw medewerkers graag met diverse trainingen en workshops.

Heeft u interesse in één van onze trainingen of workshops? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan om te kijken welke training of workshop bij u past.

Veel gegeven workshops

Basis verzuimtraining

De basis verzuimtraining biedt leidinggevenden de juiste tools om effectief om te gaan met verzuim. In deze training krijgen deelnemers door middel van rollenspellen praktische adviezen en handige tips voor het begeleiden van (langdurig) verzuim en het verbeteren van hun gespreksvaardigheden. Zo dragen zij bij aan een vitale organisatie.

Organisatie fitheid
Meer informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV)

Perspectief werkt samen met Crisicom om een effectieve BHV-training aan te bieden voor medewerkers binnen organisaties. Deze praktische training zorgt voor competente BHV'ers die adequaat handelen tijdens calamiteiten, waardoor uw organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen en een veilige werkomgeving creëert.

Fysieke fitheid
Meer informatie

Meerdaagse masterclass: 'Op weg naar een vitale organisatie'

We weten allemaal dat er ruimte is voor verbetering als het gaat om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van organisaties. Als HR-professional ben je vast al bezig geweest met ideeën over hoe je dit kunt bereiken. Soms kunnen er echter uitdagingen opduiken bij het overbrengen van jouw visie aan leidinggevenden of de directie. Maar die uitdagingen zijn er om te overwinnen. In de meerdaagse masterclass ‘Op weg naar een vitale organisatie’ gaan we samen ontdekken hoe je met enthousiasme aan de slag kunt gaan met jouw passie: mensen en organisaties beter maken.

Organisatie fitheid
Meer informatie

Serious game: Vitaal Bedrijf BV

Dit bordspel brengt leidinggevenden en teamleiders dichter bij het echte, vruchtbare gesprek over vitaliteit en biedt nieuwe manieren om de werkcultuur te verbeteren.

Organisatie fitheid
Meer informatie

Training Regie op je energie

De preventieve training 'Regie op je Energie' pakt energiebalansproblemen aan, vooral in organisaties met hoge werkdruk of na reorganisaties. In 5 dagdelen behandelen deelnemers stresssignalen, agendakeuzes, grenzen bewaken en drijfveren, ondersteund door maatjes en een uitgebreid werkboek.

Mentale fitheid
Meer informatie

Training preventiemedewerker

Na deze training is een medewerker in staat om zelfstandig de taken die bij de functie van een preventiemedewerker horen uit te voeren. De combinatie van het kennisgedeelte met vakgenoten en de training op locatie is ideaal om in de praktijk aan de slag te kunnen.

Organisatie fitheid
Meer informatie
Meer workshops
Neem contact met ons op voor meer informatie over een training of workshop.

Basistraining leidinggeven

Onze basistraining leidinggeven richt zich op het ontwikkelen van flexibiliteit in leiderschapsstijlen. Leidinggevenden leren tijdens deze training hoe ze hun stijl van leidinggeven kunnen aanpassen om medewerkers op de juiste manier te stimuleren.

Organisatie fitheid

Bewegen op je werkplek

We weten allemaal dat bewegen goed is voor onze gezondheid, maar waarom is het dan zo lastig om discipline op te brengen en in beweging te komen? Tijdens de workshop ‘Bewegen op de werkplek’ inspireren wij deelnemers om nieuwe rituelen te ontwikkelen om ieder dagdeel (ochtend, middag, avond) in beweging te komen.

Fysieke fitheid

Bouwen aan het cv

Het cv is je visitekaart en is vaak het eerste contactmoment tussen een kandidaat en een potentiële werkgever. Tijdens deze training leren de deelnemers om hun bestaande cv aan te passen aan de actualiteit. Zowel in tekst als vormgeving.

