Perspectief neemt verzuimdienstverlening STL over

Perspectief neemt per 1 mei de verzuimdienstverlening van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) over.  

STL: “In de huidige markt verandert er veel. Om de volgende stap te kunnen zetten met verzuimdienstverlening in onze sector transport en logistiek hebben we aansluiting gezocht bij Perspectief. Zij zijn een landelijk opererend arbodienst gericht op een duurzame oplossing en op het voorkomen van verzuim. Zo kunnen de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze klanten beter waarborgen voor de toekomst. We zijn blij dat Perspectief onze dienstverlening op een goede manier wil voortzetten en continuïteit biedt voor onze klanten en onze medewerkers.”

Visies sluiten goed op elkaar aan

Directeur Wim Wijnholds is blij met deze overname: “Tijdens mijn gesprekken met STL was er meteen een klik. Zo stelt STL ook alles in staat om het verzuim bij hun klanten op een gunstiger niveau te brengen. En nog belangrijker, ook vast te houden. Waarbij ze medewerkers, op een persoonlijke manier, altijd helpen bij een snelle én duurzame werkhervatting. Onze visies sluiten dan ook goed op elkaar aan. Ik zie er naar uit om onze krachten te bundelen.”

Praktische informatie

De klanten van STL zijn uiteraard geïnformeerd over de overname. Voor hen gaat er in eerste instantie niet veel veranderen. Zo behouden ze een eigen contactpersoon vanuit STL en ook de werkwijze blijft hetzelfde. Wel krijgen ze te maken met enkele praktische wijzigingen, zoals het werken in een nieuw verzuimsysteem.