Ziektewetbegeleiding via Perspectief

Alles onder één dak voor meer gemak

“Wat een gedoe.” Dat is wat Teuno, Business Manager bij Perspectief, regelmatig hoort van werkgevers die de verzuimbegeleiding en de Ziektewetbegeleiding (in het geval van eigenrisicodragerschap) bij twee verschillende partijen onderbrengen.

Wordt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (dit is per 1 juli weer mogelijk als uw aanvraag uiterlijk 31 maart binnen is bij de Belastingdienst), dan betekent dit vaak meer grip, minder kosten, maar ook meer werk. Op meer werk zitten werkgevers vaak niet te wachten, maar gelukkig hoeft het niet ingewikkeld te zijn. In deze blog vertelt Teuno hier meer over.

Wat is eigenrisicodragerschap

“Als een medewerker ziek uit dienst gaat, dan komt hij of zij in de Ziektewet (ZW) terecht nadat het contract is geëindigd. Bent u géén eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan neemt het UWV de begeleiding en betaling van u over. U betaalt hiervoor een premie. Ook krijgt u te maken met extra  kosten als deze medewerker via de Ziektewet terechtkomt in de WGA. Hoeveel dit is, is afhankelijk van of u ingedeeld bent als kleine, middelgrote, of grote werkgever en of u eigenrisicodrager voor de WGA bent. Mocht een contract eindigen en iemand gaat ziek uit dienst, dan belast het UWV de kosten hiervoor mogelijk dus nog twaalf jaar aan u door. Ook heeft u weinig invloed op de Ziektewetbegeleiding aangezien dit de verantwoordelijkheid van het UWV is.”

“Bent u wél eigenrisicodrager, dan betaalt u zelf de Ziektewetuitkering. U regelt zelf de re-integratie en u betaalt minder premie. U heeft hierdoor meer invloed op de Ziektewetbegeleiding, maar ook meer werk omdat u zelf zowel de re-integratie als de betalingen in de hand heeft. U kiest hiervoor een bureau dat u hierbij helpt.”

Minder werk en kortere lijnen

“Als werkgevers eigenrisicodrager worden, kiezen zij vaak voor een nieuw extern bureau dat hen ondersteunt bij de Ziektewetbegeleiding. Gaat een medewerker ziek uit dienst, dan moet bureau 1 (reguliere verzuimbegeleiding) het dossier overdragen aan bureau 2 (Ziektewetbegeleiding). U krijgt dan vaak een extra portal waarin u allerlei stukken van uw arbodienst moet uploaden. Maar dat kan makkelijker.”

“Bij Perspectief hebben we namelijk de verzuim- en Ziektewetbegeleiding onder één dak. Ik hoor van onze klanten dat ze dit erg fijn vinden. Stukken die bij ons al bekend zijn, dragen we geautomatiseerd over en hoeven niet meer geüpload te worden. Hierdoor zijn de lijnen korter.”

“Ook voor medewerkers is het een stuk prettiger als de begeleiding onder één dak plaatsvindt. Dit aangezien zij niet te maken krijgen met een ander bureau dat dezelfde vragen opnieuw stelt. Dit geeft gemak en vertrouwen.”

Meer informatie of interesse?

Neem dan contact op met Perspectief via ziektewet@perspectief.eu of bel naar (Telefoonnummer). .Ook voor meer informatie over het zijn van eigenrisicodrager voor de WGA kunt u hier terecht. 

Perspectief adviseert niet in of u wel of geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet worden en of u de betalingen eventueel bij een verzekeraar moet onderbrengen.