Komt uw medewerker door de stijgende prijzen niet meer rond?

Onze budgetcoaches helpen verder

Stijgende energieprijzen en duurdere boodschappen; iedereen heeft er momenteel mee te maken. Het Nibud verwacht dat momenteel één op de drie huishoudens worstelt met het rond krijgen van de begroting.

De kans dat één van uw medewerkers hiermee worstelt is dus reëel. Als mensen het overzicht verliezen en geen grip meer hebben op hun financiële situatie, kan dit ingrijpende gevolgen zoals ziekte hebben en zelfs leiden tot maatschappelijk of sociaal isolement.

Wat zijn de gevolgen van financiële zorgen en uitdagingen?

“Iedereen kan te maken krijgen met financiële zorgen en uitdagingen”, vertelt Daniëlle, gecertificeerd budgetcoach bij Perspectief. “Helemaal in deze tijd. Financiële zorgen en uitdagingen leiden vaak tot piekeren en stress. Het bellen of mailen met schuldeisers, het niet meer open durven maken van de post of zelfs de angst voor de deurwaarder zorgt ervoor dat mensen minder goed in staat zijn om prioriteiten te stellen op het gebied van financiën. De gezondheid komt niet meer op de eerste plaats. Uit onderzoek blijkt dat mensen met financiële zorgen zich hierdoor zeven dagen per jaar extra of vaker ziek melden bovenop het gemiddelde verzuim.”

Hoe herkent u de signalen?

“Er zijn verschillende signalen van eventuele financiële zorgen en uitdagingen die u als werkgever kan herkennen. Denk aan een aanvraag voor loonbeslag of een life event, zoals een echtscheiding, een partner die wordt ontslagen, inkomensverlies tijdens ziekte, extra willen werken of concentratieproblemen.”

“Denkt u dat uw medewerker door de hoge inflatie (of misschien al langere tijd) kampt met financiële zorgen en uitdagingen? Maak het bespreekbaar en oordeel niet. Wees ervan bewust dat uw medewerker misschien schaamte ervaart en er mogelijk een taboe rust op het praten over financiën. Daarom is het belangrijk om uw medewerker te helpen en de drempel om erover te praten zo laag mogelijk te maken.”

Hoe kan een budgetcoach helpen?

"Heeft uw medewerker last van de hoge inflatie en daardoor geen grip meer op de financiële situatie, dan biedt budgetcoaching uitkomst. Onze budgetcoaches helpen uw medewerker door mee te denken, te adviseren en overzicht te houden in de inkomsten en uitgaven. Ook als hij/zij een goed inkomen heeft. We denken bijvoorbeeld mee door te kijken of  uw medewerker in aanmerking komt voor tegemoetkomingen of door te kijken of hij/zij betalingsregelingen kan treffen bij een hoge energierekening. Daarnaast helpen wij door de thuisadministratie te ordenen of door te bellen naar schuldeisers. Ook willen we de zelfredzaamheid bevorderen en de medewerker motiveren om een gedragsverandering teweeg te brengen die bijdraagt aan het financieelFIT worden én blijven. Hierdoor komt er weer een beetje rust in de situatie en, minstens zo belangrijk, zicht op een weg uit deze nare situatie.”

“Ieder traject start met een intake. Hierin maken we kennis met uw medewerker en formuleren we de hulpvraag. Iedere hulpvraag is anders. Goed om te weten, een budgetcoach is geen financieel adviseur. Na de intake heeft uw medewerker een goed overzicht en ziet hij/zij wat er onderaan de streep overblijft of tekort is. Tijdens de vervolggesprekken gaan we aan de slag met het plan van aanpak en begeleiden we de medewerker om zelf een gezonde financiële balans te realiseren.”

“Vaak voelen mensen zich opgelucht na het eerste gesprek. Het overwinnen van schaamte en het aan de slag gaan met een oplossing geeft zelfvertrouwen. De realisatie dat ze zelf invloed hebben op de situatie doet goed. Het overkomt ze niet langer en ze nemen de regie terug over hun eigen leven.“ 

“Helaas kunnen we niet in alle situaties helpen. Als er sprake is van problematische schulden, begeleiden we de medewerker naar de schuldhulpverlening. Dit komt gelukkig weinig voor. Als het nodig is, kunnen we parallel aan het schuldhulpverleningstraject de begeleiding voortzetten als de gemeente hierin niet voorziet.”

Hoe helpt een budgetcoach preventief?

“Budgetcoaching is er niet alleen voor medewerkers die in deze tijd kampen met financiële zorgen en/of uitdagingen. Iedereen heeft er baat bij om financieelFIT te zijn. Goed functionerende medewerkers zijn namelijk van groot belang voor het realiseren van organisatiedoelen. Fysiek- en mentaalFIT zijn thema’s die steeds meer aandacht krijgen binnen organisaties. Juist nu met alle ontwikkelingen waar we voor staan. Medewerkers die FIT zijn, functioneren goed, staan in hun kracht en, heel belangrijk, ze beschikken over veerkracht en regie over hun eigen situatie. FinancieelFIT zijn draagt hier ook aan bij en mag zeker niet ontbreken in het rijtje. Medewerkers die financieelFIT zijn weten hoe ze er financieel voor staan en hebben voldoende financiële veerkracht voor als er onverwachte of lastige omstandigheden op hun pad komen.”

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in budgetcoaching? 

Neem dan contact op met via (Telefoonnummer)of via budgetcoaching@perspectief.eu.

Deze blog is geschreven op 25 maart 2021 en geüpdatet oktober 2022.

Ga naar Blogs Coaching