Het verhaal van...

... een medewerker in de ICT branche

"Bij Perspectief heb ik een coachingstraject gevolgd. Ik wilde coaching om beter om te leren gaan met moeilijke situaties op het werk, die er mede voor gezorgd hadden dat ik ziek thuis was komen te zitten.

Na een korte periode van ziek zijn, lukte het gelukkig weer vrij snel aan het werk te gaan. Echt beter was ik toen nog niet en de angst voor terugval was reëel. Een particulier traject bij een psycholoog bood me weinig hulp om anders om te gaan met de stressvolle werksituaties of inzicht in mijn energieniveau, vandaar mijn keuze voor een coachingstraject.

"Ik had verwacht dat ik een standaard ‘cursus’ zou krijgen."

Ik had verwacht dat ik een soort standaard ‘cursus’ zou krijgen, maar er was juist veel wisselwerking in uitvragen wat ik nodig had en bieden wat daarop aansloot. Daar hoorden ook confronterende vragen en opdrachten bij. Dat vond ik op dat moment niet leuk, maar het leverde wel inzicht op.

Het heeft mij al met al meer gebracht dan ik vooraf gedacht had. Het was vooral veel persoonlijker dan ik me vooraf had voorgesteld. Doordat ik concreet toepasbare antwoorden op mijn vragen kreeg, kon ik steeds een tijdje ervaren of ik daarmee uit de voeten kon. Een volgend gesprek gingen we verder met aanvullende vragen en eventueel nieuwe onderwerpen. Het voelde ook ‘veilig’ om te vertellen waar ik tegen aan liep om op die manier de best mogelijke hulp te krijgen.

"Een psycholoog en een stapel zelfhulpboeken leverden alleen maar stress op."

Bepaalde situaties op mijn werk zorgden voor terugkerende stress, waarvoor ik vanuit die situatie ook geen oplossing zag. Ik wist wel dat ik er anders mee om moest gaan, maar ik had geen handvatten (ondanks bezoek aan een psycholoog en een stapel zelfhulpboeken). Ook dat leverde weer een stressgevoel op. Dit traject bood me wel die handvatten en daardoor uiteindelijk ook de rust en het vertrouwen in mezelf om dingen anders aan te pakken.

Ik ben heel tevreden over dit traject:

  • Door de persoonlijke en doelgerichte aanpak en door het veilige karakter heb ik het gevoel in relatief korte tijd, toch veel en voor mijn doen best grote, stappen gemaakt te hebben in persoonlijke groei, inzicht en energie.
  • Ik vond het prettig dat de sessies wat langer waren dan de ‘uurtjes’ bij de psycholoog. Dat biedt de mogelijkheid om echt in een onderwerp te duiken. Ook geeft dat een veiliger gevoel om nog een nieuwe onderwerp aan te dragen halverwege een sessie of een wat uitgebreider antwoord te geven op een gestelde vraag. Daardoor kwamen we denk ik verder.
  • Een karakter verander je niet en ook mijn leven blijft vol, maar al met al denk ik dat dit traject me wel genoeg inzicht en handvatten heeft gegeven om moeilijke situaties (op mijn werk of privé) vanaf nu anders en beter aan te pakken."
Naar de pagina coaching