Steeds meer burn-outs op de werkvloer

Tips om een burn-out te herkennen en voorkomen

Het aantal medewerkers met een burn-out stijgt al jaren, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Waar het percentage in 2000 nog op negen procent lag, steeg dit in 2019 naar zo’n zeventien procent. Grote kans dus dat dit ook binnen uw organisatie speelt. Dit brengt grote gevolgen met zich mee. Zo krijgt u bijvoorbeeld te maken met hoge kosten die kunnen oplopen van tienduizenden euro’s tot wel een ton.

Dit wilt u natuurlijk het liefst voorkomen. Maar hoe? Leidinggevenden spelen hier een belangrijke rol in. In deze blog vertelt Dr. ir. Carine Coehoorn, coach binnen Perspectief en schrijfster van het boek ‘Burn-out is als failliet gaan’, wat leidinggevenden kunnen doen om een burn-out bij hun medewerkers te herkennen en voorkomen.

Wat is een burn-out?

“Door een langdurige stresstoestand kunnen het lichaam en de hersenen bepaalde prikkels, zoals geluid, licht, maar ook emotionele en sociale prikkels, niet meer aan. Mensen raken oververmoeid en functioneren niet meer goed in het dagelijks leven. Dit noemen we ook wel een burn-out.”

“Een burn-out brengt verschillende klachten met zich mee. Denk aan fysieke klachten, zoals vermoeidheid, pijn in de spieren of darmklachten. Maar ook cognitieve klachten, zoals slechte concentratie en meer focus op minder leuke gedachten. Daarnaast komen er ook emotionele klachten voort uit een burn-out. Denk aan een kort lontje, labiliteit of nergens meer zin in hebben. Als laatste kunnen mensen met een burn-out zich ook sociaal terugtrekken of minder gezonde keuzes maken, zoals het eten van meer snoep of het drinken van meer alcohol.”

Hoe herkent u als leidinggevende een burn-out?

“Als leidinggevende heeft u een belangrijke invloed. Dit komt doordat u een soort ouderfiguur bent. Als u bepaalde dingen wel of niet goedkeurt, heeft dit een grote impact op uw medewerkers. Daarnaast bent u ook een voorbeeldfiguur en bepaalt u of iemand zijn of haar werk goed uitvoert en eventueel een hoger salaris krijgt. Als u uw medewerkers prijst, voelen zij zich gezien.”

“Een burn-out herkennen, kan tot op zekere hoogte. Dit is per medewerker verschillend. Er zijn twee type medewerkers; medewerkers die op het werk niets laten merken en medewerkers die dit wel doen. De medewerkers die dit wel doen, zitten steeds vaker ongeconcentreerd in een vergadering, hebben hun werk niet op tijd af, doen hun werk minder goed en werken tot ’s avonds laat. Het is soms ook te zien aan hun uitstraling. Waar ze vroeger nog energiek door de gang liepen, lopen ze nu te sjokken. Of als ze vroeger tijd hadden voor een praatje, rennen ze nu door de gang. Het is belangrijk dat u uw medewerkers goed kent, want pas dan vallen deze (soms nog kleine) verschillen op.”

Hoe voorkomt u als leidinggevende een burn-out

“Het is niet eenvoudig om als leidinggevende een burn-out te voorkomen. Een burn-out hangt voor een groot deel samen met de context binnen de organisatie, de context buiten de organisatie (privésfeer) en met de persoon zelf. U heeft alleen invloed op de context binnen de organisatie. Zo kunt u goede afspraken maken, mensen aanspreken op te veel overwerken en belangstellend zijn naar hoe het met uw medewerkers gaat. Maar ook goede werkomstandigheden zijn belangrijk, denk aan voldoende pauzes en het aanspreken op pestgedrag en/of intimidatie. Het is belangrijk dat er veel aandacht is voor uw medewerkers. Steun ze en laat ze zich gezien voelen. Zo kunnen zij de stress beter aan.”

“Maar u heeft niet altijd invloed op de context binnen de organisatie, bijvoorbeeld als er een grote reorganisatie plaatsvindt of als er meerdere zieken zijn. Als het om de privésfeer gaat, bent u ook beperkt in wat u kunt doen. U kunt uw medewerkers alleen aanspreken op bepaalde keuzes die zij maken. Als het gaat om de persoonlijkheid van uw medewerkers, bijvoorbeeld bij perfectionisten, kunt u coachen om ervoor te zorgen dat zij relaxter en realistischer worden."

Bekijk ons gratis webinar!

Perspectief organiseerde eerder dit jaar een webinar over het thema burn-out. Tijdens dit webinar richten wij ons in het speciaal op leidinggevenden die te maken hebben met een (dreigende) burn-out in hun team. Hierbij geeft Dr. ir. Carine Coehoorn inzicht in hoe een burn-out ontstaat, geeft zij praktische tips om een burn-out te voorkomen en daarnaast schuift een leidinggevende aan die vertelt over zijn ervaring. Bent u benieuwd? Bekijk het webinar hier.

Ga naar Blogs