Mediation? Dit zijn de voordelen!

Een verstoorde arbeidsrelatie kan leiden tot verzuim en negatieve gevolgen voor zowel uw organisatie als medewerkers. Wanneer een verstoorde arbeidsrelatie ontstaat, is mediation dé oplossing om het gesprek weer op gang te brengen en te zoeken naar een passende oplossing voor beide partijen.

Wat zijn de voordelen hiervan? In deze blog geeft Jessie van Roosmalen, MfN Register mediator, antwoord op deze vraag.

Wat is mediation?

“Mediation is een manier om (arbeids)conflicten, zakelijke geschillen, of conflicten tussen collega's of leidinggevenden en medewerkers op te lossen. Het wordt ingezet als gesprekken vastlopen en beide partijen zich niet gehoord voelen. De mediator begeleidt om partijen samen te laten onderzoeken wat ze nodig hebben om dichter bij elkaar te komen en zo mogelijk samen tot een oplossing te komen die voor iedereen goed werkt. De mediator is neutraal en onpartijdig en zorgt voor open communicatie. Binnen mediation is de vertrouwelijkheid van groot belang. Dit wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst. De vertrouwelijkheid is belangrijk zodat er in alle veiligheid besproken kan worden waar het over moet gaan".

Wat zijn de voordelen van mediation?

  • Een kortere verzuimperiode of het voorkomen van verzuim
  • Sneller een oplossing doordat partijen een actieve bijdrage leveren.
  • Mediation is doorgaans minder kostbaar dan een juridische procedure. Het proces is korter en informeler, waardoor u minder beroep doet op de juridische bijstand en procedures. Dit bespaart uw organisatie veel geld.
  • Mediation streeft naar oplossingen die voor beide partijen fijn zijn, zodat iedereen er beter van wordt. Hierdoor kunnen medewerkers na afloop makkelijker de draad weer oppakken en blijft de werksfeer positief, wat bijdraagt aan de vitaliteit van uw organisatie. In sommige gevallen kiest de medewerker voor zijn toekomst buiten de eigen werkgever. Omdat de betrokken partijen zelf actief deelnemen aan het vinden van een oplossing, is de kans groter dat zij zich aan de overeenkomst houden. Hierdoor is er minder risico op herhaalde conflicten in de toekomst.

Voorbeeld: het effect van mediation

“Onlangs had ik een mediationgesprek met een werkgever en medewerker. De re-integratie van de medewerker was vastgelopen en er bleek gebrek aan onderling vertrouwen. Beide partijen gingen dingen voor elkaar invullen, wat de relatie, samenwerking en kwaliteit van het werk op spanning zette. Dit leidde uiteindelijk tot verzuim.”

“Tijdens mediation kwam de pijn op tafel, ontstond onderling begrip en wisselden beide partijen informatie uit. Hierdoor waren ze in staat om na te denken over alternatieven en zijn ze tot een gezamenlijke oplossing gekomen. De medewerker is overgeplaatst naar een nieuwe afdeling met een andere leidinggevende. Voor deze medewerker was het belangrijk om een nieuwe start te kunnen maken. Resultaat; een energieke medewerker en een werkgever die blij was om de expertise te kunnen behouden voor de organisatie.”

Mediation inzetten? 

Bent u benieuwd of mediation geschikt is voor uw organisatie en wilt u graag vrijblijvend advies over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Perspectief voor een gratis adviesgesprek. Bij Perspectief maken wij gebruik van gecertificeerde mediators met ruime ervaring in het begeleiden van organisaties naar passende oplossingen. Wij helpen u graag met het beter maken van uw organisatie en het creëren van een werkomgeving waar medewerkers zich gewaardeerd voelen.

Meer informatie over mediation? Klik hier