Kernwaarden

Wat drijft ons?

Perspectief is een waardengestuurd bedrijf. Wat dat inhoudt? Wij geloven dat als je je als organisatie ontwikkelt, mensen met plezier aan het werk zijn, gezond zijn, stappen durven zetten en fouten kunnen maken er een beweging ontstaat. Een beweging gericht op de interne gezondheid van het bedrijf; de mensen die er werken!

Waardengestuurd bezig zijn heeft alles te maken met duurzame inzetbaarheid van het personeel. Doen uw werknemers waar ze goed in zijn? Leren zij balans te vinden op elk terrein, vanuit een gezonde identiteit? Een gezond bedrijf kan alleen met gezonde mensen en andersom. Dat is duurzaam inzetbaar zijn. Onderstaande kernwaarden zijn daarbij voor ons uitgangspunt!

“If the ax is dull... more strength is needed…” Ecclesiastes 10:10

Leiderschap

Kernwaarde Perspectief

Leiderschap

Leiderschapsontwikkeling is cruciaal. Medewerkers die denken en handelen vanuit een gezonde identiteit zijn een positieve kracht tot verandering in hun leef- en werkomgeving. Als organisaties en medewerkers geen speelbal willen worden van de omstandigheden, moeten ze richting en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen.

Inspiratie

Kernwaarde Perspectief

Inspiratie

Geïnspireerde mensen zijn bezielde mensen. Die mensen maken het verschil en beschikken over de energie om andere mensen in beweging te brengen waardoor nieuwe kansen ontstaan. Inspiratie is de bron van ons handelen en daardoor zijn wij een inspiratiebron voor anderen. 

Vertrouwen

Kernwaarde Perspectief

Vertrouwen

De omstandigheden waarin mensen leven en werken veranderen snel en voortdurend. Voor de organisatiecontext geldt hetzelfde. (Zelf)vertrouwen is een van de schakels om succesvol te zijn als medewerker. Competente, geloofwaardige, betrokken én betrouwbare professionals die verantwoordelijk en in vrijheid durven en kunnen handelen, maken het verschil.

Verbinding

Kernwaarde Perspectief

Verbinding

Wij kunnen alleen succesvol handelen als we verbonden zijn met onze klanten, hun medewerkers en onszelf. Die verbinding wordt duidelijk in de wijze waarop wij samenwerken, zichtbaar zijn en aansluiten bij de verwachtingen van de ander. Wij hebben ontdekt dat feedback op ons eigen handelen en een onbevooroordeeld perspectief richtinggevend zijn!