De bhv’er; een cruciale schakel voor een veilige organisatie

Wat gebeurt er bij een noodgeval in uw organisatie? Zorg ervoor dat u goed voorbereid bent met bedrijfshulpverlening (bhv). Bhv is een belangrijk onderdeel om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Volgens artikel 3 en 15 van de Arbowet is iedere organisatie verplicht doeltreffende maatregelen te nemen, zodat snel en goed gereageerd kan worden bij een noodgeval. De bhv’ers hebben hier een belangrijke rol in.

In deze blog leggen we uit wat de taken van een bhv’er zijn, hoeveel bhv’ers u moet hebben en hoe u ze opleidt.

Wat zijn de taken van een bhv’er?

Een bhv’er heeft een bhv-certificaat en is getraind om bij een noodsituatie snel en effectief in te grijpen. Denk hierbij aan brand, ongevallen of andere incidenten. Hiermee wordt niet alleen materiële schade en bedrijfsverlies beperkt, maar vooral ook de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers beschermd.

De hoofdtaken van een bhv'er zijn:

 • Ontruiming en evacuatie: in geval van een noodsituatie, zoals een brand of andere calamiteit, is de bhv'er verantwoordelijk voor het begeleiden van de ontruiming en evacuatie van het gebouw. Hij/zij zorgt ervoor dat alle medewerkers en bezoekers op een geordende en veilige manier het pand verlaten en zich verzamelen op een vooraf bepaalde verzamelplaats.
 • Eerst hulp bij ongevallen (EHBO): een bhv'er biedt eerste hulp bij lichamelijk letsel, zoals wonden, botbreuken of verstuikingen. Hij/zij handelt snel en effectief in geval van nood en kan indien nodig levensreddende handelingen uitvoeren, zoals reanimeren en (eventueel) het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator).
 • Brandbestrijding: een bhv'er is getraind om beginnende branden te bestrijden met behulp van de juiste blusmiddelen. Hij/zij beoordeelt snel wat de beste manier is om een brand te blussen, rekening houdend met de omstandigheden en het type brand.
 • Communicatie en alarmering: de bhv’er is het eerste aanspreekpunt voor hulpdiensten en communiceert effectief met medewerkers, het management en externe hulpverleners. Het snel en correct alarmeren van de hulpdiensten is van cruciaal belang om eventuele schade te beperken en een veilige situatie te herstellen.
 • Preventie: naast het reageren op noodsituaties, draagt de bhv’er ook bij aan preventie van ongevallen en risico's in de organisatie. Dit betekent onder andere het signaleren van (brand)gevaarlijke situaties, zorgen voor goede vluchtwegen en het geven van voorlichting en instructies aan collega's.

Om in de praktijk adequaat en effectief te kunnen optreden is vooral ervaring belangrijk. Daarom moeten bedrijfshulpverleners opgeleid zijn en regelmatig een herhalingscursus volgen.

Hoeveel bhv’ers moet ik hebben?

Minimaal één, daar is de Arbowetgeving helder over. En verder wordt gezegd dat ‘bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening’. Dit kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal bhv’ers niet wettelijk vastgelegd.

Het aantal benodigde bhv'ers hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van uw organisatie, de risico's binnen uw branche en de aanwezigheid van specifieke gevaren op de werkvloer. Om het juiste aantal bhv'ers voor uw organisatie te bepalen, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Voer een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit: dit helpt u om de specifieke risico's binnen uw organisatie te identificeren en te evalueren. Op basis van de RI&E kunt u bepalen hoeveel bhv’ers u minimaal moet hebben.
 • Houd rekening met afwezigheid: zorg ervoor dat er voldoende bhv'ers zijn om eventuele afwezigheid op te vangen. Bijvoorbeeld tijdens vakanties of ziekteverzuim.
 • Zorg voor een goede spreiding: het is belangrijk dat de bhv'ers goed verspreid zijn over de hele organisatie, zodat zij snel kunnen handelen in geval van een calamiteit.
 • Houd rekening met wisselende omstandigheden: het aantal benodigde bhv'ers kan variëren, afhankelijk van het aantal medewerkers, de groei van de organisatie en veranderingen in de werkomstandigheden. Het is goed om regelmatig te evalueren of het aantal bhv’ers nog steeds voldoende is.

Hoe leid ik bhv’ers op? 

Bhv’ers moeten een speciale opleiding volgen en regelmatig een herhalingscursus volgen. Hierdoor blijven zij up-to-date met de nieuwste protocollen en praktijkervaring.

Perspectief werkt samen met Crisicom voor bhv. Crisicom staat voor realistisch trainen. Dus niet toekijken, maar iedereen moet het doen om te ervaren en te onthouden. De trainingen richten zich op de dagelijkse praktijk met realistische voorbeelden in herkenbare situaties.

U kunt uw cursus bhv direct inplannen via de cursuskalender van Crisicom. Om u voor een training aan te kunnen melden moet u zich registreren. U ontvangt 5% relatiekorting op de cursusprijs, omdat u via Perspectief boekt. Om aanspraak te maken op deze korting mailt u Crisicom (perspectief@crisicom.nl) de kortingscode PERSP2019 door met vermelding van uw bedrijfsnaam.

Extra tips voor het organiseren van bhv

 • Zorg voor een goed communicatieplan bij noodsituaties binnen uw organisatie.
 • Organiseer regelmatig oefeningen en scenario's om de bhv’ers én uw andere medewerkers te trainen en bewust te maken van veiligheidsprocedures.
 • Evalueer deze oefeningen grondig. Wat ging goed, hoe verliep de samenwerking, welke verbeterpunten hebben we ontdekt, moet ons plan nog aangepast worden? Bepaal verbeteracties en leg ze vast. 

Wees goed voorbereid

Zorg ervoor dat uw organisatie goed voorbereid is op noodgevallen. Mocht u nog vragen of hulp nodig hebben bij het opzetten van een effectief bhv-plan, neem dan gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. Wij staan voor u klaar om u te ondersteunen bij het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving. Samen maken we uw organisatie beter!

Meer informatie over bhv? Klik hier