Referentie Eleos GGZ

Training Regie over je energie

In 2016 bleek uit een medewerker tevredenheidsonderzoek dat organisatiebreed de werkdruk als hoog werd ervaren. Eleos vond het belangrijk iets met dit signaal te doen, maar wel met behoud van eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Daarom is besloten de training Regie over je Energie van Perspectief in te zetten.

“Het doel van de training was dat medewerkers inzicht verwerven in wat hun energie beïnvloedt en weten hoe ze daar regie op kunnen nemen. De aanpak van Perspectief heeft ons overtuigd dat dit een proces is dat tijd nodig heeft en verankerd moet worden in de organisatie. Inmiddels hebben er 7 trainingen plaats gevonden met 15% van ons personeel uit alle geledingen. De training is goed ontvangen met een 7,7. We zien dat mensen meer regie krijgen over hun energie, wat blijkt uit meer ervaren grip op hun werk. De terugkoppeling van Perspectief helpt ons de training te verankeren in de organisatie en in ons gezondheidsbeleid. Al met al zijn we heel tevreden met deze interventie.”

Annelien Veldman, P&O Eleos GGZ