3e spoor
benutten wat nog wél kan

Derde spoor traject

Benutten van de restverdiencapaciteit

Stelt het UWV bij de keuring vast dat er sprake is van verminderde arbeidsproductiviteit, dan stopt uw loondoorbetalingsverplichting. Uw medewerker ontvangt daarna een WGA-uitkering. Tijdens de volgende tien jaar van deze uitkering blijft u verantwoordelijk voor deze (ex-)medewerker. Niet alleen voor de kosten, maar ook voor de re-integratie. U moet er alles aan doen om uw (ex-)medewerker weer aan de slag te krijgen.

Perspectief biedt een re-integratietraject op maat. Dit is gericht op het verminderen van uw financiële schade. Door het benutten van de restverdiencapaciteit beperkt u de schadelast, geeft u invulling aan de re-integratie verplichting en zorgt u voor een redelijk inkomensniveau van deze medewerker. 

Oplossing gericht op de kortste, meest effectieve weg naar werk

 

Uw medewerker is langdurig ziek en gedurende de Poortwachterperiode is gewerkt aan re-integratie naar ander passend werk. Alleen het is niet gelukt om een (duurzame) oplossing te vinden. Met de keuring voor de WIA achter de rug weet de medewerker waar hij aan toe is en is het belang van werk en inkomen weer actueel.

Bij een 3e spoortraject kijken we eerst naar wat er al is gedaan aan de re-integratie. Daarna bieden we een oplossing die gericht is op de kortste en meeste effectieve weg naar werk. Het hieraan gekoppelde resultaat past bij uw verwachtingen. Vervolgens maken we door de inzet van interventies het verschil. Bijvoorbeeld door:

  • Scholingsadvies
  • Werkervaringsplaatsen
  • Zelfstandig ondernemerschap
  • Jobhunting
  • Training on the job.

Waarom kiest u voor Perspectief?

Wij zijn in staat om de vertaalslag te maken tussen de restverdiencapaciteit van de (ex-)medewerker en het aanbod van passend werk. Zo kijken we optimaal naar wat een medewerker nog kan. Naast creativiteit in denken en doen, maken wij gebruik van slimme ICT-oplossingen en begeleiden uw medewerker stap voor stap naar nieuw perspectief.

Vanuit eerder uitgevoerde projecten ervaren wij:

  • Dat inzicht in financiële gevolgen van werk en inkomen motiverend werkt
  • Dat creatieve oplossingen noodzakelijk zijn om te zorgen voor een succesvolle re-integratie
  • Dat passend werk voor de medewerker enorm kan schelen in de schadelast van de werkgever.

Benieuwd naar meer informatie?

Neem dan contact met ons op via (Telefoonnummer)of mail naar (Email).

Andere diensten van Perspectief Schadelastbeheersing Re-integratie