Millennials & werk

Veerkracht als belangrijke sleutel

Werkstress is beroepsziekte nummer één in Nederland. Het percentage medewerkers met deze klachten ligt het hoogst bij de jongste generatie op de arbeidsmarkt: generatie Y, ook wel de millennials genoemd (geboren tussen 1985 en 2000).

Binnen Perspectief voerden we in 2018 een onderzoek naar de inzetbaarheid van onze medewerkers uit, met behulp van de Werkvermogensmonitor. Een van de conclusies was dat binnen Perspectief, generatie Y, in vergelijking tot andere generaties, meer last heeft van stressgerelateerde en burn-out klachten. Reden genoeg voor een verdiepend onderzoek onder de medewerkers uit deze generatie.

Veerkracht als sleutel

"Het onderzoek wijst uit dat een verminderde veerkracht één van de belangrijkste oorzaken van stressgerelateerde en burn-out klachten is." vertelt Marleen Ruitenbeek, adviseur Duurzame Inzetbaarheid en uitvoerder van het onderzoek. "Ik zoom in op de oorzaak van deze verminderde veerkracht onder millennials en hoe medewerkers hun veerkracht kunnen versterken. En niet geheel onbelangrijk: welke rol de werkgever hierin kan spelen. Alles met het doel: zorgen voor de optimale inzetbaarheid van deze generatie.

Bij dit onderzoek maak ik gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, zoals een bestaand wetenschappelijk onderzoek naar generaties. Ook is onder de medewerkers van Perspectief een vragenlijst met betrekking tot veerkracht uitgezet. Aanvullend zijn 10 millennials uit de organisatie geïnterviewd.

Wie is de millennial?

Aan de hand van een grootschalig onderzoek onder 3300+ millennials (door onder andere Nederlands bekendste generatie-onderzoeker Aart Bontekoning) en het uitgevoerde onderzoek binnen Perspectief, licht ik een aantal kenmerken van millennials uit: 

  • Infobesitas

De generatie groeit op in een digitale wereld vol sociale media. Millennials zijn gewend aan een continue informatiestroom waardoor zij sneller informatie zoeken en slimmer en bedrevener zijn dan andere generaties. De keerzijde is dat zij, vanuit de angst om iets te missen, geneigd zijn om aan de constante overvloed aan informatie tegemoet te komen.

  • Ambitie in combinatie met hoog verantwoordelijkheidsgevoel

Millennials willen graag ontwikkelen en groeien. Zij hebben hoge verwachtingen van zichzelf en het gevoel dat anderen hoge verwachtingen van hen hebben. De combinatie van ambitie, willen presteren en hoge verwachtingen is een risicofactor voor stress en het ervaren van burn-out klachten.

  • Onzekerheid en behoefte aan erkenning en waardering

Hoewel vaak gedacht wordt dat verantwoordelijkheid en autonomie de belangrijkste werkwaarden zijn, staan bij deze generatie zekerheid en stabiliteit het hoogst op de ranglijst. Er heerst een (verborgen) onzekerheid binnen deze generatie. Voor de buitenwereld komt deze generatie wellicht zelfverzekerd over, maar deze vaak nog jonge professionals hebben juist behoefte aan erkenning en waardering.

Veerkracht onder millennials

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veerkracht een zeer sterke relatie heeft met (de kans op) een burn-out (Portzky, 2015). Medewerkers met een verminderde veerkracht hebben meer kans op een burn-out dan personen met een hoge veerkracht. Veerkracht is het vermogen om je succesvol staande te houden in wisselende omstandigheden. Simpelweg kun je veerkracht zien als het persoonlijke hulpmiddel waardoor je kunt herstellen van stressvolle omstandigheden zoals werkdruk, rolconflict of een verstoorde werk-privé balans. Maar veerkracht is juist ook het persoonlijke hulpmiddel dat je helpt groeien in uitdagende omstandigheden.

Het onderzoek binnen Perspectief laat zien dat millennials over significant minder veerkracht beschikken dan andere generaties. Waar dit door komt? Persoonlijke veerkracht wordt volgens TNO (2012) vanuit verschillende niveaus beïnvloed: door persoonlijkheidskenmerken van het individu zelf, kenmerken vanuit het thuisfront en vanuit het werk (zie figuur hieronder).

