Assenz

Assenz is Perspectief geworden!

In december 2016 zijn de aandelen van Assenz overgenomen door Perspectief. Dat betekent dat de medewerkers en klanten van Assenz vanaf januari 2017 deel uitmaken van Perspectief.

Waarom heeft Assenz zich bij Perspectief aangesloten?

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan arbodiensten vanuit de overheid (deskundigheid, privacy, gegevensbeheer, certificering). Voor een kleine onderneming als Assenz was dat bijna niet meer op te brengen. Perspectief voldoet aan deze eisen en is een bedrijf dat qua cultuur goed aansluit bij Assenz. Dat is goed voor de klanten en de medewerkers. 

Meer informatie: