Stoppen met roken loont

Help uw medewerkers te stoppen met roken

We weten allemaal dat roken ongezond is. Toch rookt nog één vijfde deel van de Nederlandse bevolking boven de achttien jaar weleens een sigaret.

Uit onderzoek van het CBS en Trimbosinstituut blijkt dat 23 procent van de zware rokers en elf procent van de incidentele rokers zijn of haar 65e verjaardag niet haalt. Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat stoppen loont. Ongeacht de leeftijd waarop men stopt. Toch is stoppen niet voor iedereen makkelijk. Als werkgever kunt u uw medewerkers hierbij helpen. Hoe pakt Perspectief dit aan? Wij geven u graag tips!

Roken is niet meer hip

“Roken is tegenwoordig niet meer hip”, vertelt Corinne Mulder, manager P&O bij Perspectief. “Vroeger was roken redelijk normaal en had het iets stoers. Mensen rookten op kantoor en in restaurants. Iets dat nu verboden is. De maatschappij is veranderd en roken wordt niet meer gewaardeerd. Het is bewezen dat mensen die roken minder vitaal zijn. En vitaliteit correleert direct met het werkvermogen. Reden genoeg dus om het aantal rokers terug te dringen.”

Anti-rookbeleid Perspectief

Corinne vindt dat roken niet past bij het imago van Perspectief waar vitaliteit hoog in het vaandel staat. “Gelukkig ligt het aantal rokers binnen Perspectief laag. Om ons anti-rookbeleid te verbeteren, ben ik een tijd geleden in gesprek gegaan met collega’s die rookten of inmiddels waren gestopt. Samen met hen heb ik gekeken hoe we het roken verder konden ontmoedigen. We zien dat veel rokers willen stoppen, alleen hen dit zelf niet lukt. Het is echt een verslaving."

"In overleg hebben we besloten een stopprogramma aan te bieden. Hier mogen collega’s, eventueel samen met hun partner, aan deelnemen. We zien namelijk dat het voor collega’s lastig is te stoppen als hun partner nog rookt. De kosten zijn voor Perspectief! Een deel van de groep lukt het te stoppen, maar roken is ook een gedragsverandering. Daarom kunnen wij ook een coach inzetten die aanvullende begeleiding aanbiedt. We zien dat de groep die is gestopt in een jaar tijd gezonder en vitaler is geworden. Ze hebben hierdoor dus ook een beter werkvermogen.”

Ervaring van een collega over het stopprogramma

Nienke is een van de collega's die door middel van het anti-rookprogramma van Stichting Ik Stop Ermee gestopt is met roken. “Ik dacht er al een langere tijd over na om te stoppen met roken, omdat het erg ongezond is. Ik was ook nooit een vaste roker. Ik rookte af en toe (vaak in het weekend) een sigaretje. Ik kon makkelijk een paar dagen zonder. Dus waarom zou ik überhaupt niet stoppen met roken? Daarom besloot ik deel te nemen aan het stopprogramma. Ik had het niet verwacht, maar dit was een hele leuke cursus. Ze vertellen hierin niet dat roken slecht voor je is, want dat weet je wel, maar je krijgt andere inzichten. Bijvoorbeeld over wat roken precies met je doet, waarom het zo lekker en sociaal is en welk effect de middelen die in een sigaret zitten hebben.”

“Zelf vond ik het niet zwaar om het stoppen met roken na de cursus vol te houden. Ik heb misschien nog één keer behoefte gehad aan een sigaret, maar toen vroeg ik mijzelf al snel af waarom ik weer zou beginnen. Ik heb die sigaret toen niet gepakt en ik hou het nog steeds vol. Het stoppen met roken heeft mij verschillende voordelen opgeleverd. Wat ik vooral merkte is dat ik meer smaak en reuk kreeg en dat ook mijn conditie verbeterde. Daarnaast heb ik nu minder vaak last van een neusverkoudheid. En wat ook fijn is, ik bespaar ontzettend veel tijd en geld!"

Medewerkers motiveren collega's

"Het anti-rookprogramma wordt aan alle collega’s binnen Perspectief aangeboden", vertelt Corinne. "Omdat ik zelf nooit heb gerookt en dus geen ervaring heb, wil ik geen ‘vitaliteitsmuts’ zijn die anderen stimuleert te stoppen. Daarom proberen collega’s die gestopt zijn andere collega’s te motiveren. Natuurlijk is er altijd nog een groep die bewust beslist niet te stoppen of waarbij het stopprogramma geeft effect heeft gehad. Met hen is afgesproken niet voor het pand te roken. Zij hebben twee keer vijf minuten per dag de tijd om te roken, maar dit mogen zij alleen wandelend doen. In vijf minuten kunnen ze bijna vijfhonderd meter lopen. Zo combineren zij het roken met een gezonde activiteit.”

Draagvlak creëren

Volgens Corinne is het anti-rookbeleid binnen Perspectief goed toe te passen bij andere bedrijven. “Belangrijk is wel om eerst draagvlak te creëren bij uw medewerkers. Zorg voor een eenduidig gedragen visie. Probeer als werkgever samen met eventuele leidinggevenden zelf het goede voorbeeld te geven door bijvoorbeeld te stoppen. Vraag aan rokende medewerkers wat de organisatie kan doen om ze te helpen bij het stoppen en zoek karttrekkers die het goede voorbeeld geven! De kans op succes is dan het grootst!”

Aan de slag met de vitaliteit van uw medewerkers? PerspectieFIT