Waardengestuurd werken

Interview met Wim Wijnholds

Perspectief is een waardengestuurd bedrijf. Wij geloven dat als organisaties zich ontwikkelen, mensen met plezier werken, gezond zijn, stappen durven zetten en fouten kunnen maken er een beweging ontstaat. Een beweging gericht op de interne gezondheid van het bedrijf en de mensen die er werken!

In onderstaand interview vertelt Wim Wijnholds, directeur van Perspectief, hoe wij waardengestuurd werken en hoe je hier als werkgever mee aan de slag kan.

Waarden bepalen de koers

“Waardengestuurd werken is de kern van ons bedrijf. Zodra medewerkers begrijpen waar wij in geloven, weten zij wat onze koers is. Perspectief koerst op het maken van keuzes. Hierin staan onze kernwaarden centraal. Een goed voorbeeld is de digitalisering die alsmaar blijft oprukken. Als werkgever kan ik besluiten om de techniek haar gang te laten gaan, maar ik laat juist mijn visie bepalen en ga op zoek naar de ideale balans tussen de technische ontwikkelingen en de menselijke maat. Om het verschil te maken moeten medewerkers blijven nadenken, appelleren en hun creativiteit inzetten. Ook moeten ze goede informatie en hulpmiddelen krijgen.”

De kernwaarden van Perspectief

“Het maken van keuzes is soms moeilijk. In sommige situaties is het lastig om het hoofd boven water te houden, maar je hebt altijd nog de keuze om voor het goede of minder goede te gaan. Hiermee verbind ik onze kernwaarde leiderschap. Leiderschapsontwikkeling is cruciaal. Medewerkers die denken en handelen vanuit een gezonde identiteit zijn een positieve kracht tot verandering in hun leef- en werkomgeving. Maar leiderschap zonder brandstof bloedt dood. Daarom is het belangrijk om jezelf en anderen te blijven inspireren. Dit geeft positieve energie. Het doet een beroep op de creativiteit en geeft ruimte. Vanuit daar ontstond de kernwaarde inspiratie."

“Bovenstaande kernwaarden zijn verbonden aan mij als persoon. Omdat de organisatie snel groeide, wilde ik kernwaarden toevoegen die niet alleen op mij van toepassing waren, maar op de organisatie als geheel. Een kernwaarde werkt namelijk alleen als de organisatie deze adopteert en de collega’s zich erin herkennen en zich ermee verbinden. Door met elkaar te overleggen, ontstonden er twee nieuwe kernwaarden die we na een aantal jaar weer vervingen. In de tussentijd groeide ons bedrijf van vijftien naar ongeveer honderd medewerkers en hadden de twee eerder bedachte waarden niet voor iedereen nog evenveel betekenis. Met alle honderd collega’s zochten we trapsgewijs naar nieuwe kernwaarden. Hieruit ontstonden de twee kernwaarden vertrouwen en verbinding die nog steeds heel krachtig werken. Mijn belangrijkste taak is de vier kernwaarden in leven te houden.”

Hoe Perspectief 'Het vitaalste bedrijf van Nederland' werd

“In 2019 werd Perspectief uitgeroepen tot ‘Het vitaalste bedrijf van Nederland’; een van de grootste erkenningen op het gebied van waardengestuurd werken. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de veerkracht van onze medewerkers erg goed is. Dit komt door de manier waarop wij omgaan met onze kernwaarden en hoe wij nadenken over het uitoefenen van invloed op de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.”

“Zelfs nu onze medewerkers door de coronacrisis thuiszitten, kijken we naar een passende oplossing voor de situatie. Onze medewerkers hoeven het niet zelf uit te zoeken, maar wij kijken mee naar hoe we ze kunnen helpen. Dit doen we door met hen in gesprek te gaan. Nu corona bijna een jaar gaande is, zien we dat de veerkracht van onze medewerkers nog steeds relatief goed is.”

“Daarnaast kunnen en durven onze medewerkers dingen tegen elkaar te zeggen en elkaar aan te spreken. Ook voelen zij zich vrij om te experimenteren met nieuwe ideeën en oplossingen. Hierbij is het oké om fouten te maken. Het mooiste dat we kunnen bereiken is dat de fundamenten van Perspectief andere bedrijven inspireren en overtuigen om met waardengestuurd werken aan de slag te gaan.”

Inspiratie voor waardengestuurd werken

“Mijn inspiratie voor het waardengestuurd werken haal ik vooral uit de literatuur. Elke dag leer ik bij. Ik ben ook maar een mens, dus als ik niet oppas, kom ik in een comfortzone terecht en vergeet ik waarom ik bepaalde dingen doe. Het is daarom goed om regelmatig mijn uitgangspunten en keuzes goed te reflecteren.”

“Naast de literatuur raak ik geïnspireerd door onze medewerkers. Zij doen opleidingen, komen binnen bij bedrijven en experimenteren met onderwerpen die uiteindelijk realiteit worden. Samen met hen hebben we het innerlijke Perspectief handen en voeten gegeven. Daarnaast nodig ik zelf ook mensen uit die een nieuw specialisme bij ons bedrijf naar binnenbrengen. Ook spreek ik mensen die het waardengestuurd werken onderzoeken. Zij zijn bronnen van inspiratie en vertellen ook waarom wij goed waardengestuurd werken of juist niet.”

Wil jij waardengestuurd werken?

“Voor waardengestuurd werken, moet je een missie hebben. Anders ga je allerlei kanten op. Denk daarom na over waar je heen wilt en op welke terreinen je jezelf wilt onderscheiden. Het allerbelangrijkste is om jezelf af te vragen of je het wel wilt en of je vanuit je innerlijke overtuiging je waarden en missie goed vorm kan geven. Geloof je daarin, dan is het waardengestuurd werken op allerlei manieren aan te vliegen.”

“Belangrijk is dat mensen geloven in hetgeen je vertelt. Als ik waardengestuurd wil werken, maar de medewerkers van Perspectief daar niet in geloven, heb ik een probleem. Er zit dan iets in mijn geloofwaardigheid niet goed, waardoor het lastig is om het waardengestuurd werken vorm te geven. Ga op zoek naar je identiteit; wat doen we, hoe staan we bekend en klopt het met hetgeen we willen bereiken? Als deze antwoorden afwijken van hetgeen je wilt, wordt het waardengestuurd werken ingewikkeld. Komen ze overeen? Ga ermee aan de slag!”

Ga naar Blogs