contact Perspectief - arbeidsdeskundig onderzoek
Arbeids-deskundige inzetten?
8:30 - 17:00, ma-vr
stuur een mail

Arbeidsdeskundig onderzoek

Structurele werkhervatting

Soms blijkt werkhervatting van een langdurig zieke werknemer complex. Wanneer er beperkingen zijn vastgesteld in het functioneren van de werknemer (wegens ziekte of gebrek), dan kan terugkeren binnen het bedrijf onmogelijk lijken. Toch heeft u verplichtingen (zie Wet Poortwachter Schema).

Een arbeidsdeskundige biedt in zo’n geval uitkomst. De arbeidsdeskundige zal nagaan wat de essentie van het probleem is. Structurele werkhervatting van de werknemer is het doel. Dit kan werkhervatting in (aangepast) eigen of ander werk zijn, maar ook ander passend werk bij een andere werkgever.

Re-integratie 2e spoor

Als dit laatste het geval is, dan zullen alle mogelijkheden binnen uw organisatie grondig moeten worden onderzocht. Rekening houdend met de verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter stelt.

Niet alleen kan de arbeidsdeskundige vaststellen of de conclusie ten aanzien van de re-integratie binnen uw bedrijf juist is. Ook kan hij adviseren ten aanzien van het vormgeven van een externe re-integratie. Hierbij komen vaak subsidiemogelijkheden naar voren die aanpassingen van de werkplek, begeleiding van de werknemer en scholing mogelijk maken.

Hiermee voldoet u aan de Wet verbetering poortwachter, maar werkt u ook kostenbesparend. Perspectief beschikt over arbeidsdeskundigen en adviseurs op het terrein van externe re-integratie en helpt u graag verder. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Wilt u een arbeidsdeskundige inzetten? Neem contact met ons op!