Vertrouwenspersoon

Een veilige plek voor uw medewerkers

Een veilige werkplek draagt bij aan een succesvolle organisatie. Toch blijkt uit recent onderzoek van vakbond CNV dat twee miljoen werkende Nederlanders wel eens te maken heeft met pestgedrag en/of intimidatie. Hoe kan u hier als werkgever mee omgaan?

Als werkgever is het belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren waarin u ongewenst gedrag, zoals pesten en intimidatie, tegengaat. Dit vraagt aandacht en lef, omdat het voor werkgevers lastig is om de vinger erachter te krijgen. Ook de coronacrisis maakt het niet makkelijk. Vanuit huis negeren collega’s elkaar gemakkelijker en is het voor de getroffene lastiger om steun te vinden.

Risico’s van een onveilige werkplek

Een onveilige werkplek brengt verschillende risico’s met zich mee:

  • Stress. Met als gevolg een lagere productiviteit en meer fouten en ongelukken. 
  • Ongezonde machtsverhoudingen die de aansturing van de organisatie ondermijnen.
  • Een slechte naam in de markt.
  • Aansprakelijkheid voor het leed.

Daarom is het volgens de Nederlandse wetgeving belangrijk dat werkgevers zich inspannen voor een veilige werkplek. Gebeurt dit niet, dan dienen de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en individuele medewerkers mogelijk een klacht in bij de Inspectie SZW.

Dient de inspectie een klacht in, dan vraagt zij u aan te tonen dat dat u voldoende doet om ongewenst gedrag te voorkomen. Als u geen beleid, protocol of klachtenregeling heeft, concludeert zij dat u onvoldoende doet om ongewenst gedrag te voorkomen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag vinden het vaak lastig om daarover naar buiten te treden. Het is daarom prettig om met een vertrouwenspersoon te praten. Een vertrouwenspersoon is neutraal van de werkgever en fungeert als luisterend oor, maar benoemt vaak ook keuzemogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan.

Daarnaast rapporteert een vertrouwenspersoon over thema’s die spelen binnen de organisatie en stelt op basis hiervan een beleid op. Soms is het mogelijk om met hulp van de vertrouwenspersoon een afdeling aan te pakken waar de sfeer verziekt is.

Belangrijke aandachtspunten

Ongewenst gedrag en ongewenste situaties
Niet iedere vertrouwenspersoon heeft hetzelfde vakgebied. Zo zijn er vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag en vertrouwenspersonen voor ongewenste situaties. Niet alle vertrouwenspersonen pakken beide vakgebieden op.

Intern of extern
Daarnaast kunt u kiezen uit een intern en extern vertrouwenspersoon. Een intern vertrouwenspersoon werkt voor de organisatie. Een extern vertrouwenspersoon is zelfstandig of in dienst van een andere organisatie, zoals een arbodienst.

Voor interne vertrouwenspersonen is het bewaren van neutraliteit en vertrouwelijkheid soms ingewikkeld. Een extern vertrouwenspersoon weet niet altijd goed wat er binnen de organisatie speelt. Heeft u een kleine organisatie, dan bevelen wij, vanwege anonimiteit, een extern vertrouwenspersoon aan. Grotere organisaties maken vaak gebruik van interne vertrouwenspersonen of een mix van intern en extern.

Kwaliteit is belangrijk
Ook is het belangrijk om te letten op de kwaliteit. Vertrouwenspersonen hebben geen beschermd beroep en dus ook geen wettelijke verplichtingen. Zeker weten dat u de juiste keuze maakt? De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen houdt een beroepsregister van gecertificeerde vertrouwenspersonen bij. Ook kunt u gebruik maken van een vertrouwde partij, zoals Perspectief. Wij beschikken over meerdere gecertificeerde vertrouwenspersonen.

Een nog groter effect
Het effect van een vertrouwenspersoon is nog groter wanneer de functie is ingebed in een geheel van maatregelen. Denk hierbij aan:

  • Een heldere gedragscode.
  • Een toegankelijk vertrouwenspersoon.
  • Een klachtenregeling inclusief een klachtencommissie.
  • Integriteitsbeleid en een klokkenluidersregeling (bij meer dan vijftig medewerkers is een meldpunt verplicht).

Zo weten medewerkers hoe ze met elkaar moeten omgaan, welke regels hierin belangrijk zijn en waar ze terecht kunnen als het anders loopt.

Zeker weten dat u goed zit?

Download onze Checklist PSA Veilige Werkomgeving!