contact Perspectief - arbeidsdeskundig onderzoek
Arbeids-deskundige inzetten?
8:30 - 17:00, ma-vr
stuur een mail

Arbeidsdeskundig onderzoek

Structureel weer aan het werk

Soms is het lastig om een langdurig zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Vanwege beperkingen in het functioneren van de medewerker (wegens ziekte of gebrek), lijkt het onmogelijk om terug te keren binnen het bedrijf. Toch heeft u verplichtingen (zie Wet Poortwachter Schema).

Een arbeidsdeskundige biedt uitkomst

Een arbeidsdeskundige onderzoekt de essentie van het probleem. Met als doel dat de medewerker structureel weer aan het werk gaat. Dit kan binnen het eigen bedrijf in (aangepast) of ander werk. Maar het kan ook om passend werk bij een andere werkgever gaan (re-integratie tweede spoor).

Op zoek naar re-integratie binnen uw bedrijf

Binnen uw organisatie moeten alle mogelijkheden grondig worden onderzocht. Dit bent ook u verplicht vanuit de Wet verbetering poortwachter. De arbeidsdeskundige kan daarbij vaststellen of re-integratie binnen uw bedrijf juist is. Zo niet, dan kan hij adviseren om extern te kijken naar een re-integratie (re-integratie tweede spoor). 

Kosten besparen met subsidiemogelijkheden

Vaak zijn er subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld om de werkplek aan te passen, de medewerker te begeleiden en scholing mogelijk te maken. Daarmee bespaart u kosten. Naast dat u voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Perspectief beschikt zowel over arbeidsdeskundigen als adviseurs op het gebied van externe re-integratie die u graag verder helpen.

Wilt u een arbeidsdeskundige inzetten? Neem contact met ons op!