Ziektewet/WGA begeleiding

Zo houdt u de regie in eigen hand

Als u eigen risicodrager bent voor de WGA betekent dat u nog 10 jaar verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw (ex-)medewerker.

Met Ziektewet/WGA begeleiding zorgt u ervoor dat er actief contact wordt onderhouden met deze (ex-)medewerker. Zo wordt elke kans op het verbeteren van de belastbaarheid en/of het beperken van de schadelast benut.

Benutten van mogelijkheden en beperken van kosten

De overheid rekent u steeds meer kosten toe, zo ook de kosten van medewerkers die na 104 weken gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard en een WGA uitkering krijgen. In veel gevallen voert het UWV namens de overheid het casemanagement uit over deze (ex-)medewerkers. 

Een nadeel hiervan is dat u geen enkele invloed heeft op het re-integratie proces. Als eigen risicodrager hebt u dat wel. Een goede mogelijkheid om de regie in eigen hand te houden! Met de inzet van Ziektewet/WGA begeleiding kunt u de mogelijkheden van uw (ex-)medewerker optimaal benutten en de kosten beperken.

Hoe werkt Ziektewet/WGA begeleiding?

Met Ziektewet/WGA begeleiding wordt actief contact onderhouden met uw (ex-)medewerker. Er is regelmatig contact met de bedrijfsarts om de actuele functionele mogelijkheden te bepalen. Als de belastbaarheid positief kan worden beïnvloed worden er interventies voorgesteld.

Mochten er wijzigingen ontstaan in de belastbaarheid (verbetering of verslechtering), dan kan dat betekenen dat er een herbeoordeling wordt aangevraagd. Dit kan direct of indirect gevolgen hebben voor de kosten.

Heeft Ziektewet/WGA begeleiding voor mijn organisatie zin?

Als eigen risicodrager voor de Ziektewet en/of WGA heeft het altijd zin om uw (ex-)medewerker actief te volgen. Enerzijds omdat de wetgeving dat van u eist, maar ook omdat u deze medewerker niet aan zijn lot wilt overlaten. Om te kunnen bepalen of er ook kansen zijn om de mogelijkheden te benutten en/of kosten te beperken, komt een van onze specialisten graag bij u langs om dit met u te bespreken.

Contact

Denk u na over Ziektewet/WGA begeleiding? Neem contact met ons op via (Telefoonnummer)of mail naar (Email).

Ga naar de hoofdpagina Schadelastbeheersing