Op al deze niveaus bevinden zich factoren die veerkracht beïnvloeden. De crux voor de verminderde veerkracht onder de millennialgeneratie is het gebrek aan effectieve copingstijlen. Coping is de wijze waarop je met veranderingen, problemen of stress omgaat. Doe je dit op een effectieve manier, dan vertoon je veerkracht. Effectieve copingstijlen zijn sociale steun opzoeken, je emoties tonen en ‘simpelweg’ de situatie actief aanpakken. Personen met een lage veerkracht vertonen vaak passieve, afwachtende of ontwijkende reacties op problemen. En laat nu net uit het onderzoek blijken dat de millennial binnen Perspectief significant minder gebruik maakt van actieve copingmechanismen dan andere generaties.

Niet alleen het individu zelf, maar ook de omgeving heeft invloed op de veerkracht van het individu. Zo kan de privésituatie, iemands thuisfront, door bijvoorbeeld het geven van steun en begrip, zorgen voor een grotere mentale veerkracht.

Tot slot is de werkgever een onderdeel van de context van het individu. Hoe de organisatie, de leidinggevende en het team zich gedragen, is van invloed op de veerkracht van de millennial en dus op de inzetbaarheid van uw medewerker. 

Bijvoorbeeld door:

  • Het geven van erkenning en waardering door leidinggevenden
  • Het beschikbaar stellen van voldoende ondersteunende middelen vanuit de organisatie: middelen die de medewerker nodig heeft, of denkt nodig te hebben, om goed te kunnen functioneren
  • Een positieve teamsfeer.

Door op het werk een omgeving te creëren waar veerkracht onderwerp van gesprek is, zorgt dit voor een sneeuwbaleffect waardoor ook millennials hun omgeving kunnen beïnvloeden.

Het vergroten van veerkracht

Veerkracht is, zoals hierboven beschreven, te beïnvloeden vanuit verschillende invalshoeken. Allereerst kan de medewerker zelf leren om zijn of haar 'copingskills' te vergroten. Daarnaast is ondersteuning vanuit de leidinggevende in het versterken van veerkracht cruciaal. Er is behoefte aan persoonlijk leiderschap waarbij erkenning, waardering en feedback centraal staan. In combinatie met de persoonseigenschappen van millennials vraagt dit om specifieke vaardigheden van leidinggevenden. 

Binnen Perspectief denken we na over hoe we millennials en leidinggevenden het beste kunnen begeleiden. We adviseren leidinggevenden in gesprek te gaan met P&O als zij worstelen met een millennial. Ook ontwikkelen we een workshop voor leidinggevenden over millennials, zodat zij signalen leren herkennen en gesprekstechnieken leren om op de juiste wijze met deze generatie te communiceren.

Andere adviezen zijn:

  • Begeleidende groepsgesprekken voeren: millennials bij elkaar zetten en hen vragen wat ze nodig hebben om hun veerkracht te vergroten (onder leiding van een gespreksleider van Perspectief)
  • Inloopspreekuur met een in millennials gespecialiseerde coach
  • Een gesprek tussen een millennial, leidinggevenden en duurzame inzetbaarheidscoach om samen tot een individueel plan van aanpak te komen.

Tot slot is het advies om millennials in contact te brengen met collega’s van andere generaties. Met name de ervaren collega’s.

Bespreek dit onderzoek met de millennials in uw organisatie

Het belangrijkste is dat de uitkomsten en tips uit dit onderzoek niet één-op-één te projecteren zijn op andere organisaties. Dat is een valkuil. Dat wil zeggen, de uitkomsten over wat werkenergie opwekt en wegneemt bij millennials, lezen als behoeftes waar een organisatie hard aan moeten werken.

Het is vooral belangrijk om samen met de millennials in je organisatie te onderzoeken of zij zich herkennen in deze uitkomsten. Vraag waar zij de meeste werkenergie van krijgen en waar de energie weglekt. Om vanuit daar samen, op een gelijkwaardige manier, te werken aan verrassende oplossingen."

Ga naar Blogs