MVO

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we niet uit de weg gaan. Hieronder staan onze activiteiten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Investeren in onze mensen

We investeren bovengemiddeld in onze medewerkers. Dit doen we vanuit de waarde dat ieder mens uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Zoals we ook in onze missie beschrijven, willen we een actieve en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het ontwikkelen van talenten van mensen en organisaties. Ongeveer 5% van onze omzet wordt geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling. Dit is exclusief tijdsinvesteringen en interne ontwikkelingstrajecten, zoals begeleiding, coaching, intervisie en RET training. 

Participatiewet

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook mensen met een Wajong-, of bijstandsuitkering van harte uit om bij ons te solliciteren. 

Werkervaringsplaatsen

Voor de kandidaten die wij begeleiden in het kader van re-integratie tweede spoor of outplacement, zijn onze adviseurs arbeidsmobiliteit regelmatig op zoek naar werkervaringsplaatsen. Ook zelf creëren we regelmatig werkervaringsplaatsen. Doel hiervan voor de kandidaat is dan bijvoorbeeld om een nieuw werkveld te leren kennen, om arbeidsritme op te doen of als opstapje naar een betaalde baan. 

Stageplaatsen

Naast de investering in onze eigen mensen, investeren wij ook in jong talent door continu stageplaatsen ter beschikking te stellen. Sinds 2007 zijn wij erkend leerbedrijf. We bieden ook de mogelijkheid voor middelbare scholieren om eens een dagje mee te lopen in het kader van kennismaking met het werkveld (bijvoorbeeld de snuffelstage).  

Sponsoring en goede doelen

We zijn er van overtuigd dat je een beter resultaat bereikt door mensen te laten samenwerken: teamwerk staat bij ons hoog in het vaandel. Wij sponsoren verschillende lokale verenigingen en (landelijke, internationale) goede doelen. Vanuit onze identiteit vinden we het belangrijk niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen te zorgen. Een goed doel aandragen? Dat kan door een mail te sturen naar giften@perspectief.eu

Samenwerking Compassion

Al sinds de oprichting werkt Perspectief samen met Compassion. Per 8 medewerkers wordt een kind gesponsord door Perspectief. Collega's schrijven met deze kinderen. Daarnaast wordt het studentenprogramma van Compassion voor een groot gedeelte door Perspectief gefinancierd. In 2018 is een groep collega’s naar Peru afgereisd (reisverslag) om het werk van Compassion met eigen ogen te zien. Daarnaast is geld in gezameld ter ondersteuning van twee Moeder-Kindprojecten in Peru. Meer informatie

Lees meer over onze waarden en kwaliteit: Kernwaarden Kwaliteit