loopbaan
Uw mensen op de juiste plek!

Loopbaanadvies

Op zoek naar een passende baan

Perspectief wil medewerkers helpen hun mogelijkheden en talenten optimaal te benutten. Een team van deskundige en ervaren adviseurs is uw partner als het gaat om in-, door- en uitstroom van uw personeel.

Bij onze dienstverlening staat uw medewerker voorop. Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Daarom levert onze aanpak gemotiveerde en tevreden medewerkers op. Tot tevredenheid van onze opdrachtgevers.

Perspectief ondersteunt uw medewerker(s) graag bij het vinden van antwoord op (één van) de volgende vragen:

  •  Welke loopbaanmogelijkheden heb ik nu of in de toekomst?
  •  Welke concrete vervolgstappen zijn mogelijk om de juiste loopbaan te realiseren?
  •  Zit ik in mijn huidige functie op de juiste plek?
  •  Waarom heb ik moeite met het maken van de juiste loopbaankeuze?

Uw medewerkers op de juiste plek

Als medewerkers plezier hebben in hun werk (als ze op de juiste plek zitten), dan draagt dit positief bij aan de gezondheid van uw organisatie. Medewerkers die hun kwaliteiten op de juiste manier inzetten, tonen persoonlijk leiderschap en verhogen de werktevredenheid en de productiviteit. En niet onbelangrijk, u voorkomt vele gezondheidsklachten en vermindert bijkomend verzuim.

In de huidige arbeidsmarkt is het steeds belangrijker dat medewerkers zelf de regie nemen over hun loopbaan. Dat ze zelfstandig keuzes maken en concrete stappen zetten. Zelfinzicht en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke sleutelfactoren. Daarom zorgen onze adviseurs arbeidsmobiliteit voor een optimale begeleiding om op een juiste manier gebruik te maken van deze sleutelfactoren.

Onze aanpak

Wij beginnen altijd met een zorgvuldige inventarisatie van de loopbaanvraag, Vervolgens adviseren wij een loopbaanonderzoek of loopbaanadviestraject in te zetten:

  • In een loopbaanonderzoek beantwoordt één van onze adviseurs de loopbaanvraag en krijgt uw medewerker in één dag een objectief advies over een passende loopbaanrichting. De bevindingen en adviezen worden vastgelegd in een rapportage.
  • In een loopbaanadviestraject gaat uw medewerker, onder begeleiding van één van onze adviseurs, zelf aan de slag met het beantwoorden van de eigen loopbaanvraag. Daarbij wordt de medewerker gestimuleerd om zelf sturing te geven aan de eigen loopbaan, daarin keuzes te maken en concrete stappen te zetten.