In hoeverre is mijn medewerker arbeidsongeschikt?

Uw medewerker komt aan het einde van de ziekteperiode van twee jaar. Nu is de vraag in hoeverre is de medewerker arbeidsongeschikt? Is hij of zij volledig arbeidsongeschikt of gedeeltelijk? 

Hoe wordt dit bepaald?

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. De verzekeringsarts bepaalt de beperkingen. De arbeidsdeskundige onderzoekt welke werkzaamheden de medewerker, met de beperkingen, nog kan uitvoeren en wat het inkomen zal zijn bij de nieuwe werkzaamheden. Het inkomstenverlies bepaalt de arbeidsongeschiktheid.

Om het arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen gebruikt het UWV een formule. Die formule is gebaseerd op wat de medewerker zou verdienen als er geen sprake was van beperkingen en wat de medewerker nog kan verdienen nu er sprake is van beperkingen. Het verschil van inkomen bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Door te kijken naar de verdiencapaciteit van uw medewerker, wordt bepaald in welke mate hij of zij arbeidsongeschikt is. Uw medewerker is…

Minder dan 35% arbeidsongeschikt:

In dit geval betekent het dat de medewerker 65% of meer van zijn/haar oude loon kan verdienen. De medewerker heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. In sommige gevallen is het wel mogelijk om een WW- of bijstandsuitkering aan te vragen.

U als werkgever heeft tijdens de re-integratieperiode natuurlijk gekeken of de medewerker kon blijven werken. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van ander werk, een aanpassing van de huidige werkplek of eventueel werken bij een andere werkgever. Wanneer de medewerker bij een andere werkgever gaat werken heeft de nieuwe werkgever recht op subsidies.

Wanneer u als werkgever geen passend werk kan aanbieden en de medewerker heeft nog geen andere werkgever gevonden, dan kunt u een ontslagaanvraag bij het UWV indienen. U kunt ook samen met de medewerker tot een vaststellingsovereenkomst komen.

Let op: het kan zijn dat er voor uw bedrijf andere regels gelden omdat er bij CAO onderhandelingen een extra bescherming is opgenomen voor medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Meer dan 35% arbeidsongeschikt:  

Wanneer uw medewerker dermate beperkt is dat hij een inkomensverlies zal hebben van meer dan 65% dan heeft uw medewerker recht op een WIA-uitkering. Volgens het UWV heeft uw medewerker wel arbeidsmogelijkheden, maar zal er een inkomensverlies zijn van meer dan 65%.

In dit geval heeft de medewerker recht op een WGA-uitkering. De WGA staat voor Werk hervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze wet (WGA) bestaat uit een twee fases:

1. De loongerelateerde uitkering gevolgd door

2. De loon aanvulling uitkering of de vervolguitkering.

Meer dan 80% arbeidsongeschikt met kans op herstel:

Wanneer uw medewerker ten tijde van de WIA beoordeling 80 tot 100% arbeidsongeschikt is maar er is kans op herstel, dan heeft uw medewerker recht van een loonaanvullingsuitkering gelijk aan de WGA-loongerelateerde uitkering. De medewerker heeft altijd recht op de loonaanvulling van 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) dagloon en de resterende verdiencapaciteit.

U kunt als werkgever bij herstel van arbeidsmogelijkheden van uw medewerker een herkeuring aanvragen. Uw (ex-)medewerker is verplicht het UWV op de hoogte te stellen dat de arbeidsmogelijkheden zijn toegenomen. Gedurende de loongerelateerde uitkering kan de WGA-uitkering niet stoppen. De WGA-uitkering kan pas stoppen na de loongerelateerde uitkering. Geadviseerd wordt om een WGA-expert in te schakelen om de proces tijden de WGA-uitkering te volgen. Dit kan de kosten die u heeft doordat de medewerker een WGA-uitkering heeft, beperken.

Meer dan 80% arbeidsongeschikt zonder kans op herstel:

Is uw medewerker 80 tot 100% arbeidsongeschikt en is de kans op herstel zeer klein? Dan heeft de medewerker recht op de IVA-uitkering. De IVA kent een uitkering die 75 procent van het laatstverdiende loon bedraagt. Daarbij geldt een maximum in de vorm van het maximum dagloon.

Mocht de medewerker nog wel willen en kunnen werken, dan mag diegene wel in dienst blijven. U dient de beschikkingen goed te lezen om in bezwaar te gaan indien het UWV een WGA-uitkering toekent terwijl uw medewerker recht heeft op een IVA-uitkering. U kunt hiervoor een expert inhuren om dit voor u te  controleren en om in bezwaar te gaan.

Uw medewerker blijft bij u werken

Wanneer uw medewerker een WGA-beschikking heeft tussen de 35% en 100% en u wilt u medewerker toch in dienst houden dan kunt u wanneer uw medewerker weer ziek wordt gebruik maken van de No-riskpolis. Dit houdt in dat het UWV de loondoorbetaling vergoedt. Dat geldt tot 5 jaar nadat de medewerker de WIA-uitkering heeft gekregen. Daarnaast hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV verschillende regelingen en subsidies die u kunnen ondersteunen.

U weet nu hoe wordt bepaald of, en in hoeverre, uw medewerker arbeidsongeschikt is. Heeft u, na het lezen van dit artikel, nog vragen over arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact met ons op.

Schrijver: Marian de Jonge, verzuimconsultant

Ga naar overzicht Blogs