Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting vormt een grote uitdaging in het voorkomen van verzuim. Het aandeel verzuim met een psychische en psychosomatische oorzaak ligt inmiddels ruim boven de 30%. Oorzaken en oplossingen zijn vaak divers (zowel persoonlijk als organisatorisch) en vragen een specifieke aanpak. 

Werkdruk en werkstress, pesten, agressie en ongewenste omgangsvormen zijn de bekendste vormen van PSA. Het ontbreken van voldoende energie en motivatiebronnen draagt bij aan het ervaren van (een te hoge) werkdruk.

Risicogroepen

Een aantal sectoren zijn door de minister als risicogroepen aangemerkt, zoals onderwijs en zorg. Maar ook in andere publieke sectoren, zoals de industrie, detailhandel, etc. komt psycosociale arbeidsbelasting voor. Interventies en maatregelen zijn op diverse manieren in te zetten, nadat inzichtelijk is gemaakt waar de verbeterpunten noodzakelijk en wenselijk zijn.

Werkwijze Perspectief

We vinden het belangrijk om op basis van het Job Demand Resources model (Bakker e.a.) PSA te objectiveren en verbetertrajecten voor te stellen. Dus "welke factoren geven energie en zorgen dat werknemers weer in hun kracht komen te staan?". Een breed palet van mogelijke oorzaken en oplossingen zijn de basis van ons advies, gebaseerd op de context van uw organisatie. 

Het onderzoek voeren wij zowel door middel van een online vragenlijst als fysieke interviews uit.

Contact

Wilt u psychosociale arbeidsbelasting aanpakken? Neem contact op met de afdeling Veiligheid & Gezondheid: bel(Telefoonnummer)en vraag naar (Contactpersoon)of mail naar(Email).

Ga naar de pagina Arbeid & organisatie MTO