verandering
aansluiten bij de context

Arbeid & organisatie

Ook úw organisatie is aan veranderingen onderhevig. Dit als gevolg van positieve en helaas ook minder gunstige ontwikkelingen. U kunt te maken krijgen met vraagstukken op het gebied van verzuim, preventie, veiligheid, arbo, reorganisaties, fusies en snelle groei.

Onze A&O adviseur kijkt samen met u naar hoe u deze thema’s in de juiste context kunt plaatsen, zodat organisatie, maatschappij en werknemer in verbinding blijven met elkaar. Door onze multidisciplinaire aanpak van uitdagingen, dragen we bij aan duurzame oplossingen.

Wij benaderen vraagstukken zowel vanuit de arbo wetgeving als uit de organisatiekenmerken. De A&O adviseur analyseert, adviseert, traint en coacht vanuit een veranderkundig perspectief, gebaseerd op wetenschappelijke achtergronden én vanuit de dagelijkse praktijk.

Onze interventies worden ingezet om organisaties te helpen hun veranderproces te optimaliseren en productiviteit te verbeteren of te behouden. Het aansluiten bij de context van organisaties maakt de interventies die we inzetten succesvol.

Meer informatie? contact
MTO

Medewerker tevredenheidsonderzoek

U wilt uw medewerkers een plek bieden waar zij energiek en gemotiveerd aan de slag zijn én blijven. Ook in uitdagende tijden, waarin verandering een constante factor is en er meer moet gebeuren met minder tijd en minder mensen.

Een goed geregeld onderzoek geeft u helder inzicht in de vitaliteit en wendbaarheid van uw mensen, zodat u er samen het maximale uit kunt halen. 

Meer informatie? MTO
PSA

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting vormt een grote uitdaging in het voorkomen van verzuim. Het aandeel verzuim met een psychische en psychosomatische oorzaak ligt inmiddels ruim boven de 30%. 

De bekendste vormen van PSA zijn werkdruk en werkstress, pesten, agressie en ongewenste omgangsvormen. Oorzaken en oplossingen zijn vaak divers en vragen een specifieke aanpak.

Meer informatie? PSA