Heeft u voldoende maatregelen getroffen?

Een gezonde en veilige werkomgeving in coronatijd

Het is inmiddels een jaar geleden dat de uitbraak van het coronavirus in Nederland begon. Na de intelligente lockdown kwam er ruimte voor versoepeling en keerden we terug naar het werken in een 1,5 meter samenleving.

Momenteel bevinden we ons in een tweede en nog strengere lockdown. Het is in deze tijd voor u als werkgever extra belangrijk om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Heeft u al voldoende maatregelen genomen of kunt u juist nog wat ondersteuning gebruiken? Perspectief helpt graag uw organisatie FIT te houden!

Het coronavirus brengt nieuwe risico’s met zich mee

Vanuit de Arbowet bent u verplicht deze risico’s op te nemen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), zodat deze actueel blijft. Maar hoe doet u dit? Met de Risicocheck van Perspectief ontvangt u een plan van aanpak door een kerndeskundige. Hierin staat of u als werkgever voldoende maatregelen neemt voor een veilige en corona-proof werkomgeving.

Deze beoordeling is op basis van de coronarichtlijnen van het RIVM, de Arbowet, de Arbocatalogus en het Brancheprotocol. Daarnaast benoemt dit plan alle relevante onderdelen waarop het virus nadelige effecten kan hebben. Het plan van aanpak kunt u toevoegen aan uw RI&E, zodat deze weer volledig en actueel is.

Meer of minder maatregelen?

Perspectief heeft met behulp van de Risicocheck al meerdere organisaties geholpen. “Het doel van de Risicocheck is om een coronabesmetting op de werkvloer te voorkomen”, vertelt Jelmer Mook, arbeidshygiënist. “Om het juiste advies te geven bezoeken we de locatie, voeren we gesprekken met stakeholders en beoordelen we de werkplekken. Aan de hand hiervan stellen we een rapportage op met praktische adviezen." 

“Uit de beoordeling van diverse bedrijven blijkt dat er veel verschil zit in de maatregelen die organisaties treffen. Bij de ene organisatie zijn werkplekken afgezet, hangen spatschermen en is het pand voorzien van belijning. Bij de andere organisatie zijn er alleen mondelinge afspraken gemaakt. Alle organisatie willen het zo goed mogelijk doen, maar komen vaak in een wirwar van maatregelen terecht. Ook is het personeel van sommige bedrijven onrustig over of er wel genoeg maatregelen worden getroffen."

"In de praktijk blijkt dat er in sommige gevallen juist meer of minder maatregelen getroffen moeten worden om een veilige situatie te creëren. Een overdaad aan maatregelen kan ervoor zorgen dat er ‘schijnveiligheid’ wordt gecreëerd. Te weinig maartregelen zorgen er juist voor dat medewerkers zich onveilig voelen of dat er niet wordt voldaan aan de zorgplicht van de werkgever. Dit nemen we mee in de beoordeling van de Risicocheck."

Ieder bedrijf heeft andere risico's

"Na de uitvoering van de Risicocheck stellen we een overzichtelijk rapport op met daarin de aandachtspunten die passen bij de organisatie. Het rapport leveren we meestal binnen een aantal dagen op, zodat bedrijven direct kunnen starten met het beter maken van de organisatie." 

“Tijdens alle Risicochecks benaderen we corona als een arbeidsrisico. Toch ziet zo’n Risicocheck er bij ieder bedrijf anders uit. Daarom maken we een beoordeling op maat. Op deze manier kunnen we u op een heldere manier adviseren. Vaak zien we overeenkomsten tussen de bedrijven. Zo zijn goede ventilatie en het aanleggen van looproutes bij de meeste organisaties een punt van aandacht.”

Interesse in een Risicocheck?

Met behulp van de Risicocheck draagt u bij aan een veilige en gezonde werkomgeving binnen uw bedrijf. Zo maken we samen uw organisatie fit(ter)!

Heeft u vragen met betrekking tot de Risicocheck of wilt u zelf graag een Risicocheck laten uitvoeren? Stuur een e-mail naar (Email)  of bel naar (Telefoonnummer)  en vraag naar (Contactpersoon) .

Lees meer risicocheck blogs