Veilig werken

Een veilige werkomgeving voor iedereen

Iedere dag uw medewerkers weer gezond naar huis, zonder incidenten en ongevallen! Het is bewezen dat goede arbeidsomstandigheden leiden tot beter gemotiveerde en meer productieve medewerkers en tot minder uitval en verzuim. En dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in preventie en veilig werken zich dubbel terugbetaald (TNO).

De mens centraal

Om dit te bereiken stellen wij altijd de factor 'mens' centraal in onze werkwijze. Medewerkers zijn immers het kapitaal van uw organisatie. Door de mens centraal te stellen en te betrekken bij het veilig werken wordt meer draagvlak, betrokkenheid en urgentiebesef gecreëerd.

Multidisciplinaire aanpak

Tijdens ons werk hebben we vaak te maken met veel verschillende (arbeid)omstandigheden. Om goed bij uw organisatie aan te kunnen sluiten werken wij altijd multidisciplinair. Dat betekent dat wij de juiste deskundige betrekken bij uw organisatie om te komen tot een advies dat daadwerkelijk aansluit bij het ‘beter worden’ van uw bedrijf.

Wij staan met een breed team van deskundigen voor u klaar, van Hogere Veiligheidskundigen, Arbeidshygiënisten en Arbeid & Organisatie deskundigen tot Medisch assistenten, keuringsartsen en fysiotherapeuten.

Zo kunt u er zeker van zijn dat wij u altijd het juiste advies kunnen geven. Wij zorgen ervoor dat veilig werken en optimale arbeidsomstandigheden bij ons in vertrouwde, professionele handen is.

Wilt u meer weten?

De afdeling Veiligheid & Gezondheid van Perspectief is bereikbaar voor alle vraagstukken op het gebied van arbeidsveiligheid. Bel (Telefoonnummer) en vraag naar (Contactpersoon) of mail naar  (Email)
Meer informatie RI&E veiligheidstrainingen
Bedrijfsongeval

Ongevalsonderzoek

Elke organisatie moet een ongeval analyseren. Het is belangrijk om de oorzaken te kennen, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen. 

Vooral bij complexere (bijna) ongevallen en incidenten bestaat de behoefte aan het ordenen van onderzoekinformatie en het vaststellen van (basis)oorzaken. De ervaren veiligheidskundigen van Perspectief maken een ongevalsanalyse en leggen hun bevindingen en aanbevelingen voor u vast in een rapport. 

Meer informatie? contact