FysiekFIT

Werkplekonderzoek verhoogt fysieke FITheid

Door middel van werkplekonderzoeken, workshops en ergonomisch advies hou ik, Cis Stoorvogel, mij bezig met het voorkomen en verminderen van fysieke en mentale klachten bij medewerkers. Met als doel de fysieke FITheid bij bedrijven te verbeteren en daarmee uitval te beperken.

Het is belangrijk dat een werkgever er alles aan doet om zijn medewerkers klachtenvrij te laten werken. Bedrijven zien niet altijd de noodzaak om iets te doen aan de preventie van klachten. In dit soort gevallen schakelen zij ons pas in als uit een RI&E blijkt dat er een werkplekonderzoek nodig is óf als een aantal mensen binnen een organisatie al klachten ervaart.

Positieve resultaten

Ik voer werkplekonderzoeken uit op verschillende locaties zoals scholen, fabrieken, kantoren en hotels. Hierbij kijk ik naar wat zowel de organisatie als medewerker kan veranderen om de situatie te verbeteren. Ik focus mij op het geheel. Dus als iemand last heeft van nekklachten, let ik niet alleen op de werkhouding en werkplek (ergonomie), maar ook op andere factoren zoals eventuele stress. Het advies dat hieruit voortvloeit is gebaseerd op de verandering van werkhouding, werkwijze, beweging, vrijetijdsbesteding en het aantal pauzes dat de medewerker neemt.

Bij iedereen is het een puzzel. Er wordt gekeken naar waarom iemand klachten heeft, in hoeverre het op te lossen is en welke maatregelen hij of zij moet nemen. Mensen nemen bijvoorbeeld vaak een eenzijdige houding aan achter de computer. Dit kan belastend zijn voor bepaalde delen van het lichaam. Ik laat hen het verschil voelen tussen verschillende lichaamsposities. Dit leidt tot positieve resultaten.

Fysieke FITheid in de praktijk

  • Ik heb contact gehad met een vrouw die al langer dan een jaar met een armblessure achter de balie werkte. Ondanks de vele therapieën die ze volgde, ging de pijn niet over. Ze raakte gestrest waardoor ze dreigde uit te vallen. Uit werkplekonderzoek bleek dat de klachten voortvloeiden uit slechte ergonomie. Dit maakte dat ze haar armen en schouders zwaarder belastte dan nodig. Na het aanpassen van haar lichaamshouding en werkplekinstellingen, in combinatie met een aangepast toetsenbord en muis, zijn de klachten binnen een week met tachtig procent afgenomen. Uiteindelijk is haar arm volledig hersteld.
  • Ook heb ik een bakker begeleid die herstellende was van een hernia. Hij stond veelvuldig met een kromme rug slagroom op taarten te spuiten. Ik heb hem en zijn werkgever geadviseerd een werkbank op hoogte aan te schaffen, omdat dit bijdraagt aan het herstel. Tijdens het werkplekonderzoek hebben we alle belastende werkhoudingen en bewegingen doorgenomen en geoefend, zodat het werk minder zwaar werd. Dit heeft geleid tot een voorspoediger herstel.

De fysieke FITheid binnen úw bedrijf verbeteren?

Als u hoort dat medewerkers last hebben van klachten, is het verstandig om hier iets mee te doen. Zo is het mogelijk te kiezen voor een individueel werkplekonderzoek, maar het kan ook in groepsverband. Op deze manier handelt u preventief, want u voorkomt dat meerdere mensen last krijgen van klachten. Bovendien bespaart u kosten van bijvoorbeeld een re-integratietraject wanneer medewerkers vanwege klachten uitvallen.

De meeste medewerkers ervaren een werkplekonderzoek als positief. Ze vinden het fijn dat ze weten hoe ze zelf kunnen bijdragen aan het voorkomen of verminderen van klachten. Ook werkgevers vinden het fijn dat ze iets kunnen aanbieden om de fysieke FITheid - en daarmee ook duurzame inzetbaarheid - te vergroten. 

Daarom bieden wij een opleiding tot ‘ergocoach’ aan. Hiermee leiden wij mensen binnen organisaties op om ergonomisch advies te geven. Zij kunnen met hun kennis bijvoorbeeld eenvoudige beeldschermwerkplekproblemen oplossen. Dit is een duurzame oplossing, omdat de kennis in huis is en de ergocoach snel en makkelijk binnen het bedrijf kan schakelen. Mocht een ergocoach er niet uitkomen, dan kan Perspectief adviseren. De vraag naar ergocoaches neemt steeds meer toe. 

Interesse in een werkplekonderzoek of opleiding tot ergocoach?

Neem contact op met de afdeling Veiligheid & Gezondheid en vraag naar (Contactpersoon) . U kunt hem bereiken via  (Telefoonnummer) of (Email) .

Meer informatie over >> werkplekonderzoek perspectiefit