In gesprek over vitaliteit?

De gesprekskaarten helpen je richting te geven

Hoeveel aandacht besteed jij aan de vitaliteit van je medewerkers? En op welke manier doe je dat? Aandacht voor vitaliteit binnen organisaties is ontzettend belangrijk. Vitale mensen met een gezonde leefstijl zitten namelijk beter in hun vel en zijn fysiek, mentaal en emotioneel in balans. Ze presteren beter en gaan beter met veranderingen om. Kortom, ze dragen bij aan een gezonde organisatie met minder verzuim.

Als werkgever wil je natuurlijk niets liever dan vitale medewerkers. Maar hoe zorg je hiervoor? Een belangrijke stap is om met je medewerkers in gesprek te gaan over vitaliteit. Bij Perspectief ontwikkelden we hier speciale gesprekskaarten voor. Zo is het voor leidinggevenden makkelijker om met hun medewerker over dit thema te praten. In deze blog vertellen we je meer over deze gesprekskaarten. Mogelijk haal jij hier inspiratie uit voor jouw organisatie!

In gesprek over andere thema's

“De gesprekskaarten zijn officieel een hulpmiddel die richting geven aan het ontwikkelgesprek; een gesprek dat één tot twee keer per jaar plaatsvindt en gaat over de ontwikkeling van de medewerker”, vertelt Teun, coördinator van het team Veiligheid & Gezondheid. “Echter gebruik ik de gesprekskaarten vaker tijdens mijn mentorgesprekken. Dit is een laagdrempeliger gesprek dat ongeveer maandelijks plaatsvindt tussen mij als coördinator en de medewerker. Deze gesprekken gaan vaak over de dagelijkse gang van zaken: hoe is de werkdruk en loop je tegen bepaalde zaken aan in je werk? Het is goed om deze vragen te stellen, maar het gevaar is dat je er soms niet aan toe komt om samen verder te kijken. De gesprekskaarten helpen daarom om samen bij thema’s stil te staan waar je het anders niet zo snel over hebt.”

De vragen

De gesprekskaarten bevatten 21 vragen opgedeeld in vier thema’s: OrganisatieFIT, FysiekFIT, MentaalFIT en LoopbaanFIT. Vragen die bijvoorbeeld aan bod komen:

LoopbaanFIT: Doe je werk dat bij je past? Wat zijn je ambities voor de toekomst? Werk je over drie jaar nog bij Perspectief?

OrganisatieFIT: Ben je voldoende op de hoogte van zaken die binnen Perspectief spelen? Voel je je verbonden met de organisatie?

FysiekFIT: Vind je dat je aan voldoende beweging komt? Vind je dat je gezond eet?

MentaalFIT: Lukt het jou om voldoende te ontspannen? Hoe reageer je als je gestrest bent?

“LoopbaanFIT vind ik zelf het interessantste thema. Dit zijn vragen die bij het ontwikkelgesprek ook naar boven komen, maar die beter zijn om wat vaker per jaar op tafel te leggen. Hier verleg je namelijk de focus van het hier en nu naar de toekomst. Het verruimt je blik.”

Hoe gebruik je de kaarten?

“Je kunt de kaarten op twee manieren gebruiken. Meestal trekken we om de beurt een willekeurige kaart. Maar soms kiest de medewerker ook zelf een thema uit die hij bespreekbaar wil maken. Zelf vind ik het leuk om allebei kaarten te trekken. Zo vertelt de medewerker niet alleen over zichzelf, maar hoort hij ook hoe het met mij gaat. Ik denk dat het op deze manier makkelijker is voor hem om zich open te stellen. Ik vind ook niet dat ik van iemand kan verwachten dat hij zich openstelt, terwijl ik gesloten ben. Dat moet in evenwicht zijn.”

“Ik ben zeer te spreken over de kaarten, omdat ze goede gesprekken opleveren. In het begin voelde het soms wat raar en onwennig, maar uiteindelijk is iedereen er positief over. Het is een soort spelvorm die het mentorgesprek nog levendiger maakt.”

Waarom hebben wij hier bij Perspectief voor gekozen?

“In 2021 stond bij Perspectief de FIT-check op de planning; een meetmoment waar we door middel van een PMO en een vragenlijst onderzoek doen naar de inzetbaarheid van onze medewerkers”, vertelt Mariska, adviseur P&O. “De uitkomst hiervan is voor de medewerker zelf. Hiermee krijgt hij of zij inzicht in het eigen werkvermogen, de werkbelasting en de gezondheidssignalen/risico’s. Perspectief zelf krijgt alleen een terugkoppeling op groepsniveau. De mentor van de medewerker kan en mag wel aan de medewerker vragen om iets over het PMO te delen. De ontwikkel- en mentorgesprekken zijn hier het ideale moment voor. Normaal gesproken deed P&O deze gesprekken altijd samen met de mentor, maar vorig jaar besloten we dit aan de mentoren over te dragen. Echter niet zonder ze handvatten mee te geven; de gesprekskaarten. Alle mentoren/coördinatoren hebben deze kaarten ontvangen. Om ze een beetje een idee te geven van hoe de kaarten werken, hebben twee coaches hierover een workshop gegeven. Hierin zijn de kaarten toegelicht en is er mee geoefend.”

“Niet alleen Teun, maar ook de andere mentoren/coördinatoren zijn heel enthousiast. Sommigen zetten de kaarten dus ook in tijdens de mentorgesprekken, zoals Teun. Dat is goed, want zo blijven de thema’s ook bespreekbaar richting het ontwikkelgesprek.”

Meer informatie?

Wij hopen dat je door middel van deze blog inspiratie hebt opgedaan om het thema vitaliteit bij je personeel onder de aandacht te brengen. Wil je meer tips om je personeel vitaal te houden? Bekijk dan de blog ‘Vitaliteit op de werkvloer’. Hierin geven wij zes andere tips om vitaliteit te stimuleren!

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met(Telefoonnummer)of info@perspectief.eu.

Wist je dat we ook een klantversie van de gesprekskaarten hebben gemaakt? Deze maken vaak onderdeel uit van trainingen die wij geven aan leidinggevenden in het kader van het voeren van (inzetbaarheids)gesprekken. Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op met bovenstaand mailadres.

Deze blog is geschreven op 23 september 2021.