Een veilige en gezonde werkvloer creëren?

Onze collega’s geven 5 tips!

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke thema’s op de werkvloer. U wilt natuurlijk niet dat u en uw medewerkers gevaar lopen. Maar ook de Arbowet verplicht u om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren. Zo moet u zorgen voor voldoende beschermingsmiddelen en machines die een gevaar vormen voor de veiligheid en gezondheid vervangen.

Toch blijkt dit niet zo simpel. In 2019 gebeurden er ruim negentigduizend arbeidsongevallen, waardoor mensen langer dan vier dagen verzuimden. Dit aantal is in vergelijking met de jaren ervoor vrijwel niet veranderd. De meeste ongevallen hebben een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol. Reden genoeg om vandaag, op de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, nog eens extra aandacht aan dit thema te besteden. In deze blog geven een aantal collega’s van de afdeling Veiligheid en Gezondheid u tips om een veilige en gezonde werkvloer te creëren.

Tip 1 | Ga aan de slag met de RI&E

“Hebben we alle arbeidsrisico’s in de gaten? Zien we iets over het hoofd? Waar kunnen we verbeteren? Dit zijn vragen die u zich als werkgever moet stellen. De Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) helpt u bij het vinden van een antwoord op deze vragen. Met de RI&E inventariseert u namelijk (periodiek) alle arbeidsrisico’s op de werkvloer. Wat kan er gebeuren en hoe vaak krijgen u en uw medewerkers met deze risico’s te maken? Een RI&E is niet alleen een papiertje; het is een middel om concreet aan de slag te gaan met de veiligheid en gezondheid bij u op de werkvloer.”– John en Nienke, adviseurs Veiligheid en Gezondheid

 

Tip 2 | Breng de risicofactoren in kaart

“Als uit de RI&E blijkt dat er knelpunten zijn, moet u deze meestal verder onderzoeken. Doe bijvoorbeeld samen met een deskundige metingen naar gevaarlijke stoffen, een geluidsonderzoek of voer een klimaatonderzoek uit naar het binnenmilieu. Op basis van deze onderzoeken schetst u een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid, waardoor u een concreet Plan van Aanpak kan opstellen en eventuele interventies kan inzetten. Meten is weten!” - Jelmer, arbeidshygiënist

 

Tip 3 | Zorg voor sociale veiligheid

“Zorg voor een omgeving waarin uw medewerkers zichzelf kunnen zijn, fouten mogen maken, open gesprekken kunnen voeren en elkaar vertrouwen. Het voorbeeldgedrag van uw leidinggevenden is hierbij essentieel. Als zij het goede voorbeeld geven en zich kwetsbaar opstellen, zullen ook de medewerkers gewenst gedrag vertonen. Help leidinggevenden dit voorbeeldgedrag te vertonen. Train ze in het voeren van goede gesprekken en geef hen voorlichting over het omgaan met ongewenst gedrag.” – Marleen, arbeids- en organisatiedeskundige in opleiding

 

Tip 4 | Maak ongezond gedrag bespreekbaar

“Als medewerkers zich goed voelen op de werkvloer, melden ze zich minder snel ziek. Daarom is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) belangrijk. Hiermee brengt u de gezondheidsrisico’s binnen de organisatie in kaart en krijgen uw medewerkers individueel advies om aan de slag te gaan met het verbeteren van de gezondheid. Ook kunt u met behulp van een werkvermogensmonitor de bevlogenheid en het werkvermogen van de medewerkers bespreken. Hiermee voorkomt u uitval op de lange termijn.” - Jannie, medisch assistente/ leefstijlcoach

 

Tip 5 | Ga in gesprek en maak concrete plannen

“’s Avonds veilig en gezond thuiskomen van het werk; daar gaat het om! Om een organisatie naar een hoger veiligheidsniveau te brengen, is een doeltreffende veiligheidsvisie uitermate belangrijk. Bewustwording, verbinding en leiderschap zijn belangrijke elementen om deze groei te bewerkstelligen. Het is belangrijk dat u als werkgever zorgt voor de dialoog tussen uw medewerkers; dwars door alle lagen van de organisatie. Ga met elkaar in gesprek en maak concrete plannen om de veiligheidsvisie progressief vorm te geven.” – Tolga, hogere veiligheidskundige

 

Hulp nodig bij het toepassen van deze tips?

Onze collega’s van de afdeling Veiligheid en Gezondheid helpen u graag verder. Bel hiervoor naar (Telefoonnummer)of mail naar verkoopbinnendienst@perspectief.eu. Of neem eerst een kijkje op onze website.

Ga naar RI&E Blogs