pmo
wees onnodig verzuim voor

Preventief medisch onderzoek

Waarom een PMO (of PAGO)?

Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om zijn werknemers een PMO aan te bieden. Het PMO is vrijwel gelijk aan het PAGO, waarbij het gaat om het periodiek beoordelen van de arbeidsrisico's.

Op deze pagina werken wij het PMO (waarbij de nadruk op preventie ligt) uit. Uiteraard kunnen wij ook het PAGO voor u uitvoeren. Voor de werknemer is deelname aan het PMO of PAGO vrijwillig. 

Het doel van het PMO

 • Het opsporen van eventuele risico's op gezondheidsschade door het werk.
 • Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen.
 • Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van werknemers in relatie tot hun werk.
 • Het bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van de werknemer.

Motiveer uw werknemers!

U heeft het meeste aan het PMO als al uw medewerkers hieraan mee doen. Om hen te motiveren om deel te nemen, hebben wij een video voor uw werknemers gemaakt. Hierin komt aan bod wat het hén oplevert. U kunt de video onder de aandacht brengen door uw werknemers te wijzen op de link: www.perspectief.eu/wat-is-een-PMO.

Perspectief op het PMO

Het PMO van Perspectief is meer dan een standaardkeuring. Zo komen onderdelen van een Health Check ook aan bod.

Werknemers ervaren dit vaak als zeer nuttig en het is voor hen een stimulans om deel te nemen aan het PMO. Zo gaf een werknemer aan: "Ik kom nooit bij een huisarts, maar weet nu wel hoe de vlag erbij hangt".

Een PMO is geen keuring op geschiktheid voor de functie en heeft ook geen rechtspositionele gevolgen. Een PMO kan zowel individueel als bij een groep worden uitgevoerd.

Hoe gaat een PMO in zijn werk?

Werknemers nemen deel aan de basis PMO, aangevuld met één van de volgende specifieke onderdelen:

 • Fysiek
 • Vervoer
 • Techniek
 • Kantoor

Het PMO start met het invullen van een algemene, digitale vragenlijst waarin gezondheidsfactoren en werkomstandigheden aan bod komen. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar het psychische en lichamelijke welbevinden van uw werknemers.

Deze vragenlijst wordt aangevuld met specifieke onderzoeken, zoals een bloeddrukmeting, glucosetest, cholesteroltest, BMI-bepaling en visustest. Afhankelijk van de functie zijn vervolgonderzoeken mogelijk, zoals bijvoorbeeld een longfunctieonderzoek of een gehoortest.

Bij u op locatie!

Wij geven de voorkeur aan het uitvoeren van het PMO op uw locatie. Dit levert verschillende voordelen op:

 • Uw werknemers hoeven niet langer van hun werkplek af dan nodig is. Ze zijn geen tijd kwijt aan reizen en aan wachten in een wachtkamer.
 • Het is daarom kostenbesparend.
 • Onze bedrijfsverpleegkundige krijgt inzicht in het bedrijf en de arbeidsomstandigheden. Dit versterkt de voordelen op preventief gebied.

Contact

Is uw bedrijf (weer) toe aan het aanbieden van een PMO of PAGO voor uw werknemers? Neem contact op met onze afdeling Veilig & Gezondheid: bel (Telefoonnummer) en vraag naar (Contactpersoon)of mail naar(Email).