training
duurzaam resultaat

Trainingen & workshops

Onze trainingen zijn zo ontworpen dat ze een specifiek onderdeel van verduurzaming van inzetbaarheid ondersteunen. Ook kunnen ze een onderdeel zijn van een programma. Waar nodig ontwerpen we trainingen op maat.

Al onze trainingen zijn gericht op het verkrijgen van duurzaam resultaat in uw organisatie: gedragsverandering die bijdraagt aan een gezonde levensstijl, meer vitaliteit en een optimaal prestatieniveau. Hieronder noemen wij enkele veel voorkomende trainingen en workshops.

Training Grip op Verzuim

In deze training leren uw leidinggevenden om (dreigend) verzuim in hun team adequaat op te pakken. Ze leren hoe ze in gesprek kunnen gaan met hun medewerkers, waaraan dreigend (psychisch) verzuim te herkennen valt, hoe ze oplossingsgericht om kunnen gaan met werkhervatting en hoe ze om kunnen gaan met hun eigen mentale blokkades om effectief op te treden.

Training Regie over je energie

Deze training heeft als doel dat uw werknemers kennis en vaardigheden bezitten over hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen zodat ze fysiek gezond en mentaal veerkrachtig zijn. Ook leren zij hoe ze hun werk zo kunnen organiseren dat er ruimte blijft voor het opladen van de batterij.

"De training is goed ontvangen met een 7,7. We zien dat mensen meer regie krijgen over hun energie..." Lees de hele referentie.

Training Regie over de teamenergie

Deze training heeft als doel dat uw werknemers kennis en vaardigheden opdoen om in de samenwerking met collega’s positieve energie te brengen en bewaren. Want je kunt het voor jezelf wel allemaal perfect regelen, maar als het met collega’s niet werkt blijft dat een belangrijk energielek. 

Workshops

Over diverse thema's en onderdelen van onze trainingen worden ook interactieve workshops gegeven, zoals:

  • Time management
  • Gezonde levensstijl (gezond slapen, eten, bewegen, tot ontspanning komen en ademhalen)
  • Werk-privé balans
  • Assertiviteit en weerbaarheid
  • Energiegevers en energielekken
  • Persoonlijkheid en samenwerken (DISC)
  • Feedback geven en ontvangen
  • Omgaan met piekeren en somberheid
  • Grenzen aangeven en nee zeggen.
Wilt u één van de genoemde thema's aanpakken? Neem contact met ons op!