Loopbaan fitheid

De Why van bewegen

Als mensen fysiek in beweging komen, komen zij ook mentaal in beweging. Tijdens de workshop ‘Het perspectief van bewegen’ leren deelnemers die minder goed in hun vel zitten, regie te nemen over het verbeteren van hun gezondheid en vitaliteit.

Loopbaan fitheid

De financiële APK

Met behulp van de workshop ‘De financiele APK voor medewerkers’ willen wij bewustwording creëren bij deelnemers. Hoe denken zij eigenlijk over geld? En hoe gaan ze met geld om? Om te zorgen dat zij FinancieelFIT worden en blijven krijgen ze concrete tips en handvatten mee.

Mentale fitheid

De gezonde werkplek

Die is een (online) workshop waarin we adviezen geven op het gebied van de werkplekinstelling, werkhouding, beweging en ontspanning. We kunnen hiermee grote groepen medewerkers bereiken.

Fysieke fitheid

De kracht van onze gedachten

Tijdens de workshop ‘De kracht van onze gedachten’ ontdekken deelnemers de kracht van hun (positieve) gedachten. Daarnaast ontdekken ze hun negatieve gedachten en leren ze deze om te zetten in positiviteit en creativiteit. Hierdoor worden zij vitaler en stressbestendiger.

Mentale fitheid

Een gezonde werk- en privébalans

Tijdens de workshop ‘Een gezonde werk- en privébalans’ leren deelnemers hoe zij werk en privé met elkaar in balans kunnen brengen en gescheiden kunnen houden. Ze gaan aan de slag met het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. Zo houden ze een gezonde werk- en privébalans.

Mentale fitheid

Ergonomie

In alle werksituaties is een goede zithouding van belang. Medewerkers leren in deze training de basis van ergonomie, weten aan welke eisen een werkplek moet voldoen en zijn in staat een diagnose te stellen en op basis daarvan een interventie te ontwikkelen.

Fysieke fitheid

Gespreksvoering sollicitaties

Tijdens deze training bereiden we de deelnemers voor op het sollicitatiegesprek. Ze leren hoe een sollicitatiegesprek verloopt en welke onderwerpen zoal aan bod komen. Hierdoor leren ze op de meeste gestelde (moeilijke) sollicitatievragen antwoord te geven en gaan ze met zelfvertrouwen het gesprek in.

Loopbaan fitheid

Gezond beeldschermwerken

Tijdens de workshop ‘Gezond beeldschermwerken’ trainen wij deelnemers individueel op een praktische wijze om de werkplek te optimaliseren. Hierdoor wordt beeldschermwerk comfortabeler en verminderen deelnemers gezondheidsrisico’s op de lange termijn.

Fysieke fitheid

Gezond en vitaal aan het werk

Tijdens de workshop ‘Gezond en vitaal aan het werk’ krijgen deelnemers inzicht in hoe ze een burn-out kunnen voorkomen of genezen. Ze krijgen informatie over het belang van korte onderbrekingen en de Schijf van Vijf van Zelfzorg. Ook krijgen ze concrete handvatten om beter te slapen, gezond te eten, voldoende te bewegen, tot ontspanning te komen en goed adem te halen.

Mentale fitheid

Grip op je tijd

Tijdens de workshop ‘Grip op je tijd’ krijgen deelnemers inzicht in verschillende soorten tijd die elk vragen om ander management. Om hiermee om te gaan, krijgen deelnemers handvatten waarmee ze een reële planning kunnen maken die voldoende flexibel is. Ook leren ze te kijken naar hun tijd als een investering waar voldoende rendement op moet komen.

Mentale fitheid

Het herkennen van stresssignalen

Tijdens de workshop ‘Het herkennen van stresssignalen’ leren leidinggevenden om stress bij hun medewerkers te herkennen. De workshop bestaat uit twee sessies. Tijdens de startsessie krijgen leidinggevenden concrete handvatten en tips, zodat ze kunnen ingrijpen bij stress. Tijdens de terugkomsessie evalueren we de praktijkervaringen.

