De kenmerken van nulverzuimers

Regie over je energie

De meeste HR adviseurs en ondernemers focussen zich in hun verzuimbeleid op langdurig zieken. Maar zouden we niet meer aandacht moeten hebben voor kortdurende afwezigheid door ziekte en – nog beter – nulverzuimers?

Deze nulverzuimers zijn vaak steun en toeverlaat voor leidinggevenden, maar worden niet altijd voldoende op waarde geschat (Schreuder, J. A. H. (2012). Managing sickness absence: leadership and sickness absence behaviour in hospital care Groningen: s.n.).

Kortdurend verzuim

Bijna driekwart van de ziekmeldingen bestaat uit kort verzuim (maximaal 1 week). Je kunt hierbij denken aan griepjes en ander klein leed. Kortdurend verzuim is goed voor 15 procent van de verzuimkosten! Kortdurend verzuim is nadelig voor de werknemer. Het leidt tot onderbreking van het werkritme en duidt er mogelijk op dat hij niet goed in zijn vel zit. Wanneer een medewerker regelmatig kort verzuimt is het risico op langdurig verzuim groot. Daarnaast heeft het ook nadelige gevolgen voor de collega’s. Als medewerkers vaak (kort) ziek zijn verstoort het de planning en de personele bezetting.

Voor een werknemer zijn er geen kosten verbonden aan het (regelmatig) kort verzuimen. Een werkgever mag een redelijk verzoek tot kort verzuimverlof niet weigeren.

Kenmerken nulverzuimers

Er zijn ook collega’s die (bijna) nooit verzuimen. Dit noemen we nulverzuimers. Zij lopen tegen dezelfde dingen aan in een organisatie, worden aangestuurd door dezelfde leidinggevende en vallen binnen hetzelfde organisatiebeleid. Toch melden zij zich niet ziek.

Dit komt doordat zij in goede gezondheid verkeren en een hoog arbeidsethos hanteren. Ze zijn hoopvol, positief (denken in mogelijkheden) en veerkrachtig. Daarnaast zijn ze zelfeffectief; ze hebben het vermogen om zaken goed te plannen en uit te voeren. Ze worden intrinsiek gemotiveerd voor werk in plaats van door sociale druk. Zij representeren het gezonde deel van je team!

Redenen om je niet ziek te melden

Je wordt gemist, er is sprake van een goed teamgevoel/je hebt het gevoel dat je erbij hoort en je ervaart werkplezier. Je hebt het gevoel dat je goed werk levert en je werk wordt gewaardeerd. Maar het niet ziekmelden ontstaat vooral door persoonlijke kenmerken. Vaak leren nulverzuimers in hun opvoeding dat je ‘je niet zo maar ziekmeldt’.

Nulverzuimers ervaren ook klachten, maar weten hiermee om te gaan. Als zij in een stressvolle situatie komen, zoeken ze een manier om in balans te blijven. Bijvoorbeeld door sociale steun, afleiding of ondersteuning door een professional. Ze zien klachten vaak niet als een reden om afwezig te zijn, maar zoeken een manier om ondanks hun (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, toch aan het werk te gaan.

Wat betekent dit voor jou als leidinggevende?

Het is allereerst belangrijk dat er in het team een positieve sfeer heerst. Zorg ervoor dat mensen het gevoel krijgen dat ze ergens bij horen en dat ze gemist worden wanneer ze niet aanwezig zijn. Geef positieve feedback en spreek je waardering uit. Kent het team elkaar goed? Vraag nulverzuimers mee te denken over de verbinding in het team. Het leidt misschien tot verrassende ideeën!

Geef je nulverzuimers eens een schouderklopje; ze verdienen het. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor anderen. Hoe zorgen zij ervoor dat ze gezond blijven? Hoe houden zij balans? En als er zich een life-event voordoet; hoe zorgen ze er dan voor dat het hun werk niet beïnvloedt? Vraag of zij hun verhaal met anderen willen delen. Laat ze inspireren!

Schrijver: Folko Jan Wijnholds, coach

Ga naar overzicht Blogs