Veiligheid

Tips & tricks voor een veilige werkomgeving

Alle bedrijven en organisaties in Nederland zijn verplicht om over een actuele  Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te beschikken. Met de RI&E inventariseert u alle risico's binnen uw bedrijf. Met behulp van het Plan van Aanpak (PvA), kunt u deze risico's aanpakken.

Het periodiek aanvullen en uitwerken van het PvA is een verplicht onderdeel van de RI&E. Met een goed uitgevoerde RI&E heeft u een rapport in handen waarmee de arbeidsomstandigheden verbeterd worden en de productiviteit en het werkplezier toenemen! De veiligheidskundigen van Perspectief helpen u graag bij het opstellen van een RI&E voor uw bedrijf.

De afdeling Veiligheid & Gezondheid van Perspectief is bereikbaar voor alle vraagstukken op het gebied van arbeidsveiligheid. Bel (Telefoonnummer) en vraag naar (Contactpersoon) of mail naar  (Email)

Meer informatie RI&E veiligheidstrainingen
Bedrijfsongeval

Ongevalsonderzoek

Elke organisatie moet een ongeval analyseren. Het is belangrijk om de oorzaken te kennen, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen. 

Vooral bij complexere (bijna) ongevallen en incidenten bestaat de behoefte aan het ordenen van onderzoekinformatie en het vaststellen van (basis)oorzaken. De ervaren veiligheidskundigen van Perspectief maken een ongevalsanalyse en leggen hun bevindingen en aanbevelingen voor u vast in een rapport. 

Meer informatie? contact
TRA

Taak risico analyse (TRA)

De arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de gevaren, verbonden aan de werkzaamheden in hun organisatie, te inventariseren en te evalueren. Het opstellen van een TRA is een hulpmiddel om tijdig de risico's van zowel projectmatige als routinematige werkzaamheden te herkennen. 

De veiligheidskundigen van Perspectief kunnen u helpen bij het opstellen van een TRA voor uw bedrijf. Hierdoor wordt werk eenvoudiger en veiliger, er is minder verlies van tijd, ruimte, energie en materiaal, er wordt beter gebruik gemaakt van machines en gereedschappen en de kwaliteit en productiviteit worden verhoogd!

Meer informatie? contact
Machines

Gevaren bij werken met machines

Voor machines, gereedschappen en installaties die op de werkplek worden gebruikt, geldt de Europese richtlijn arbeidsmiddelen (bron: ec.europe.eu), die is opgenomen in het Arbobesluit. Arbeidsmiddelen mogen geen gevaar opleveren voor werknemers. 

Daarom moeten werkgevers alle arbeidsmiddelen periodiek laten keuren. Alle machines die zijn gebouwd na 1995 moeten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn en het Warenwetbesluit machines. De deskundigen van Perspectief helpen u te voldoen aan wet en regelgeving en bij het beheersen van risico's bij machineveiligheid.

Meer informatie? contact