Veilig werken

Een veilige werkomgeving voor iedereen

Zorgen dat uw medewerkers elke dag weer gezond naar huis gaan. Zonder incidenten en ongevallen. Bewezen is dat goede arbeidsomstandigheden bij medewerkers leiden tot een betere motivatie en dat hun productiviteit toeneemt. En misschien nog wel belangrijker, het leidt tot minder uitval en verzuim.

Iedere euro die wordt geïnvesteerd in preventie en veilig werken betaalt zich dubbel terug (TNO). Om dit bereiken stellen wij bij onze werkwijze altijd de mens centraal. Door ze bij het veilig werken te betrekken, creëert u meer draagvlak, betrokkenheid en urgentiebesef.

Juiste advies na multidisciplinaire aanpak

Uw organisatie heeft te maken met verschillende (arbeids)omstandigheden. Om te komen tot een advies dat daadwerkelijk aansluit bij het ‘beter worden’ van uw organisatie, stellen wij de juiste deskundigen beschikbaar: hoger veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeid & organisatie deskundigen, medisch assistenten, keuringsartsen en fysiotherapeuten. 

Zo kunnen wij u altijd het juiste advies geven en weet u zeker dat veilig werken en optimale arbeidsomstandigheden bij ons in vertrouwde, professionele handen is. 

Bent u benieuwd naar meer informatie?

Neem contact op met de afdeling Veiligheid & Gezondheid via verkoopbinnendienst@perspectief.eu of(Telefoonnummer).  

Meer informatie RI&E veiligheidstrainingen
Bedrijfsongeval

Ongevalsonderzoek

Elke organisatie moet een ongeval analyseren. Het is belangrijk om de oorzaken te kennen, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen. 

Vooral bij complexere (bijna) ongevallen en incidenten bestaat de behoefte aan het ordenen van onderzoekinformatie en het vaststellen van (basis)oorzaken. De ervaren veiligheidskundigen van Perspectief maken een ongevalsanalyse en leggen hun bevindingen en aanbevelingen voor u vast in een rapport. 

Meer informatie? contact