Organisatie fitheid

Inspiratiesessie en/of visiesessie MT

Om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is draagvlak nodig; te beginnen bij de leidinggevenden of het managementteam (MT). Met behulp van een inspiratie-/ visiesessie gaan we in op het belang van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit aan de hand van onze pijlers (Mentaal-, Fysiek- en LoopbaanFIT).

Organisatie fitheid

Leef als een beest

Tijdens de workshop ‘Leef als een beest’ ontdekken deelnemers wat zij van het dierenleven kunnen leren op het gebied van voeding, beweging en ontspanning en krijgen zij concrete tips en handvatten. Zo kunnen zij nog gezonder leven.

Fysieke fitheid

LinkedIn

Om de kans op een nieuwe passende baan te vergroten, leren de deelnemers tijdens deze training de toepassingen van LinkedIn te gebruiken en worden ze meegenomen in de do’s en dont’s van LinkedIn.

Loopbaan fitheid

Masterclass ‘Vitaal Leiderschap’

De masterclass 'Vitaal leiderschap' traint leidinggevenden in fysieke, mentale en loopbaanfitheid, en leert ze medewerkers te begeleiden in vitaliteit. Met twee live en twee online sessies, voorbereidende opdrachten en gespreksoefeningen met een acteur, ontwikkelen ze gespreksvaardigheden voor duurzame inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers.

Organisatie fitheid

Netwerken

Tijdens deze training leert de kandidaat wat het nut is van netwerken en krijgt de deelnemer tips om het eigen netwerk te vergroten. De deelnemers leren elkaar kennen en vormen in feite weer een nieuw netwerk.

Loopbaan fitheid

Omgaan met de overgang

Tijdens de workshop ‘Omgaan met de overgang’ krijgen vrouwen inzicht in deze levensfase en leren ze nieuwe keuzes te maken en hun gedrag aan te passen. Hierdoor krijgen zij weer een goede balans in hun leven en houden zij hun energie op peil.

Fysieke fitheid

Opstellen vitaliteitsbeleid

We ondersteunen organisaties bij het opzetten en uitrollen van een vitaliteitsbeleid. Dit is vooral van toepassing op organisaties die nog weinig doen rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en die hierin stappen willen maken. Maar het is ook interessant voor organisaties die bezig zijn om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten, maar waarbij het proces stagneert.

Organisatie fitheid

Personal branding

Tijdens deze training leren de deelnemers meer over de wijze waarop zij zichzelf het beste online kunnen profileren en presenteren tijdens het sollicitatieproces.

Loopbaan fitheid

Perspectief Insight

Perspectief Insight is een unieke tool, exclusief voor onze klanten. Het analyseert verzuimdata, in- en uitstroom, en levert spiegelanalyses op. Hiermee ontdekken we verborgen verbanden, trends en patronen, en sturen we op significante afwijkingen. Doel: efficiëntere processen, stimuleren van duurzame inzetbaarheid en ondersteunen van goed werkgeverschap en werknemerschap.

Organisatie fitheid

Programma 'Stoppen met roken'

Met het programma ‘Stoppen met roken’ helpen wij werkgevers/leidinggevenden het taboe te doorbreken. Hiermee dragen zij direct en krachtig bij aan de gezondheid van hun medewerkers én besparen zij op langdurig verzuim in de toekomst.

Fysieke fitheid

Programma PerspectieFIT

Dit programma bestaat uit groepsbegeleiding en/of individuele begeleiding om de fysieke, mentale en loopbaanFITheid van medewerkers te vergroten.

Fysieke fitheid

Regie over je loopbaan

Tijdens de workshop ‘Regie over je loopbaan’ ontdekken deelnemers hoe zij meer regie kunnen nemen over hun loopbaan. Ze leren welke werkwaarden voor hen primair van belang zijn. Zo blijven ze LoopbaanFIT.

