Hoe veilig en gezond is uw organisatie?

Besteed er extra aandacht aan op Bewust Veilig-dag!

Het is belangrijk dat u als werkgever bewust bezig bent met de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Daarom willen we hier op de Bewust Veilig-dag graag extra aandacht aan besteden. Oorspronkelijk komt deze dag uit de bouw- en technieksector. De motivatie erachter is dat iedereen aan het einde van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kan én op de lange termijn gezond en fit met pensioen gaat.

Maar niet alleen voor de bouw en techniek is het belangrijk om aandacht aan het thema veiligheid en gezondheid te besteden. Het is namelijk voor alle werkgevers belangrijk om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen en ervoor te zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Collega’s Jelmer en Tolga leggen in onderstaande blog uit hoe u dit doet.

Is uw RI&E actueel?

Perspectief adviseert veel organisaties op het gebied van veilig en gezond werken. “Als startpunt gebruiken we de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)”, vertelt Jelmer. “Alle bedrijven en organisaties in Nederland zijn verplicht om over een actuele RI&E te beschikken. Met de RI&E inventariseert u alle risico's binnen uw bedrijf waar u met behulp van het Plan van Aanpak aan kan werken. Op een dag als vandaag kunt u deze weer eens doornemen. Is de RI&E nog actueel? Zijn er in de afgelopen periode veranderingen binnen de organisatie geweest, zoals verbouwingen of nieuwe activiteiten? Is COVID-19 al meegenomen in de RI&E? Als de RI&E niet meer actueel is, kan Perspectief deze voor u actualiseren!”

De rol van de preventiemedewerker

“Ook kunt u de preventiemedewerker aansporen om vandaag extra aandacht te besteden aan de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers.”

Tips waar de preventiemedewerker aandacht aan kan besteden:

  • Geef een instructie over een belangrijk veiligheidsonderwerp binnen de organisatie. Gebruik hiervoor een onderwerp dat naar voren komt uit de RI&E.

  • Loop een rondje om te observeren. Hoe zijn uw collega’s aan het werk (let hierbij op de houding, belasting en het gebruik van eventuele hulpmiddelen), zijn de vluchtwegen vrij, zijn gevaarlijke stoffen goed opgeborgen, liggen er geen losse snoeren en zijn brandwerende deuren gesloten?
  • Ga met medewerkers in gesprek over veiligheid en gezondheid. Vraag wat ze belangrijk vinden in een veilige werkomgeving en tegen welke problemen en risico’s ze aanlopen.

  • Geef een compliment en stimuleer het veilig werken door middel van een (kleine) beloning.

“Heeft u geen preventiemedewerker? Iedere werkgever is verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. Dit kan een vaste medewerker zijn met deze rol in zijn/haar takenpakket. Bij kleine organisaties (maximaal 25 medewerkers) mag ook de directeur de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Bij Perspectief wordt u ‘on the job’ opgeleid tot preventiemedewerker. Door het volgen van onze praktische training bent u in een dagdeel opgeleid en kunt u aan de slag.”

Wat is de invloed van uw medewerkers?

“Wij geloven dat het gedrag van medewerkers van grote invloed is op de veiligheid”, aldus Tolga. “Daarom vinden wij het belangrijk dat de invloed van deze medewerkers, naast de organisatie en de processen (techniek), goed naar voren komt in de RI&E en het Plan van Aanpak. Een veilige organisatie kenmerkt zich door de continue alertheid van medewerkers, een goed toegeruste preventiemedewerker en juist voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Kortom: een proactieve veiligheidscultuur. Om hiertoe te komen, ondersteunen we organisaties met onder andere auditprogramma’s, deskundigen, werplekonderzoeken en het opleiden van preventiemedewerkers.

Wilt u de veiligheidscultuur naar een hoger plan tillen?

Neem dan contact op met onze afdeling Veiligheid & Gezondheid. Bel 0341-438710 of mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu.

Perspectief kan vrijwel al haar diensten blijven aanbieden, zij het soms op een aangepaste manier (bijvoorbeeld online). Wij zijn u – ook in coronatijd – graag van dienst! Neem gerust contact met ons op.

Ga naar Blogs RI&E