Hoe pak ik frequent verzuim aan?

3 gouden tips bij de aanpak van frequent verzuim

Het verzuimpercentage van de werkenden in Nederland ligt rond de 4%. Wanneer iemand zich minimaal 3 keer in 12 maanden ziek meldt, spreken we van frequent verzuim.

De gemiddelde meldingsfrequentie in Nederland is 1. De gemiddelde Nederlander is dus 1 keer per jaar ziek, kortom 3 ziekmeldingen is al veel. Hoe vaker zich dat herhaalt hoe groter de kans op langdurig verzuim!

Hoe kun je frequent verzuim aanpakken?

Maar liefst 70% van het ziekteverzuim heeft te maken met gedrag en gedrag is te beïnvloeden. Dat betekent dat een groot gedeelte van het verzuim te voorkomen of te verkorten is. Zorg er om te beginnen voor dat er duidelijkheid is over regels rondom ziekte en herstel in een verzuimprotocol. In dit protocol kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat bij 3 keer of meer verzuim er een gesprek zal plaatsvinden. 


Maar met alleen een protocol zijn we er niet. Om frequent verzuim aan te pakken moeten we in actie komen. Hieronder volgen 3 tips!

1. Maak frequent verzuim bespreekbaar

Bij frequent verzuim is het van belang dat leidinggevende het verzuim met de werknemer bespreekt. De leidinggevende kent zijn medewerkers. Door het verzuim te bespreken wordt het voor een volgende keer al lastiger om 'verzuimverlof' aan te vragen en is een medewerker geneigd om actief bezig te zijn met het voorkomen van verzuim. Zo heeft de leidinggevende invloed op het verzuim van zijn werknemers.

Tips voor het voeren van een verzuimgesprek

  • Zorg voor een actueel overzicht van de ziekmeldingen
  • Het gaat niet om verantwoording van de ziekmeldingen, maar om oplossingen en het maken van afspraken om verzuim in de toekomst te voorkomen
  • Kijk met elkaar naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen
  • Geef de medewerker verantwoordelijkheid (laat hem/haar met mogelijke oplossingen komen)
  • Zorg voor een positieve houding (zacht op de persoon en duidelijk op de inhoud)
  • Volg de training 'Verzuim' en leer hoe je verzuimgesprekken kunt voeren als een professional.

2. Stel een actieplan op

Wanneer het verzuim bespreekbaar is gemaakt en de oorzaak van het verzuim duidelijk is. 

  • Stel dan samen een actieplan op. Noteer hierin de gemaakte afspraken. Maak duidelijke afspraken waar zowel de leidinggevende als de medewerker op terug kunnen vallen.
  • Evalueer regelmatig - plan de evaluatie(s) direct in - om daarmee het veranderende gedrag te activeren en in stand te houden.
  • Geef complimenten bij vooruitgang. 
  • Verzuimbegeleiding is geen 1 richtingverkeer. Bespreek ook wat jij als leidinggevende kan doen om het verzuim van de medewerker te verminderen.

3. Vergroot het werkplezier

Geef aandacht aan werkplezier door te bekijken wat de medewerker energie geeft en neem dit mee in het actieplan. Meer werkplezier vergroot tevens de productiviteit

Aanpak met Perspectief

Perspectief is specialist in het aanpakken van (frequent) verzuim. Benieuwd hoe we jou kunnen helpen? Neem contact met ons op via (Telefoonnummer)info@perspectief.eu of het online contactformulier.

Schrijver: Bert Poolen, senior consultant

Terug naar overzicht Blogs