Senior coaching

Coaching gericht op uw senior medewerker

De pensioengerechtigde leeftijd schuift op. Regelingen om eerder te stoppen met werken verdwijnen. Dit vraagt nogal wat van oudere medewerkers en voor u als werkgever geven deze ontwikkelingen in de praktijk vaak knelpunten.

Met PerspectieFIT-Senior coaching willen wij, samen met u als werkgever, oudere medewerkers helpen om vitaal hun pensioenleeftijd te halen. We gaan met hen in gesprek zodat ze weer zien welke opties ze hebben om zelf de match met de functie en organisatie te verbeteren. Aan welke knoppen zij kunnen draaien om actief en productief te blijven tot hun pensioengerechtigde leeftijd.

Hoe werkt PerspectieFIT-Senior coaching?

Om uw medewerkers zélf regie te laten nemen én daadwerkelijk in beweging te brengen is het cruciaal dat zij zelf aangeven wat volgens hen het probleem is en waar zij mee geholpen zijn. Vooraf vragen wij u telefonisch wat uw zorg is over de inzetbaarheid van deze medewerker en wat de aanleiding is voor u om nu PerspectieFIT-Senior coaching aan te vragen.

Aan de hand van een intake en twee gesprekken gaat één van onze ervaren coaches vervolgens met uw medewerker in gesprek over de knelpunten bij het goed vervullen van het werk de komende jaren. Hierbij wordt aandacht gegeven zowel aan praktische zaken als ook de betekenis die het werk heeft en wat uw medewerker nog graag bij wil dragen. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt.

De coach helpt uw medewerker te zien wat hij of zij zelf kan bijdragen aan de eigen duurzame inzetbaarheid. Ook wordt op een rijtje gezet waarover het gesprek met u als werkgever aangegaan moet worden. De rapportage is voor de medewerker zelf en voor u, en vormt de basis voor een goed gesprek waarin u samen bekijkt wat wenselijk en haalbaar is.

"Ik heb nu meer inzicht in mezelf en ben een stuk meer ontspannen." - coachee - 

Wat is het resultaat van PerspectieFIT-Senior coaching?

  • Uw medewerker kan met een onafhankelijke professionele derde kijken naar de knelpunten die hij of zij ervaart. Daarbij wordt uw medewerker in zijn/haar kracht gezet om zelf op te pakken waar hij of zij invloed op heeft.
  • Met het Plan van Aanpak hebt een goed uitgangspunt om heel concreet met uw medewerker in gesprek te gaan. Doordat uw medewerker er goed over na heeft kunnen denken, kan hij of zij veel beter zijn of haar vraag  aan u formuleren. Zo gaat het gesprek over waar het echt over moet gaan voor duurzame inzetbaarheid.
  • Het traject is individueel, maar een aantal Plannen van Aanpak naast elkaar is leerzaam om te zien waar uw oudere werknemers echt mee zitten. Zo kan ook op organisatieniveau advies gegeven worden wat organisatiebreed nodig is om oudere medewerkers binnen uw organisatie duurzaam inzetbaar te houden.

"Het traject heeft mij doen beseffen dat ik niet overal perfect in hoef te zijn en dat ik vaak de lat voor mijzelf te hoog leg. Ik wil overal goed in zijn en niet falen. Nu heb ik meer inzicht in mijn functioneren, zowel werk als privé, en kan ik accepteren dat niet alles lukt en dat ik om hulp mag vragen." - coachee -

Heeft u interesse in PerspecftieFIT-Senior coaching?

Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons op via (Telefoonnummer)of via  (Email).

Lees meer over coaching door Perspectief > coaching