beleid
duidelijk en concreet!

Beleid & preventie

Duurzaam en preventief

U wilt het ziekteverzuim in uw organisatie aanpakken. Bij de aanpak van verzuim zet Perspectief uw situatie centraal. Een laag verzuim is in elk type organisatie mogelijk. De vraag is altijd wat wilt u en wat kunt u? Uw doel staat voorop!

De basis voor een effectieve verzuimaanpak is uw (vernieuwde) visie op verzuim. Ons motto is ‘maakt beter’. Het verbeteren van organisaties kan alleen als er gewerkt wordt aan het ‘verbeteren’ van de mensen. Zowel het management en de leidinggevenden als de medewerkers. Dat verbeteren is een continue proces dat vooral zichtbaar wordt in het doen. Daar staan wij voor. Wij gaan samen met u proactief aan de slag. Effectief verzuimbeleid is duidelijk en concreet!

Onze aanpak

Onze aanpak is gericht op het in beweging krijgen van mensen in de context van de organisatie.

Het gaat om het benutten van de mogelijkheden, waarbij indien noodzakelijk rekening wordt gehouden met de beperkingen. De regie voor herstel en re-integratie ligt in de regel bij de werknemer. Perspectief geeft richting aan het herstel- en re-integratieproces. Wij gebruiken onze expertise om barrières weg te nemen en concrete werkafspraken te maken met betrekking tot (medische) begeleiding, het aanpakken van belemmerende factoren in werk- en privéleven en (gedeeltelijke) werkhervatting. Een samenspel van werkgever, werknemer en Perspectief.

Bij een ziekmelding wordt de expertise van onze verzuimconsultants en bedrijfsartsen als eerste ingezet. Afhankelijk van de analyse, kunnen wij de kennis en kunde van arbeidsdeskundigen, coaches, trainers en loopbaanadviseurs inzetten. Ons gemotiveerde team van professionals is u graag van dienst.

Preventie

Perspectief vindt verzuimbeleid pas echt effectief als het gericht is op het voorkomen van vermijdbaar verzuim. Met een aantal eenvoudige stappen kan elke organisatie de gezondheidsrisico’s in kaart brengen. Wij hebben een digitale oplossing, namelijk het Veiligheid Volgsysteem, voor u ontwikkeld! Een praktisch hulpmiddel om stap voor stap toe te werken naar een gezond bedrijf.

Een gezond bedrijf bestaat uit betrokken werknemers die samen met hun werkgever werken aan verantwoorde oplossingen en het voorkomen van ziekteverzuim. Gezonde bedrijven presteren beter tegen lagere kosten.

Uw ziekteverzuim effectief aanpakken? Neem contact met ons op!