RI&E altijd actueel

RI&E: uit de la ermee!

Maak de RI&E vanzelfsprekend en actueel

U heeft de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd en verschillende werknemers zijn actief om de punten vanuit het Plan van Aanpak RI&E op te pakken. Kortom u bent druk bezig met uw Arbobeleid.

Helaas is de praktijk vaak weerbarstiger en verdwijnt de RI&E rapportage in de welbekende la. Het is niet uw prioriteit, de zaken gaan door, de productie of dienstverlening staat centraal, kortom u runt uw organisatie, logisch!

Verplicht, maar noodzakelijk?!

De RI&E wordt vaak gezien als het zoveelste "moeten". Een actuele RI&E is verplicht, dat weten we wel en de inspectie SZW is de handhaver en de controlerende instantie. Maar, die komt toch niet zo vaak langs? Ze komen langs bij een ongeval, maar wij hebben al jaren geen ongeval gehad, dus waarom überhaupt investeren in een RI&E?

Zijn uw werknemers duurzaam inzetbaar?

Het antwoord hierop is voor de hand liggend. Juist in deze tijd dat de arbeidsmarkt continue in beweging is weet u als geen ander hoe belangrijk het is om uw personeel duurzaam inzetbaar te houden! Daarnaast geeft een goed uitgevoerde RI&E u handvatten om aan de slag te gaan met de arbeidsomstandigheden en met duurzame inzetbaarheid, voldoet u aan de wet en regelgeving en voldoet u aan de eis van veel verzekeraars. Steeds vaker is in verzekeringspolissen vastgelegd dat de organisatie over een actuele RI&E moet beschikken.

Hoe vaak moet je een RI&E uitvoeren?

Maar goed, u heeft een RI&E en dan… Hoe houdt u deze actueel, hoe borgt u dat de knelpunten ook daadwerkelijk worden opgelost, hoe houdt u dit onderwerp ‘levend’ binnen uw organisatie wetende dat de prioriteiten van uw medewerkers op heel andere terreinen liggen, en eerlijk, soms ook die van u.

Het borgen van de RI&E in de praktijk is het struikelblok van veel organisaties. Bij een ongeval of calamiteit worden zij geconfronteerd door de inspecteur van SZW dat de RI&E niet actueel is. Vaak is dan de reactie, maar we hebben deze toch laten uitvoeren? We voldoen toch aan de wet- en regelgeving? Daarnaast is veelal de vraag: hoe vaak moeten wij de RI&E uitvoeren of actualiseren? Vaak zien wij vanuit onze ervaring dat organisaties de RI&E iedere 2, 3 of 4 jaar opnieuw uitvoeren. Op zich prima natuurlijk, maar wat als er binnen deze termijnen een verbouwing plaatsvindt of uw activiteiten wijzigen of u personeel aanneemt met andere taken en verantwoordelijkheden? Of nog vervelender een arbeidsongeval.

RI&E geen statisch rapport

Deze verwarring ontstaat omdat een RI&E door organisaties vaak wordt gezien als een document, een rapport, een momentopname. Als uw RI&E ook deze status heeft, is de kans groot dat uw RI&E niet actueel is. Wat is een RI&E dan wel? Een RI&E is een verzameling van documenten en onderzoeken en dient daadwerkelijk verankerd te zijn binnen een organisatie, deel uit te maken van het primaire proces van een organisatie.

Hoe houdt ik de RI&E actueel? 

Perspectief heeft het Veiligheid Volg Systeem (VVS) ontwikkeld. Een digitale oplossing die u helpt uw RI&E actueel te houden. In het VVS worden alle knelpunten en beheersmaatregelen ingevoerd en gekoppeld aan een verantwoordelijke binnen uw organisatie. Bij het verstrijken van een termijn ontvangt de uitvoerder een mail met een reminder dat het betreffende knelpunt nog niet is opgelost, een maand later gaat deze melding naar de leidinggevende en nog een maand later naar bijvoorbeeld de veiligheidskundige. Zo bewaken we samen de status van uw RI&E!

Door deze continue borging, wordt de RI&E onderdeel van het primaire proces van uw organisatie en heeft u dit verankerd binnen uw organisatie! De actualiteit van de RI&E is hiermee gegarandeerd en ook de discussie "hoe vaak een RI&E geactualiseerd moet worden" is uit de wereld. Het is immers een continu proces is geworden! 

Schrijver: Henk Meijer, Hoger Veiligheidskundige

Terug naar overzicht: Blogs