Goede voornemens?

Stoppen met roken loont

Stoppen met roken staat jaarlijks weer bij veel mensen op het lijstje van goede voornemens voor het nieuwe jaar. Toch is dit niet voor iedereen makkelijk. Als werkgever kunt u uw medewerkers hierbij helpen. Hoe pakt Perspectief dit aan? Wij geven u graag tips!

We weten allemaal dat roken ongezond is. Toch rookt nog één vijfde deel van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar weleens een sigaret. Uit onderzoek van het CBS en Trimbosinstituut blijkt dat 23 procent van de zware rokers en 11 procent van de incidentele rokers zijn of haar 65e verjaardag niet haalt. Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat stoppen loont. Ongeacht de leeftijd waarop men stopt.

Roken is niet meer hip

“Roken is tegenwoordig niet meer hip”, vertelt Corinne Mulder, manager P&O bij Perspectief. “Vroeger was roken redelijk normaal en had het iets stoers. Mensen rookten op kantoor en in restaurants. Iets dat nu verboden is. De maatschappij is veranderd en roken wordt niet meer gewaardeerd. Het is bewezen dat mensen die roken minder vitaal zijn. En vitaliteit correleert direct met het werkvermogen. Reden genoeg dus om het aantal rokers terug te dringen.”

Anti-rookbeleid Perspectief

Corinne vindt dat roken niet past bij het imago van Perspectief waar vitaliteit hoog in het vaandel staat. “Gelukkig ligt het aantal rokers binnen Perspectief laag. Om ons anti-rookbeleid te verbeteren, ben ik een tijd geleden in gesprek gegaan met collega’s die rookten of inmiddels waren gestopt. Samen met hen heb ik gekeken hoe we het roken verder konden ontmoedigen. We zien dat veel rokers willen stoppen, alleen hen dit zelf niet lukt. Het is echt een verslaving. 

In overleg hebben we besloten een stopprogramma aan te bieden. Hier mogen collega’s, eventueel samen met hun partner, aan deelnemen. We zien namelijk dat het voor collega’s lastig is te stoppen als hun partner nog rookt. De kosten zijn voor Perspectief! Een deel van de groep lukt het te stoppen, maar roken is ook een gedragsverandering. Daarom kunnen wij ook een coach inzetten die aanvullende begeleiding aanbiedt. We zien dat de groep die is gestopt in een jaar tijd gezonder en vitaler is geworden. Ze hebben hierdoor dus ook een beter werkvermogen.”

Medewerkers motiveren collega's

Het anti-rookprogramma wordt aan alle collega’s binnen Perspectief aangeboden. Omdat ik zelf nooit heb gerookt en dus geen ervaring heb, wil ik geen ‘vitaliteitsmuts’ zijn die anderen stimuleert te stoppen. Daarom proberen collega’s die gestopt zijn andere collega’s te motiveren. Natuurlijk is er altijd nog een groep die bewust beslist niet te stoppen of waarbij het stopprogramma geeft effect heeft gehad. Met hen is afgesproken niet voor het pand te roken. Zij hebben 2 keer 5 minuten per dag de tijd om te roken, maar dit mogen zij alleen wandelend doen. In 5 minuten kunnen ze bijna 500 meter lopen. Zo combineren zij het roken met een gezonde activiteit.”

Draagvlak creëren

Volgens Corinne is het anti-rookbeleid binnen Perspectief goed toe te passen bij andere bedrijven. “Belangrijk is wel om eerst draagvlak te creëren bij uw medewerkers. Zorg voor een eenduidig gedragen visie. Probeer als werkgever samen met eventuele leidinggevenden zelf het goede voorbeeld te geven door bijvoorbeeld te stoppen. Vraag aan rokende medewerkers wat de organisatie kan doen om ze te helpen bij het stoppen en zoek karttrekkers die het goede voorbeeld geven! De kans op succes is dan het grootst!”

Aan de slag met de vitaliteit van uw medewerkers? PerspectieFIT