Loopbaan fitheid

Slapen is gezond

Tijdens de workshop ‘Slapen is gezond’ leren deelnemers hoe belangrijk goed slapen is. Ze komen erachter waardoor ze slecht slapen en krijgen concrete tips en handvatten hoe ze met slecht slapen kunnen omgaan.

Fysieke fitheid

Sollicitatiebrief

Tijdens deze training leert de kandidaat door middel van een e-learningprogramma een goede sollicitatiebrief te schrijven.

Loopbaan fitheid

Stress signalen herkennen en voorkomen voor leidinggevenden

Een korte praktische training van 2 uur die leidinggevenden leert om oorzaken en het niveau van stress bij een werknemer te herkennen en handvatten geeft om te kunnen ingrijpen.

Mentale fitheid

Stress signalen herkennen en voorkomen voor werknemers

Een korte praktische workshop van 2 uur voor werknemers om bewustwording voor stress te creëren. Er wordt aandacht gegeven aan de klachten en de gevolgen van het niet aanpakken van stress. Vervolgens is er aandacht voor hoe medewerkers deze oorzaken en klachten tegen moeten gaan en hoe ze een goede energiebalans creëren.

Mentale fitheid

Stressmanagement

Tijdens de workshop ‘Stressmanagement’ krijgen deelnemers inzicht in wat stress met hun lichaam doet en wat het verschil in impact is tussen acute en chronische stress. Ook leren deelnemers fysieke, cognitieve en emotionele grenssignalen te herkennen. Zo hebben ze concrete handvatten om met hun eigen stress om te gaan.

Mentale fitheid

Vitaliteitstraining

Dit is een training die gericht is op beweging. Door te bewegen komen medewerkers ook mentaal in beweging. Dit kan onder andere van pas komen bij medewerkers die slecht in hun vel zitten.

Fysieke fitheid

Wandel- en bokscoaching

Niet alle medewerkers die gecoacht moeten worden zijn zulke praters. Door wandel- of bokscoaching toe te passen kunnen zij op een andere manier aan hun noodzakelijke ontwikkeling werken.

Mentale fitheid

Werksessie ‘Van verzuim naar inzetbaarheid’

Tijdens de werksessie ‘Van verzuim naar inzetbaarheid’ gaat Perspectief samen met jouw medewerkers (van een bepaald team) in gesprek over (hoog) verzuim en duurzame inzetbaarheid. Samen maken we een concreet plan van aanpak om de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie te verhogen

Organisatie fitheid

Workshop Positieve psychologie

Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers inzicht in de toepassingen en werkvormen die de inzet van positieve psychologie zo boeiend maken. De deelnemers maken tijdens de workshop kennis met de uitgangspunten en ontvangen concrete opdrachten waarmee ze tijdens en na de workshop zelfstandig kunnen oefenen.

Loopbaan fitheid

Geen trainen of workshops gevonden

Illustratie zoeken
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
0 resultaten
Illustratie koekje

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Door op 'Accepteren' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Wil je meer weten over de verschillende soorten cookies en je instellingen aanpassen? Open dan dan de cookies-instellingen.

Illustratie koekje

Cookies instellingen

Selecteer welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke cookies

Verplicht

Perspectief wil uw bezoek op de website zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk maken. Om dit te realiseren, hebben we enkele noodzakelijke cookies al geactiveerd. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens.

Statistische cookies

Verplicht

Perspectief gebruikt statistische cookies om inzicht te krijgen in het bezoek op deze website en om u een betere ervaring op onze website te geven. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

YouTube cookies

De YouTube cookies die we gebruiken, stellen je in staat om te bepalen of je cookies van YouTube toestaat wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je deze cookies uitschakelt, zijn de video's niet zichtbaar binnen onze website. Voor meer informatie over deze specifieke cookies verwijzen we je naar het cookiebeleid van Google.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw privacy? Lees dan onze privacyverklaring.