3e spoor
benutten wat nog wél kan

Derde spoor traject

Benutten van de restverdiencapaciteit

Uw werknemer is onlangs gekeurd door het UWV en er is vastgesteld dat er sprake is van verminderde arbeidsproductiviteit ten gevolge van een beperking. Dit heeft geresulteerd in een WGA uitkering.

Veel werkgevers menen dan klaar te zijn, maar dat is zeker niet het geval. Na aanvang van de WGA uitkering bent u als werkgever nog 10 jaar lang verantwoordelijk. Niet alleen voor de kosten van de uitkering, maar ook voor de re-integratie van de werknemer. U zult uw best moeten blijven doen om uw (ex-)werknemer weer aan de slag te krijgen. 

Een re-integratietraject met perspectief op de lange termijn

Door het benutten van de vastgestelde restverdiencapaciteit (wat de werknemer theoretisch nog zou kunnen verdienen) beperkt dit niet alleen uw schadelast, maar draagt u ook zorg voor het behoud van een redelijk inkomensniveau voor uw werknemer!

Om de restverdiencapaciteit van de (ex-)werknemer maximaal te benutten, bieden wij u een traject op maat. Perspectief werkt hiervoor samen met Concreet pd, úw schadelastspecialist. Gedurende de Poortwachterperiode is er gezocht naar ander passend werk, maar uiteindelijk niet (duurzaam) tot stand gekomen. Nu de keuring voor de WIA achter de rug is, weet de werknemer waar hij aan toe is en is het belang van werken en inkomen weer actueel geworden.

Hoe ziet een 3e spoor traject eruit?

Bij een 3e spoor traject kijken we wat er al gedaan is aan re-integratie en bieden we een oplossing die gericht is op de kortste en meest effectieve weg naar werk. Wij koppelen hier altijd een resultaat aan dat past bij uw verwachtingen. Door inzet van interventies zoals scholing, werkervaringsplaatsen, zelfstandig ondernemerschap, jobhunting en intensieve begeleiding maken wij het verschil. 

Wij kennen de lokale arbeidsmarkt en zijn in staat om de vertaalslag te maken tussen de restverdiencapaciteit van uw (ex-)werknemer en het aanbod van passend werk. Naast creativiteit in denken en doen maken wij gebruik van slimme ICT oplossingen en begeleiden uw werknemer stap voor stap naar nieuw perspectief.

Gericht op mogelijkheden werknemer

Een 3e spoor traject gaat uit van de vraag wat de betreffende (ex-)werknemer nodig heeft om zijn restverdiencapaciteit te benutten. We bekijken alle mogelijkheden om te komen tot maximale inzetbaarheid. De (financiële) belangen worden inzichtelijk en transparant gemaakt en er is weer een concreet Plan van Aanpak, gericht op de kortste en meest adequate weg naar passend werk!

Contact

Wilt u zicht op concrete arbeidsmogelijkheden? Neem contact op via(Telefoonnummer) en vraag naar (Contactpersoon)of mail naar (Email).

Ga naar de hoofdpagina Schadelastbeheersing Re-integratie