WGA Scan

Uw schadelast beperken

Als één of meerdere medewerkers van u in de WGA zitten, dan kan dit uw bedrijf tonnen kosten. Gelukkig kunnen wij u helpen deze schadelast te beperken. Wij kijken hierbij niet alleen naar uw voordelen, maar ook naar de mogelijkheden voor uw medewerker(s).

Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor de WGA gevolgen. U heeft deze gevolgen verzekerd middels een private verzekering of via het UWV, maar de schade wordt altijd op u als werkgever verhaald. Wanneer u eigen risicodrager bent, zijn er ook voordelen. U bent namelijk in staat om direct te sturen op de gevolgen van de WGA. De begeleiding en re-integratie vallen onder uw verantwoordelijkheid en niet langer onder het UWV.

Kan mijn WGA last beperkt worden?

Stelt u zich eens voor, u heeft als werkgever een aantal medewerkers in de WGA en wenst de hieraan verbonden kosten te verminderen. De WGA Scan wordt hiervoor ingezet. Deze bestaat uit een drietal stappen die op basis van onderstaand procesmodel worden uitgevoerd.


Fase 1 (Quick Scan)

Op basis van de door de belastingdienst en/of het UWV afgegeven beschikkingen brengen wij in kaart wat de WGA schadelast in uw specifieke situatie is. Vervolgens krijgt u advies over nader te analyseren en te behandelen dossiers.

Fase 2 (Nadere analyse)

Na afstemming en ontvangst van uw opdracht tot behandeling van één of meerdere dossiers, starten wij de nadere analyse. Het doel hiervan is om eenduidig vast te stellen op welke wijze de dossiers behandeld moeten gaan worden, en wat de daaraan verbonden investering en besparingen zullen zijn.

Fase 3 (Uitvoering)

Vanuit de rapportage van stap 2 volgt de keuze voor één of meerdere vervolg- (exit)trajecten bijvoorbeeld in de richting van een IVA of passende arbeid (< 35%) via interventies en herbeoordelingen.

Contact

Wilt u weten wat in uw specifieke situatie mogelijk is? Neem contact met ons op via  (Telefoonnummer)of mail naar (Email) .

Ga naar de hoofdpagina Schadelastbeheersing