supplier-arbodienstverlening-perspectief-goudse
supplier
arbodienst perspectief

Arbodienst Perspectief

Goudse supplier arbodienstverlening

Perspectief is een landelijk opererende arbodienst die anders kijkt! Het is onze ambitie om organisaties en mensen optimaal te laten functioneren. Onze klanten waarderen ons gemiddeld met een 7,9.

Wij geloven dat het mogelijk is dat in elk type bedrijf het verzuim ten gevolge van ziekte tot een minimum kan worden beperkt. Dat doen wij door werkgevers optimaal te ondersteunen in het duurzaam inzetbaar houden van hun medewerkers.

Uw voordeel

Wanneer u als klant van De Goudse kiest voor de Verzuimverzekering met arbodienstverlening, kunt u kiezen voor Perspectief als arbodienst. Dat levert u de volgende voordelen op!

Comfort pakket

Met het Comfort abonnement van Perspectief  heeft u de belangrijkste diensten die volgen uit de Wet verbetering poortwachter gedekt. Hierbij kunt u denken aan diensten als een consult bij de bedrijfsarts of een probleemanalyse. Uiteraard bieden wij u als klant van De Goudse dit pakket voor een scherp tarief aan.

Een vast aanspreekpunt

Bij Perspectief krijgt u één vaste verzuimconsultant die u, proactief en reactief, ondersteunt bij alles wat nodig is om verzuim te voorkomen en te beperken.

Slagvaardige aanpak

In geval van een ziekmelding neemt uw persoonlijke consultant binnen 4 dagen (normaal 5) na de dag van ziekmelding contact met u op. De consultant ziet erop toe dat de verplichte stappen van de Wet verbetering Poortwachter worden gevolgd en zorgt samen met u dat de betrokken medewerker weer zo snel mogelijk (gedeeltelijk) aan het werk gaat.

Gebruiksvriendelijk online werken

Ziek- en herstelmeldingen kunt u eenvoudig doorgeven via goudse.nl/perspectief. Zo informeert u in één keer alle betrokken partijen: de Arbodienst (Perspectief), de verzekeraar (De Goudse verzekeringen) én (na 42 weken) het UWV. Via dezelfde site kunt u uw verzuim realtime volgen. U heeft toegang tot realtime bijgewerkte poortwachterdossiers en verzuimanalyses.

Gegarandeerd preventiebudget

U heeft recht op een gegarandeerd preventiebudget van maximaal € 500,- per dreigend ziektegeval van een verzekerde werknemer (waarbij u de btw niet kunt declareren). Dit budget is beschikbaar voor activiteiten om langdurig verzuim te voorkomen. Het budget wordt ingezet voor werkgerichte situaties op voorstel van de bedrijfsarts.

Dit gegarandeerde preventiebudget wordt verdubbeld naar maximaal € 1.000,- in de combinatie met een WIA- en/of WGA-eigenrisicoverzekering. 

Gegarandeerd re-integratiebudget

U heeft recht op een gegarandeerd re-integratiebudget van maximaal € 4.000,- per ziektegeval van een verzekerde werknemer (waarbij u de btw niet kunt declareren). Het budget vergoedt re-integratieactiviteiten die de arbeidsongeschiktheid verkorten of verminderen en wordt ingezet op voorstel van de bedrijfsarts. 

Dit gegarandeerde re-integratiebudget wordt verdubbeld naar maximaal € 8.000,- in de combinatie met een WIA- en/of WGA-eigenrisicoverzekering.

Als het gegarandeerde budget onvoldoende blijkt te zijn, maken wij een berekening op basis van de kosten en baten van een eventuele extra investering. Dit kan ertoe leiden dat u een extra vergoeding krijgt.

Passende oplossingen

Wij geven invulling aan onze dienstverlening, passend bij uw bedrijf en situatie. Wij hebben al meer dan 15 jaar bewezen dat we door de inbreng van onze ervaring en deskundigheid onze klanten verder helpen en passende oplossingen bieden.

Optimaal resultaat

Wij stimuleren eigenaarschap bij uw medewerkers, maar durven u als werkgever ook de spiegel voor te houden. Wij kijken samen met u naar de beïnvloedbare factoren om te komen tot een optimaal resultaat.

Het blijkt dagelijks dat door de inzet van de werkgever, de werknemer en de betrokkenheid én expertise van Perspectief, verzuim wordt voorkomen en herstel wordt bevorderd, inclusief een snelle en duurzame re-integratie.