WGA-beslissing niet altijd terecht

Voorkom onterechte uitkering met de WGA-scan

Een school heeft een jonge vrouw in dienst genomen. Helaas valt zij uit en komt zij in de WGA terecht. De school heeft een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Daarnaast moet de school ook nog eens elke euro voor de WGA-uitkering zelf betalen (over een periode van maximaal tien jaar). Waarom is dit zo?

Het betreft een grote werkgever voor het UWV (loonsom boven de 3,46 miljoen). Omdat de school geen eigen risicodrager is, betaalt ze de uitkering via de premie Werkhervattingskas (Whk).

"Een herbeoordeling is bizar belangrijk"

“Het UWV heeft de plicht om een WGA-dossier (zoals die van de medewerker in bovengenoemd voorbeeld) tijdig te herbeoordelen. Vanaf de WGA-beslissing totdat wij in beeld kwamen, heeft het UWV het dossier volledig laten liggen,” vertelt Teuno Blankesteijn, business manager bij Perspectief.

“Een herbeoordeling is wel bizar belangrijk. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat namelijk uit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De WGA is voor rekening van de (grote) werkgever, de IVA niet. Bovendien is de IVA-uitkering voor de werknemer 5% hoger.”

Teuno legt het verder uit: “Wanneer een medewerker volledig arbeidsongeschikt is, maar er is zicht op herstel (de behandeling loopt bijvoorbeeld nog), dan geldt de WGA-uitkering. Deze is voor rekening van de werkgever. Zorgt de behandeling niet voor verbetering of is de prognose dat er niet meer uitgegaan kan worden van een meer dan geringe kans op verbetering, dan komt de IVA in beeld. Deze kosten komen niet voor rekening van de werkgever.”

100% arbeidsongeschikt; tijdelijk of duurzaam?

Perspectief is met het dossier aan de slag gegaan: “Via de kosteloze WGA-scan kregen wij in beeld hoeveel de werkgever op dit moment voor de lopende WGA-dossiers betaalt. Voor het dossier van de medewerker adviseerden wij een dossieranalyse (€ 450,-) om de situatie en de mogelijkheden te analyseren. Deze werkgever betaalde namelijk al jaren de WGA-uitkering, zonder dat er een herbeoordeling had plaatsgevonden.”

“Omdat het UWV niets meer met dit dossier heeft gedaan én wij graag de UWV-dossierstukken wilden inzien, hebben wij een herbeoordeling aangevraagd. Het UWV voerde deze uit en besloot later dat de medewerker nog steeds 100% arbeidsongeschikt was en in de WGA zou blijven. Dit terwijl de medewerker inmiddels al vijf jaar volledig arbeidsongeschikt is. Dan zou je toch zeggen dat dit inmiddels wel duurzaam (=IVA) is?”

Wat bleek uit de dossierstukken? De medewerkster had zelf uitgesproken “nog steeds te hopen dat het beter zou worden”. Dit heeft de UVW-arts een op een overgenomen en op basis van deze uitspraak is besloten dat de arbeidsongeschiktheid (nog) niet duurzaam is. Concreet betekent dit voor de werkgever dat zij de WGA -uitkering betaalt en de medewerker 5% minder uitkering ontvangt, dan waar zij recht op heeft.

Van WGA naar IVA

“Onze Register Case- en Care Manager en arts-gemachtigde signaleerden dat de klachten bij de medewerker helaas waren toegenomen en dat er eerder al door de arts gesteld was dat er geen verbetering te verwachten was. Dat is wel even slikken. Voor de werkgever hebben wij hierop dan ook bezwaar gevoerd en gelijk gekregen."

“De medewerker heeft met terugwerkende kracht alsnog een IVA-uitkering toegekend gekregen. Uit de aanvullende stukken bleek dat de WGA-uitkering niet toegerekend had mogen worden. Dit levert de werkgever een totale besparing van € 231.841,- op. We zijn natuurlijk erg blij dat we werkgevers op deze manier kunnen helpen besparen en dat medewerkers – die zich al in een moeilijke situatie bevinden – in ieder geval krijgen waar zij recht op hebben.” aldus Teuno. 

Hoe kunt u onterechte doorbetaling voorkomen? 

Neemt u zelf als werkgever geen initiatief in deze dossiers die voor uw rekening komen? Dan is de kans groot dat u onterecht tien jaar lang doorbetaalt. Dit is te voorkomen. Een eerste goede stap is het kosteloos in kaart laten brengen hoeveel u op dit moment, voor welke dossiers betaalt (WGA-scan). Vanaf daar kijkt Perspectief wat de mogelijkheden zijn, ontzorgen we u als werkgever en lossen we misstanden en onterechte toerekeningen op.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op en bel  (Telefoonnummer) of mail naar wga@perspectief.eu.

Deze blog is geüpdatet op 21 juli 2021. 

Lees meer WGA-scan Blogs