De aanpak van PSA loont!

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Een goede aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is niet alleen wettelijk verplicht, maar kan u als werkgever ook heel veel geld besparen (verzuim, vervanging, improductiviteit). De Arbowet maakt onderscheid tussen drie vormen van PSA:

  • Werkdruk
  • Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld inclusief pesten.

Deze arbeidsrisico’s kunnen vervolgens leiden tot werkstress.

Waarom aandacht voor PSA?

Wanneer factoren als werkdruk en ongewenst gedrag te hoog worden, kan er werkstress ontstaan wat kan leiden tot ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval. Medewerkers die te maken hebben met psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zijn vaak minder inzetbaar of raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk.

Ongeveer één derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. De belangrijkste oorzaken zijn hoge taakeisen, te weinig autonomie, gepest worden en slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. Aandacht voor PSA en het resultaat ervan, werkstress, is dus erg belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers!

Van analyse naar oplossingen

Om te weten welke vormen van PSA in uw bedrijf voorkomen, wordt eerst onderzoek gedaan. U kunt de arbocatalogus of uw RI&E raadplegen (als de reeds bekende PSA risico’s hierin opgenomen zijn). Veelal is (verdiepend) onderzoek doen naar PSA de praktijk.

Perspectief heeft diverse onderzoeksmethodieken beschikbaar om gedegen onderzoek te verrichten naar de mate van PSA. Dit onderzoek kan dienen om deze onderwerpen te monitoren en verbeteracties te initiëren. Sommige organisaties willen als onderdeel van hun verzuimbeleid de monitor inzetten om preventiemaatregelen te ondersteunen of te definiëren. Dit onderzoek is dus meer dan alleen het onderzoek PSA. Het dient ook als basis voor: 

  • Verzuimbeleid
  • Preventiebeleid
  • Veiligheidsbeleid
  • Continu verbeteren van de processen
  • Erkennen en onderkennen dat er verbeterpotentieel ligt op dit gebied
  • Van erkennen naar herkennen en door naar een plan van aanpak/beleid.

De meest effectieve aanpak is uiteraard om direct de kern van het risico weg te nemen. Let hierbij wel op dat de oplossingen niet in strijd zijn met de huidige wet- en regelgeving en dat ze aantoonbaar effectief zijn.

Een ander perspectief

Het is goed om de gesignaleerde knelpunten op te lossen, maar daarnaast is het interessant om energie te steken in preventie en te streven naar optimalisatie. U moet dan denken in termen van medewerkerstevredenheid, -betrokkenheid en -bevlogenheid. Met andere woorden, hoe kan ik mijn bedrijf nog beter en aantrekkelijker maken voor mijn (potentiele) medewerkers en ook welke visie en cultuur pas hierbij.

Daar kan morgen al mee gestart worden door bijvoorbeeld het geven van een compliment, medewerkers betrekken bij de besluiten, flexibele werktijden (werk en privé beter op elkaar aansluiten), etc. De medewerker behoudt mede hierdoor zijn werkplezier. Als u bekend bent met de PSA binnen uw bedrijf, weet u ook op welke wijze u het werkplezier en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers kunt verhogen. De aanpak van PSA loont!

Contact

Wilt u psychosociale arbeidsbelasting aanpakken? Neem contact op met de afdeling Veiligheid & Gezondheid via verkoopbinnendienst@perspectief.eu of(Telefoonnummer).

Ga naar de pagina Arbeid & organisatie MTO