Perspectief specialist onderwijs

Arbodienstverlening, arbeidsmobiliteit en RI&E

Uw schoolorganisatie staat voor grote uitdagingen. Ouders, wetgever en toezichthouders vragen veel van u en uw medewerkers. Hoe blijven uw werknemers vitaal en wat kunt u doen als ze toch uitvallen?

Perspectief is arbodienst en gespecialiseerd in ziekteverzuim in het onderwijs. Ons onderwijsteam volgt relevante ontwikkelingen binnen de sector en adviseert op het gebied van preventie en verzuim, re-integratie tweede spoor en outplacement. Daarnaast ontwikkelen wij sectorspecifieke producten en diensten, zoals de RI&E "Iedereen betrokken" en ondersteuning bij uitstappen Vervangingsfonds.

Arbodienstverlening: preventie & verzuim 

Wij bieden kwalitatief hoogstaande expertise rond mentaal en psychisch verzuim. Daarbij hebben wij aandacht voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant: wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen en cultuuraspecten. We weten alles van de hoog ervaren werkdruk en veel voorkomende communicatiepatronen en persoonlijkheidskenmerken.

Bij Perspectief staan wij voor een snelle en duurzame aanpak van verzuim. Wij stellen altijd een duidelijk doel, met duidelijke termijnen en afspraken. We sturen op het gezond maken van de situatie, dan wel het gezond maken van de manier waarop de werknemer met de situatie omgaat. Daarmee voorkomen we onnodig verzuim en creëren we een duurzaam herstel. 

Wilt u weinig ziekteverzuim, weinig ziekmeldingen en werknemers die met plezier werken? Neem contact met ons op of bel (Telefoonnummer)

Arbeidsmobiliteit: re-integratie tweede spoor & outplacement

Wij hebben alle expertise in huis om mensen vanuit verschillende vakgebieden goed te begeleiden naar passend en duurzaam werk. Denk hierbij aan loopbaancoaches, bemiddelaars, jobhunters, loopbaanadviseurs, arbeidsdeskundigen en psychologen.

Het doel van een tweede spoor traject of outplacementtraject is een betaalde baan. Hierbij maken we actief gebruik van ons (gezamenlijke) netwerk. In ons netwerk bevinden zich duizenden organisaties, waaronder meer dan 1.000 scholen. 

Moet u afscheid nemen van collega's en wilt u hen op weg helpen? Neem contact op met onze collega's Arbeidsmobiliteit of bel (Telefoonnummer)

RI&E | Beste methode onderwijs

Perspectief is in 2012 tijdens ‘De nationale dag van de preventiemedewerker’ verkozen tot beste RI&E uitvoerder in het onderwijs (lees het persbericht). Een veilige werkplek en werkomgeving betekent lagere risico’s voor u en uw werknemers! Daarbij zijn alle bedrijven en organisaties in Nederland verplicht om over een actuele Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E) te beschikken. De RI&E brengt risico's en gevaren in beeld en nog belangrijker, de aanpak hiervan!

Heeft u nog geen actuele RI&E of wilt u uw RI&E actualiseren? Neem contact op met onze collega's Veiligheid & Gezondheid of bel (Telefoonnummer)

Bent u toe aan een nieuw perspectief? 

Wij kijken net even anders. Samen gaan we voor vitale en duurzaam inzetbare medewerkers in een gezonde, veilige werkomgeving.

Neem contact met ons op via (Telefoonnummer) en vraag naar Mark van Wendel de Joode (consultant Onderwijs) of mail naar onderwijsteam@perspectief.eu.

Training

Uw medewerkers psychisch vitaal

Met de training 'Regie over je energie' helpt Perspectief uw medewerkers om weer grip te krijgen op hun werk en de balans tussen werk en privé.

Artikel

Duurzame inzetbaarheid

De hoge gemiddelde leeftijd en het relatief hoge verzuim door burn-out maken duurzame inzetbaarheid op veel scholen een belangrijk aandachtspunt.

Lees verder artikel lezen