Voorlichting & training

Haal kennis in huis

Veilig kunnen werken draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. U hoeft niet altijd derden in te schakelen. Met behulp van deze trainingen kunt u veel zelf oppakken. 

Zo houdt u de regie in eigen hand, houdt u kennis en controle in huis en weten medewerkers waar ze terecht kunnen als het gaat om veilig werken.

Training Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is een belangrijke schakel binnen een organisatie als het gaat om veiligheid. Heeft uw organisatie nog geen preventiemedewerker aangesteld of is deze nog niet voldoende opgeleid? Na deze training bent u in staat om zelfstandig de taken die bij de functie horen uit te voeren.

Interesse? Mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu of bel naar(Telefoonnummer).  

Training Arbowetgeving

Alles over de verplichtingen die u draagt volgens de Arbowet, wanneer een werknemer langdurig ziek raakt. Wie is verantwoordelijk, hoe zit het met de RI&E, inspectie SZW en aansprakelijkheid, bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen? Deze training bevat veel praktijkvoorbeelden. U kunt na deze training direct actief aan de slag.

Interesse? Mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu of bel naar(Telefoonnummer).  

(Herhalings)cursus BHV

Ieder bedrijf moet volgens de Arbowet minimaal één bedrijfshulpverlener hebben. Deze BHV'er dient bij een ongeval of brand zo snel mogelijk effectieve hulp te verlenen, totdat deze wordt overgenomen door de hulpverleningsorganisaties. BHV'ers dienen opgeleid te zijn en elk jaar een herhalingscursus te volgen. Wij bieden u deze cursus aan, afgestemd op uw bedrijfsrisico’s.

Direct een BHV cursus inplannen kan via de cursuskalender van Crisicom. Omdat u via Perspectief boekt ontvangt u 5% korting op de cursusprijs. 

Interesse? Mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu of bel naar(Telefoonnummer).  

Training BHV organisatie

Elke organisatie kan te maken krijgen met een ongeval, incident of brand. Om de gevolgen voor werknemers en bezoekers te beperken is een goed opgezette BHV-organisatie letterlijk van levensbelang. Tijdens deze training leert u hoe u een goede BHV-organisatie opzet.

Interesse? Mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu of bel naar(Telefoonnummer).  

Training Ergonomie

In alle werksituaties is een goede zithouding van belang. In deze training staat het planmatig veranderen van ongezonde werksituaties centraal. U leert de basis, weet aan welke eisen een werkplek moet voldoen en bent in staat een diagnose te stellen en op basis daarvan een interventie te ontwikkelen.

Interesse? Mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu of bel naar(Telefoonnummer).  

Training Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

PSA staat voor pesten, agressie, (seksuele) intimidatie, werkdruk en werkstress. Helaas verantwoordelijk voor een groot gedeelte (ruim 30%) van het verzuim in Nederland. Na deze training kunt u zelf de PSA signalen herkennen, onderzoeken, hierop actie ondernemen en nog belangrijker: het voorkomen!

Interesse? Mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu of bel naar(Telefoonnummer).  

Training Risicomanagement

Een ongeval binnen een organisatie leidt doorgaans tot veel schade. In veel gevallen kunnen risico’s beperkt en daarmee onnodige ongevallen voorkomen worden door een risicoanalyse te maken. In deze training leert u de basisprincipes van risicomanagement en hoe u deze toepast in uw eigen praktijk.

Interesse? Mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu of bel naar(Telefoonnummer).  

Training Veiligheid, Cultuur en Gedrag

Door veiligheidsbewuste werknemers wordt de veiligheid in uw organisatie aanmerkelijk vergroot. Risico’s worden eerder (h)erkend, opgelost en gemeld. Het doel van de training is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het versterken van het veiligheidsgedrag van de deelnemers.

Interesse? Mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu of bel naar(Telefoonnummer).  

Contact

Bent u geïnteresseerd in (een van) onze trainingen? Neem contact op met de afdeling Veiligheid & Gezondheid via verkoopbinnendienst@perspectief.eu of(Telefoonnummer).