RSI klachten voorkomen

Hoe voorkom ik KANS / RSI klachten?

RSI (Repetitive strain injury) en KANS (klachten arm, nek en schouder) zijn in principe dezelfde termen die in de volksmond ook wel muisarm genoemd worden. Dat de term muisarm ingeburgerd is doet eigenlijk geen recht aan het probleem, want de klachten komen meestal niet door het gebruik van de muis.

Er liggen vaak veel uitgebreidere problemen aan ten grondslag, waarbij het beeldschermwerk wel altijd een belangrijk onderdeel is. RSI/KANS is een verzamelnaam van verschillende soorten aandoeningen, zoals een tenniselleboog, pijnklachten in arm en nek of klachten aan de pols en hand.

Symptomen RSI / KANS

Omdat RSI/KANS uit zoveel verschillende aandoeningen bestaat is niet precies aan te geven welke symptomen iemand moet hebben. Meestal zie je wel:

  • pijn
  • tintelingen
  • krachtsverlies.

De klachten kunnen zodanig ernstig zijn dat iemand hier zeer lange tijd arbeidsongeschikt door is, als er niet in een vroegtijdig stadium ingegrepen wordt. Intensieve begeleidingstrajecten zijn dan vaak nodig, door artsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten.

Voorkomen KANS / RSI klachten

Het voorkomen van RSI/KANS klachten is veel effectiever dan de behandeling ervan. Als je deze klachten wilt voorkomen dan is het wel belangrijk om te weten waar je op moet letten. De oorzaak van RSI/KANS is namelijk niet zomaar aan te geven. Er zijn verschillende factoren die daar een rol in spelen.

  • De werkhouding achter PC, laptop. Is er goed meubilair en kan dat goed afgesteld worden op de individuele kenmerken van de medewerker? Gebruikt de medewerker ergonomische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een documentenhouder en bij meer dan 2 uur per dag werken met een laptop, een laptophouder, een los toetsenbord en een losse muis? Lees meer over een gezonde werkhouding.
  • De werkorganisatie. Heeft de medewerker voldoende mogelijkheden om (micro)pauzes te nemen? Hoe is het met de afwisseling in het werk?
  • Welke karaktereigenschappen heeft de medewerker? We zien bijvoorbeeld dat de zeer gedreven perfectionistische medewerkers meer kans hebben op het ontstaan van RSI/KANS. Het is geen uitzondering dat deze medewerkers ook meer moeite hebben om het werk te combineren met de thuissituatie.
  • Hoe is de fysieke conditie van de medewerker? Sport de medewerker of oefent hij regelmatig? Hoe komt de medewerker tot een fysieke, maar ook mentale rust? Lees waarom bewegen gezond is.

Al met al blijkt dat RSI/KANS veroorzaakt kan worden door een legio factoren, waar allemaal rekening mee gehouden dient te worden.

Een praktijkvoorbeeld

Perspectief heeft bij een bedrijf alle individuele werkplekken beoordeeld op de inrichting. Met elke medewerker hebben we een gesprek gehad over de werkplekinrichting, de organisatie van het werk, de werkdrukbeleving en de individuele factoren die hierbij een rol spelen. Vooraf hebben zij een vragenlijst rondom deze factoren ingevuld.

Het bedrijf heeft alle adviezen overgenomen, zoals het invoeren van pauzesoftware, de aankoop van ergonomische hulpmiddelen, zoals documentenhouders, laptophouders, speciale muizen, etc. Ook is het bedrijf gaan experimenteren met het werken met bureaus waar men zowel staand als zittend aan kan werken. De medewerkers zijn zelf aan de slag gegaan met de individuele adviezen over persoonlijkheid en inrichting van hun werkdag. 

Het resultaat? De klachten van arm, nek en schouder zijn aanzienlijk afgenomen én de inzet van de medewerkers is nu meer gegarandeerd. Kijk, daar doen wij het voor: samen met de klant hun organisatie beter maken!

Schrijver: Norman van Luyck, adviseur Veiligheid & Gezondheid

Ga naar overzicht blogs