Schadelastbeheersing

Omdat u niet (onnodig) teveel wilt betalen!

Een zieke medewerker kost geld. Helemaal wanneer het verzuim langere tijd aanhoudt. Het is zowel voor u als uw medewerker van belang om zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan!

Helaas lukt dit niet altijd binnen twee jaar. Zodra uw medewerker in de WGA komt betaalt u hier premie voor. Deze schade door ziekte kan tot wel 12 jaar aan u toegerekend worden, óók als u verzekerd bent. Als een medewerker bij het einde van het contract ziek uit dienst gaat worden de kosten (met de komst van de Modernisering van de Ziektewet) van de uitkering ook op u als werkgever verhaald.

Uw schadelast omlaag!

Perspectief wil uw partner zijn als het om het beheersen van schade gaat. Met een scan van uw bedrijfssituatie brengen wij de totale schade voor u in beeld. Tevens adviseren wij u met welke acties u de schadelast omlaag kunt brengen of zelfs op kunt heffen. Dit levert vaak duizenden euro's per dossier op!